č. 11/2014
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
Na námestí nám pribudol nový pamätník,ktorý je venovaný rajeckému rodákovi Vladimírovi Kompánkovi.
Iniciátormi vytvorenia tohto súsošia boli nielen ľudia z Rajca, ale i zo Žiliny či z Považia, ľudia, s ktorými Vladimír Kompánek spolupracoval alebo sa s nimi poznal a títo umelci prišli s návrhom zriadiť majstrovi Kompánkovi pamätník. S touto myšlienkou prišli zhruba pred rokom a Mesto Rajec sa touto požiadavkou začalo zaoberať. Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, že aj Mesto Rajec prispeje finančnými prostriedkami na zriadenie pamätníka so súsoším.
 
Na mestský úrad bola doručená žiadosť o zriadenie workout parku. Vybuduje sa v našom meste? Kde sa bude nachádzať?
Na mestskom úrade evidujeme žiadosť skupiny mladých ľudí, ktorá obsahuje takmer 300 podpisov, v ktorej žiadajú Mesto Rajec, aby sa zaoberalo vybudovaním workout parku. Workout park je vlastne ihrisko s rôznymi hrazdami, na ktorých môže človek cvičiť vlastnou váhou bez mechanických prístrojov. S touto skupinou sme už dlhšie komunikovali a prisľúbili sme im, že sa pokúsime workout park vybudovať. Túto stavbu sa nám podarilo zakomponovať do rozpočtu na rok 2015 a je viac ako pravdepodobné, že už v budúcom roku sa začne s prvou etapu výstavby workout parku. Máme viacero alternatív, kde by sa mohol workout park nachádzať, my sa však prikláňame k alternatíve pri Základnej škole na Lipovej ul., kde by ho mohla využívať nielen mládež, ale aj študenti Gymnázia na Javorovej ul., či žiaci ZŠ v rámci vyučovania.
 
Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať aj Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na rok 2015. Čakajú obyvateľov nejaké zmeny?
Vedenie mesta pripravilo na rok 2015 Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa prerokujú na zasadnutí mestskej rady (6.11.2014), ktorá ich následne odporučí alebo neodporučí na schválenie. Vzhľadom na úsporné opatrenia, ktoré sme vykonali v minulosti môžeme, si dovoliť nezvyšovať miestne dane a poplatky. Všetkých občanov môžem potešiť – nezvyšujeme ani daň z nehnuteľnosti, ani daň za psa, ani poplatok za komunálny odpad.
 
Zhruba pred rokom sme informovali čitateľov Rajčana, že sa chystá prepojenie skládky odpadov s kanalizáciou na odvod dažďovej vody zo skládky do čističky odpadových vôd. Je už táto stavba zrealizovaná?
Môžem skonštatovať, že práce sú už po stavebnej stránke hotové a zostáva nám už iba osadiť šachty. Akonáhle bude táto stavba v novembri sfunkčnená, mesto Rajec sa najbližších 5 rokov nebude musieť báť o to, kam bude vyvážať komunálny odpad. Všetka dažďová voda, ktorá je tu naakumulovaná v objeme tisícov kubíkov by počas dvoch mesiacov mala pretiecť do čističky, kde bude vyčistená. Potom už budeme môcť využívať novú kazetu na odpad naplno a nebudeme musieť dažďovú vodu vyvážať v cisternách, ale bude odvádzaná priamo potrubím až do čističky.
 
Máte nejaké nové správy z firmy KFTS?
Firma KFTS, ktorá bude v našom meste vyrábať interiérové plastové súčasti do automobilov počas prvej polovice novembra, uskutoční ďalšie tri kolá pohovorov a už v decembri by mala začať skúšobnú prevádzku výroby. Od januára by mala fungovať výroba na jednu zmenu, od februára na dve zmeny a v marci by mali začať vyrábať dokonca v trojzmennej prevádzke.
 
Nový bytový dom, ktorý vzniká z budovy bývalej Mediky, sa už dokončuje.
Práce na Medike úspešne napredujú. Budova sa už dokončuje a začiatkom novembra bude spustené už aj vykurovanie. Dokončuje sa dláždenie chodieb, začínajú sa klásť plávajúce podlahy do bytov, inštalovať kuchynské linky a následne sa osadia dvere. Sociálne zariadenia, merače na teplú a studenú vodu sú už nainštalované. V polovici novembra sa začne s kolaudáciou samotnej budovy. Okrem budovy je potrebné skolaudovať aj prípojku vody a kanalizácie, ktoré sú tiež hotové. Musí sa skolaudovať prípojka elektrického napätia a vymeniť trafostanica, čo by sa malo uskutočniť do 15. novembra. Do konca novembra by mali byť ukončené terénne úpravy, všetky parkovacie plochy a verejné osvetlenie. Práce prebiehajú podľa harmonogramu a podľa všetkého by do konca novembra mala byť celá stavba ukončená a skolaudovaná. Ihneď, ako bude stavba skolaudovaná, nastúpi proces odkúpenia bytov od investora stavby a po podpísaní kúpno-predajnej zmluvu sa môžu začať prideľovať byty.
 
Kedy sa budú môcť ľudia nasťahovať do bytov?
Ak sa všetko uskutoční podľa plánu, už začiatkom decembra by sa mohlo rozhodovať o bytoch, následne ľudia dostanú nájomné zmluvy, na základe ktorých budú môcť požiadať elektrárne o pridelenie elektrických hodín. Nájomcovia dostanú kľúče od bytov a budú sa môcť nasťahovať. Čo sa týka žiadostí zatiaľ to vyzerá tak, že na 99 % budú všetky byty obsadené ľuďmi, ktorí majú trvalý pobyt v Rajci.
 
Nový nájomný dom bude napojený na centrálne vykurovanie, ktoré poskytuje spoločnosť Bineko, ovplyvní táto skutočnosť cenu za dodávku tepla?
22.10.2014 sa uskutočnilo zasadnutie spoločnosti Bineko, na ktorom sa schvaľovala cena za vykurovanie a ohrev teplej vody, ktorú musí do konca októbra každá spoločnosť dodávajúca teplo zaslať na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Máme potešujúcu správu pre obyvateľov oboch rajeckých sídlisk. Keďže v našom meste pribudne takmer 70 nových bytov, ktoré sú v zrekonštruovanej Medike a budú pripojené na kotolňu na sídlisku Sever, mohla spoločnosť Bineko rozrátať náklady na vykurovanie a ohrev vody medzi viac bytov, z toho jednoznačne vyplýva, že sa cena tepla zníži. Pre rok 2015 by sa mala znížiť cena vo fixných nákladoch o 7 % a vo variabilných nákladoch o 4 %, čo by malo cenu tepla pre všetky byty napojené na obe rajecké kotolne (na sídlisku Sever, aj na sídlisku Juh) znížiť v priemere o 5 – 5,5 %.
                                                                                                              Za rozhovor ďakuje Šzá
                                                                                                                               2x foto: Šzá
 Inštalácia nového pamätníka na námestí. Kúpeľňa s WC v nových nájomných bytoch
  Inštalácia nového pamätníka na námestí                  Kúpelňa s WC v nových nájomých bytoch
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa