MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
NOVEMBER / 2014
V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
  
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
Na námestí nám pribudol nový pamätník,ktorý je venovaný rajeckému rodákovi Vladimírovi Kompánkovi.
Iniciátormi vytvorenia tohto súsošia boli nielen ľudia z Rajca, ale i zo Žiliny či z Považia, ľudia, s ktorými Vladimír Kompánek spolupracoval alebo sa s nimi poznal a títo umelci prišli s návrhom zriadiť majstrovi Kompánkovi pamätník. S touto myšlienkou prišli zhruba pred rokom a Mesto Rajec sa touto požiadavkou začalo zaoberať. Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, že aj Mesto Rajec prispeje finančnými prostriedkami na zriadenie pamätníka so súsoším.
 
Na mestský úrad bola doručená žiadosť o zriadenie workout parku. Vybuduje sa v našom meste? Kde sa bude nachádzať?
Na mestskom úrade evidujeme žiadosť skupiny mladých ľudí, ktorá obsahuje takmer 300 podpisov, v ktorej žiadajú Mesto Rajec, aby sa zaoberalo vybudovaním workout parku. Workout park je vlastne ihrisko s rôznymi hrazdami, na ktorých môže človek cvičiť vlastnou váhou bez mechanických prístrojov. S touto skupinou sme už dlhšie komunikovali a prisľúbili sme im, že sa pokúsime workout park vybudovať. Túto stavbu sa nám podarilo zakomponovať do rozpočtu na rok 2015 a je viac ako pravdepodobné, že už v budúcom roku sa začne s prvou etapu výstavby workout parku. Máme viacero alternatív, kde by sa mohol workout park nachádzať, my sa však prikláňame k alternatíve pri Základnej škole na Lipovej ul., kde by ho mohla využívať nielen mládež, ale aj študenti Gymnázia na Javorovej ul., či žiaci ZŠ v rámci vyučovania.
 
Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať aj Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na rok 2015. Čakajú obyvateľov nejaké zmeny?
Vedenie mesta pripravilo na rok 2015 Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa prerokujú na zasadnutí mestskej rady (6.11.2014), ktorá ich následne odporučí alebo neodporučí na schválenie. Vzhľadom na úsporné opatrenia, ktoré sme vykonali v minulosti môžeme, si dovoliť nezvyšovať miestne dane a poplatky. Všetkých občanov môžem potešiť – nezvyšujeme ani daň z nehnuteľnosti, ani daň za psa, ani poplatok za komunálny odpad.
 
Zhruba pred rokom sme informovali čitateľov Rajčana, že sa chystá prepojenie skládky odpadov s kanalizáciou na odvod dažďovej vody zo skládky do čističky odpadových vôd. Je už táto stavba zrealizovaná?
Môžem skonštatovať, že práce sú už po stavebnej stránke hotové a zostáva nám už iba osadiť šachty. Akonáhle bude táto stavba v novembri sfunkčnená, mesto Rajec sa najbližších 5 rokov nebude musieť báť o to, kam bude vyvážať komunálny odpad. Všetka dažďová voda, ktorá je tu naakumulovaná v objeme tisícov kubíkov by počas dvoch mesiacov mala pretiecť do čističky, kde bude vyčistená. Potom už budeme môcť využívať novú kazetu na odpad naplno a nebudeme musieť dažďovú vodu vyvážať v cisternách, ale bude odvádzaná priamo potrubím až do čističky.
 
Máte nejaké nové správy z firmy KFTS?
Firma KFTS, ktorá bude v našom meste vyrábať interiérové plastové súčasti do automobilov počas prvej polovice novembra, uskutoční ďalšie tri kolá pohovorov a už v decembri by mala začať skúšobnú prevádzku výroby. Od januára by mala fungovať výroba na jednu zmenu, od februára na dve zmeny a v marci by mali začať vyrábať dokonca v trojzmennej prevádzke.
 
Nový bytový dom, ktorý vzniká z budovy bývalej Mediky, sa už dokončuje.
Práce na Medike úspešne napredujú. Budova sa už dokončuje a začiatkom novembra bude spustené už aj vykurovanie. Dokončuje sa dláždenie chodieb, začínajú sa klásť plávajúce podlahy do bytov, inštalovať kuchynské linky a následne sa osadia dvere. Sociálne zariadenia, merače na teplú a studenú vodu sú už nainštalované. V polovici novembra sa začne s kolaudáciou samotnej budovy. Okrem budovy je potrebné skolaudovať aj prípojku vody a kanalizácie, ktoré sú tiež hotové. Musí sa skolaudovať prípojka elektrického napätia a vymeniť trafostanica, čo by sa malo uskutočniť do 15. novembra. Do konca novembra by mali byť ukončené terénne úpravy, všetky parkovacie plochy a verejné osvetlenie. Práce prebiehajú podľa harmonogramu a podľa všetkého by do konca novembra mala byť celá stavba ukončená a skolaudovaná. Ihneď, ako bude stavba skolaudovaná, nastúpi proces odkúpenia bytov od investora stavby a po podpísaní kúpno-predajnej zmluvu sa môžu začať prideľovať byty.
 
Kedy sa budú môcť ľudia nasťahovať do bytov?
Ak sa všetko uskutoční podľa plánu, už začiatkom decembra by sa mohlo rozhodovať o bytoch, následne ľudia dostanú nájomné zmluvy, na základe ktorých budú môcť požiadať elektrárne o pridelenie elektrických hodín. Nájomcovia dostanú kľúče od bytov a budú sa môcť nasťahovať. Čo sa týka žiadostí zatiaľ to vyzerá tak, že na 99 % budú všetky byty obsadené ľuďmi, ktorí majú trvalý pobyt v Rajci.
 
Nový nájomný dom bude napojený na centrálne vykurovanie, ktoré poskytuje spoločnosť Bineko, ovplyvní táto skutočnosť cenu za dodávku tepla?
22.10.2014 sa uskutočnilo zasadnutie spoločnosti Bineko, na ktorom sa schvaľovala cena za vykurovanie a ohrev teplej vody, ktorú musí do konca októbra každá spoločnosť dodávajúca teplo zaslať na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Máme potešujúcu správu pre obyvateľov oboch rajeckých sídlisk. Keďže v našom meste pribudne takmer 70 nových bytov, ktoré sú v zrekonštruovanej Medike a budú pripojené na kotolňu na sídlisku Sever, mohla spoločnosť Bineko rozrátať náklady na vykurovanie a ohrev vody medzi viac bytov, z toho jednoznačne vyplýva, že sa cena tepla zníži. Pre rok 2015 by sa mala znížiť cena vo fixných nákladoch o 7 % a vo variabilných nákladoch o 4 %, čo by malo cenu tepla pre všetky byty napojené na obe rajecké kotolne (na sídlisku Sever, aj na sídlisku Juh) znížiť v priemere o 5 – 5,5 %.
                                                                                                              Za rozhovor ďakuje Šzá
                                                                                                                               2x foto: Šzá
 Inštalácia nového pamätníka na námestí. Kúpeľňa s WC v nových nájomných bytoch
  Inštalácia nového pamätníka na námestí                  Kúpelňa s WC v nových nájomých bytoch
  
SÚŤAŽ O GRANT NADÁCIE RENÁTY ZMAJKOVIČOVEJ - OBNOV SI JEDÁLEŇ ALEBO KUCHYŇU
Materská škola, Mudrochova č. 930/10 a Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51 v Rajci sa zapojili do súťaže o grant Nadácie R. Zmajkovičovej.
 
Súťaž prebiehaLogo - Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu v termíne od 15.9.2014 do 30.11.2014! Zapojte sa do súťaže a podporte materské školy v Rajci v ľubovoľnej výške, minimálne 1,- € prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk. ĎAKUJEME!
Víťazom súťaže sa stanú minimálne tri projekty, ktoré získajú počas trvania súťaže najväčší počet darcov. Pričom rozhodujúci je počet darcov, nie celková získaná suma. Darca môže podporiť projekt z jedného účtu jedenkrát vo výške minimálne 1,00 €. Z darovaných peňazí plánujeme zmodernizovať technické vybavenie školských kuchýň tak, aby spĺňali požiadavky pre moderné, zdravé, rýchlejšie a úspornejšie varenie (konvektomat s príslušenstvom, elektrický sporák, hrnce, taniere a pracovný stôl na prípravu jedál). Ak môžete podporiť tento projekt i keď len drobným príspevkom, bude to na prospech našich najmenších. Podrobnosti si môžete prečítať na uvedenej webovej stránke. Súčasťou našej kampane k projektu je, aby sa zapojilo maximum podporovateľov. Poskytnite túto informáciu ďalej, aby sa podarilo dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Vopred vám všetkým ďakujeme za podporu projektu!
                                                                                                                            Mgr. Miroslava Mihalcová,
  
EXKURZIA ŠKÔLKAROV V MESTSKEJ POLÍCIÍ
 
Exkurzia škôlkarov v mestskej políciiV závere mesiaca septembra a začiatkom októbra pripravila Mestská polícia Rajec pre našich škôlkarov ukážku z činnosti práce našich príslušníkov. Zámerom aktivity bolo bližšie oboznámiť deti s obsahom práce mestského policajta. Na úvod si škôlkari mali možnosť prezrieť aké priestory využívame pri svojej práci. Podrobne boli oboznámení s tým ako postupujeme pri odchyte túlavých psov, kde ich dočasne umiestňujeme a čo všetko s tým ešte súvisí. Ďalej si pozreli výbavu vozidla, ako aj prostriedky ktoré so sebou vozíme počas zásahu. Ukázali sme im taktiež ako sa nasadzuje na koleso tzv. „papuča“. Následne sme sa presunuli do miestnosti kamerového systému, kde sa deti oboznámili so spôsobom sledovania situácie v meste prostredníctvom kamier. Zo spätného záznamu im bolo detailne ukázané, ako deti prichádzali k mestskému úradu. Mimo to mali škôlkari možnosť vidieť, čo všetko kamerový systém dokáže a ako ho využívame pri svojej práci. V ďalšej časti im bol vysvetlený postup pri riešení priestupkov a vysvetlené, čo všetko môže policajt riešiť vo svojej právomoci. Nakoniec sa deti premiestnili do malej zasadačky mestského úradu, kde sme si zopakovali zásady pohybu chodcov a nosenia reflexných prvkov. Pred ukončením exkurzie bol každý predškolák odmenený za pozornosť sladkosťou a pre jeho bezpečnosť dostal reflexným pásik. Dúfame, že si deti odniesli z ukážky nielen novú skúsenosť, ale budú aj viac opatrné.
Pracujeme pre Vašu bezpečnosť!
                                                                                             Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
                                                                                                                                        Foto: archív MsP
  
DOMOV VĎAKY S NOVÝM VYBAVENÍM
 
Domov vďaky s novým vybavenímŽivot klientov i zamestnancov Domova vďaky sa opäť o niečo zlepšil.
Vďaka podpore projektu „Stropný zdvíhací systém“ v programe Región sociálne 2014 Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadacií Pontis získala organizácia grant vo výške 4 219,15 €. Nové zariadenie významne uľahčí a spríjemní manipuláciu s klientmi, eliminuje riziko zranení a zároveň zefektívni prácu opatrovateľskej služby. Stropný systém na presun klientov inštalovaný v kúpeľni poskytne vyšší komfort imobilným a pohybovo znevýhodneným klientom Domova vďaky a zlepší jeho materiálno-technické vybavenie.
                                                   
                                                     Mgr. Lívia Hodasová, riaditeľka Domova vďaky
                                                                                               Foto: archív DV
  
HRY GENERÁCIÍ
 
Na konci júna Domov vďaky v Rajci zorganizoval 2. ročník seniorských hier. Po veľkom úspechu a záujme seniorov z radov klientov zariadenia i mesta Rajec, ktorý bol zaznamenaný v minuloročnom premiérovom ročníku, pripravili pracovníci zariadenia i tento rok deň plný zábavy, súťaženia a dobrej nálady. Vďaka snahe zainteresovaných sa Domovu vďaky podarilo získať grant v programe Zelená pre seniorov Nadácie Orange, ktorý umožnil rozšíriť Hry generácií. Účasťou žiakov z miestnej Katolíckej spojenej školy hry pozitívne pôsobia na posilnenie medzigeneračnej solidarity a vzájomného odovzdávania skúseností, rád a hodnôt. Na pohyb a tvorenie zamerané aktivity zaujali všetkých účastníkov, čoho dôkazom bol aktívny prístup a vytvorené dielka – vtáčie búdky i maľby na aktuálnu tému. Okrem letného kola seniorských hier sa Domov vďaky rozhodol zorganizovať aj jesenné kolo hier, ktoré sa uskutočnili 16. októbra. Hry boli opäť financované za pomoci spoločnosti Orange, a to z prostriedkov Zamestnaneckého grantu Nadácie Orange. Na ich príprave a realizácii sa podieľala trojica predkladateliek projektu z pobočky mobilného operátora v žilinskom OC Dubeň. Jesenné Hry generácií boli zamerané na dary jesene a s nimi spojené aktivity, ako tlačenie kapusty, tvorenie šarkanov, vyrezávanie halloweenských tekvíc, hrabanie lístia a pod. Jeseň je vzácna, pretože nám poskytuje množstvo zemských pokladov, no rovnako prínosné sú aj skúsenosti, ktorými človek oplýva v pomyselnej jeseni svojho života. Domov vďaky si teda aj týmto podujatím uctil celoživotnú prácu a skúsenosti seniorov z malebného mestečka Rajec.
                                                                                             
                                                                                                 Mgr. Lívia Hodasová, riaditeľka Domova vďaky
                                                                                                                                            Foto: archív DV
Hry generáciíHry generácií
  
MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
POMOC ZRANENEJ ŽENE
Dňa 2.10. 2014 o 21:30 hod bola MsP telefonicky nahlásená ležiaca žena na Kostolnej ulici. Hliadka po príchode na miesto zistila, že sa jedná o poranenie obočia, ktoré mala dotyčná v ten deň chirurgicky ošetrené. Zranenej žene bolo hliadkou poskytnuté základné ošetrenie a následne ju odprevadila na miesto trvalého pobytu v Rajci.
 
OPITÝ OBČAN LEŽIACI NA NÁMESTÍ
Dňa 6.10. 2014 približne v čase o 21.00 hod. bol nahlásený ležiaci občan na Námestí SNP. Hliadka prerušila kontrolu objektov na sídlisku Juh a ihneď sa presunula na inkriminované miesto. Po krátkej obhliadke bol identifikovaný muž v silne podnapitom stave. Dotyčný bol stabilizovaný, avšak i napriek vykonávanej pomoci zo strany hliadky, tento príslušníkov MsP verbálne urážal a bol agresívny. Hliadka zdokumentovala tento priestupok. Občan je policajtom už z minulosti dobre známy z viacerých podobných prípadov. Priestupok je v štádiu riešenia tak, aby bol adekvátne potrestaný...
 
TÚLAVÉ PSY A POVINNOSTI MAJITEĽOV VERZUS MESTO
Mnohí z nás si zaobstarali štvornohého miláčika pre svoje potešenie, ochranu a rôzne iné aktivity. Občas však, nevedno prečo, majitelia psov zlyhávajú pri starostlivosti o svojich psov. Učebnicovým príkladom bol víkend 11. a 12.10.2014. V sobotu 11.10. boli videné voľne sa potulujúce psy na Námestí SNP a na sídlisku Sever. Osobne som reagoval na túto situáciu a spolu s kolegom sme v čase svojho voľna vyrazili a psov (vlčiakov) sme na sídlisku Sever našli a odchytili. Šťastím v situácii bolo, že tieto psy neboli agresívne a spolupracovali. Pri ich obhliadke nám majiteľ sťažil situáciu, nakoľko tzv. „psie známky“ zvieratá nemali. Psov sme dočasne umiestnili v priestoroch MsP, kde bolo o ne postarané. Majiteľ z Rajca si tieto psy v podvečerných hodinách vyzdvihol. Priestupok bol riešený blokovou pokutou. Víkend však neskončil a obdobná situácia nastala v nedeľu 12.10., kedy boli v doobedňajšom čase zistené opäť dva psy rasy labrador, ktoré sa voľne potulovali po meste. Hliadka OO PZ Rajec bola viackrát vyžiadaná o zásah, táto následne požiadala o spoluprácu MsP. Náš príslušník, opäť mimo služby a ešte po nočnej zmene, asistoval pri odchyte. Psy boli dočasne umiestnené v našich priestoroch. I v tomto prípade nám majiteľ psov ničím nepomohol, nakoľko sme nedokázali zistiť komu patria. Vyvinuli sme maximum úsilia o zistenie majiteľa, pričom sme kontaktovali útulok v Zbyňove ako aj v Považskej Bystrici. Okrem toho boli telefonicky vyrozumení starostovia okolitých obcí, avšak bezvýsledne. Zverejnili sme ešte fotografie a výzvu aj na našej webovej stránke a po týždni čakania sme i tak nič nevyriešili. Nakoniec azda len zhodou náhod občan z Rajca podal informáciu o nájdených psoch známemu až z Kardošovej Viesky, ktorému psy ušli. Priestupok bol opakovane riešený pokutou. Vo všetkých prípadoch psy ušli a majiteľ nevykonal mimo iné to, čo mu zákon ukladá a to, aby mal pes „svoju známku“. Takto sme mohli ušetriť čas na iné veci, veď zviera potrebuje nakŕmiť, postarať sa oňho a toto všetko je na úkor iných úloh, ktoré má mestská polícia prioritne plniť. Na záver mi nedá nereagovať na názor niektorých občanov Rajca, ktorí sa rozhorčene v nedeľu 12.10. pozastavovali nad tým, „kde je Mestská polícia... a prečo ešte tieto psy neodchytila...“. Podľa Zákona č. 564/1991, Z. z. o obecnej polícií úloha odchytávania zvierat MsP nevyplýva. Povinnosťou obce je v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti: „zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa zákona“. Našou snahou je vykryť chýbajúce články v systéme a snažíme sa v rámci nášho pracovného času a nad rámec zákona urobiť všetko preto, aby boli túlavé psy odchytávané. Musím zdôrazniť, že sme jediní v širokom okolí, ktorí majú snahu o riešenie problému. Nie je vôbec bežné, že mestská polícia psov odchytáva! Chcel by som však požiadať občanov o pochopenie, nakoľko finančný rozpočet mesta ma zásadný vplyv na dĺžku trvania služieb a počty mestských policajtov. Naša služba nie je nepretržitá a aj policajt má právo na osobné voľno ako každý. Ak teda zasahujeme v čase svojho voľna a odchytávame psy, máme skutočne ľudskú snahu o ich ďalšie riešenie a len veľmi zle sa počúvajú poznámky o tom, „kde je mestská polícia“... Mnohé prípady túlavých psov a ich ďalšie riešenie z našej strany nám potvrdilo, že sa staráme viac ako niektorí ich majitelia. Rozhodne však nemáme štatút karanténnej stanice ani útulku, a to by si mal každý majiteľ psa uvedomiť! Pokiaľ budú takéto priestupky pokračovať, sme nútení pristúpiť k sprísneniu pokút majiteľom psov za zanedbávanie si svojich povinností.
Pracujeme pre Vašu bezpečnosť!
                                                                                              Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
  
DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN
 
Aj v tomto roku sme si spomenuli na našich starších spoluobčanov podujatím Deň šedín a kvetín, ktorým sme si spoločne s nimi pripomenuli ich sviatok. Sála kultúrneho domu patrila 21. októbra všetkým, ktorí sa v tomto roku dožili životného jubilea – 70, 75, 80 a viac rokov.
Po úvodných slovách Anny Tordovej, ktorá je poverená vedením Mestského kultúrneho strediska Rajec a krásnom speve žiačok ZUŠ v Rajci prišiel pozdraviť seniorov aj primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Z jeho úst zazneli slová uznania a vďaky. Všetkým seniorom sa poďakoval za ich úsilie, ktorým z nášho mesta pomohli vybudovať rozvíjajúce sa mesto a poprial im, aby sa ešte dlho tešili z dobrého zdravia, zo svojich detí i vnúčat a zaslúžený odpočinok si užívali spokojne v kruhu svojich blízkych. Potom sa každému seniorovi osobne prihovoril a obdaroval ho kvetinou. Spoločnému stretnutiu sa veľmi potešili, veď pri zákusku a kávičke mohli spomínať a tešiť sa so vzájomnej spoločnosti. Prejaviť úctu, vďačnosť aj poďakovanie za roky lásky, starostlivosti a pochopenia všetkým jubilantom prišli žiaci a študenti zo Základnej školy na Lipovej ulici, Katolíckej spojenej školy a základnej umeleckej školy. Počas veľmi pestrého, takmer dvojhodinového programu, žiarili tváre našich jubilantov láskou, hrdosťou a vďačnosťou a všetci odchádzali domov s úsmevom na perách.
 
 
                                                                                                                           Z. Ščasná, MsKS Rajec
                                                                                                                                            2x foto: Šzá
Deň šedín a kvetínDeň šedín a kvetín
 
  
CHARITATÍVNA ZBIERKA OPÄŤ ÚSPEŠNÁ!
 
Po štvrtýkrát uskutočnilo Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Občianským združením Diakonie Broumov z Českej republiky charitatívnu zbierku použitého šatstva, domácich potrieb, obuvi a hračiek. Použité a nepotrebné veci mohli obyvatelia odovzdať od pondelka 20. októbra do piatka 24. októbra. Vyzberané šatstvo, obuv, hračky a domáce potreby poskytne OZ Diakonie Broumov občanom z okraja spoločnosti, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi nielen v Čechách, ale i v zahraničí. Aj v tomto roku sa potvrdilo, že obyvateľom Rajca a okolitých obcí nie je ľahostajné sociálne cítenie voči ľuďom v núdzi a zbierka bola opäť úspešná.
Za pomoc vám všetkým ďakujeme !
                                                                                                                               Z. Ščasná, MsKS Rajec
  
NOVÝ POP SINGEL „CHCEMŤ A NÁJSŤ“ Z RAJECKEJ DOLINY
Prvý singel od Martiny Žovincovej z Rajeckej Lesnej je už na svete.
Oficiálne ho pokrstil Boris Lettrich zo skupiny AYA.
 
Nový pop singel z Rajeckej dolinyV Rajci, 18. októbra, sa krstil prvý oficiálny singel Martiny Žovincovej s názvom Chcem ťa nájsť. Text piesne vymyslela samotná speváčka. „Podnetom k vymysleniu textu je môj osobný zážitok. Text vznikol úplne náhodou a neorganizovane. Hudbu sme skúšali prerušovane asi trištvrte roka. Konečná verzia tejto piesne vznikla veľmi rýchlo, keďže sme sa ponáhľali do štúdia.“ povedala Žovincová. S kapelou si za krstného otca zvolili Borisa Lettricha zo skupiny AYA, pretože podľa slov kapely je hudobným otcom v Žilinskom kraji. Ako tvrdí Lettrich: „Martinka je jedna šarmantná mladá dáma, ktorá je veľmi skromná a pozitívna, to je veľký predpoklad k tomu, aby bola úspešná. Keď som počul pesničku, vedel som, že to bude veľmi dobré a som rád, že si ma zvolili za krstného otca. Pesnička sa môže porovnávať s pesničkami Katky Knechtovej.“ Lettrich je otvorený spolupráci so Žovincovou: „Mám mnoho pesničiek, ktoré neuplatňujem v skupine AYA, ale vedel by som s Martinkou spolupracovať,“ dodal Lettrich. Martina Žovincová a jej kapela má už rozpracované aj ďalšie single, ktoré sa pripravujú na jej prvé CD.
                                                                                                                   Text a foto: Veronika Grečnárová
  
JESENNÁ ÚNAVA NÁM NEHROZÍ!
 
Zhora sa na nás cerí už len kostrbaté slnko, pomaly sa strácajú aj kopy farebného lístia, ktoré sa donedávna na nás sypali z každej strany a doteraz farebný svet začína hrať odtieňmi sivej. Áno, október sa do novembra rýchlo prehupol a za nami sú už aj jesenné prázdniny. Všetkým nám je jasné, že prvý štvrťrok je takmer za nami a my sa nestačíme čudovať, ako rýchlo tie týždne utiekli. Na našu „alma mater“ – ZŠ Lipovú však žiadna jesenná únava nepadla. Práve naopak, stihli sme toho naozaj veľa.
Exkurzia v Zlíne - Zámok LešnáV septembri sme naskočili na vlak školského roka 2014/2015 a ten hneď od samého začiatku nabral obrátky rýchlika, takmer až IC-čka. Už prvé dni septembra vyzerali tak, akoby sa predchádzajúci šk. rok ani nebol skončil. Jediné, čo signalizovalo ten nový – ďalší, boli každoročné papierovačky a za skorého rána sem tam plačúci prváčikovia, ktorí si zvykali na ich novú školu. A keď som napísala skorého, tak to tak skutočne je, lebo od tohto školského roku je náš školský klub detí otvorený už od 6. hodiny. Hneď na druhý deň sa to tam hemžilo malými školákmi. Nám sa počas ďalších dní prvého týždňa podarilo inštalovať výstavu projektov (projektovej činnosti) našich žiakov, ktorú ste si mali možnosť pozrieť v priestoroch radnice. Musím vyzdvihnúť nekonečnú kreativitu našich žiakov (častokrát aj ich rodičov), za čo im patrí naša vďaka a obdiv. Najmä ich zásluhou sa nám podarilo vytvoriť z prác a projektov minigalériu na 1. poschodí našej školy. Každý je v nej srdečne vítaný. Určite tu nájdete množstvo zaujímavých a jedinečných prác, či už ako 3D alebo 2D projekty. Zároveň ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec za pomoc a umožnenie inštalácie tejto výstavy.
Jesenné mesiace už tradične patria aj poznávacím exkurziám, a tak sa každý ročník vybral niekam inam. Jedni zostali verní nášmu Slovensku, iní si to zamierili do okolitých krajín.
Piataci sa vybrali na neďaleký Budatínsky zámok a do Vychylovky. Šiestaci (VI.B/C) sa vybrali objavovať tajomstvá a poklady egyptského faraóna Tutanchamóna na výstave v Bratislave. Výbornú ZOO v Zlíne navštívili VI.A a VII.C, kde ich po oblasti Afrika sprevádzali odborní lektori. Žiaci počas celej exkurzie mali za úlohu vypracovávať pracovné listy. Zároveň mali možnosť nakŕmiť a pohladkať raje (pozn. aut.: pavilón rají je otvorený len od polovice septembra).
Život M.R. Štefánika a Ľ. Štúra spoznávali žiaci VII.A a VII.B. Navštívili Bradlo, Košariská a Uhrovec. Ôsmaci sa vybrali na dlhú cestu do „stredoeurópskeho Paríža“ – Budapešti. Navštívili tropikárium a oceanárium, ale najmä spoznali mnohé architektonické krásy tohto Paríža východu, ktoré ich skutočne očarili. Deviataci si to zamierili do ďalšej susednej krajiny – Poľska, konkrétne do Inwaldu, ktorý ponúka park miniatúr. A tak sa v priebehu jedného dňa prešli rôznymi krajinami sveta a ocitli sa pri charakteristických stavbách týchto krajín. Aj takto prostredníctvom zážitkov (zážitkové učenie) sa naši žiaci učia a spoznávajú stále niečo nové.
Počas týchto mesiacov sme sa už tradične zapojili do výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá bola v našom meste. Našimi výrobkami, výtvormi a kresbami sme sa podieľali na skrášlení výstavy a samozrejme, že sme si výstavu aj pozorne pozreli.
Podarilo sa nám zorganizovať dve nové akcie, ktoré veríme, že sa stanú každý rok pravidelnými. Začiatky oboch akcií spadajú ešte do júna predchádzajúceho šk. roka.
Počas jarných mesiacov ste mali možnosť počúvať vo Fun rádiu krátke príbehy, ktoré niesli posolstvo boja proti drogám s názvom – Ži svoj život bez drog, to je najväčšia zábava! Niektorí vedia, iní možno nie, že 26. jún je deň boja proti drogám a počas celého tohto dňa sa Fun rádio venovalo tejto problematike. Mali pozvaných hostí z portálu Slovensko bez drog. Mňa, ako koordinátora drogovej prevencie u nás na škole, veľmi zaujali, nakoľko je síce mnoho portálov venujúcich sa tejto problematike, ale mnohé z nich sú nečinné, resp. na maily nereagujú. Ďalším dôvodom je to, že mnohí – aj rodičia si myslia, že nás sa to netýka. Ale opak je pravdou! Viete ako trávia vaše deti piatkové a sobotné večery? Alebo skúste sa ísť pozrieť ráno pred vyučovaním poza obchodnú pasáž na námestí, zo zadnej strany Sládkovičovej ulice, popri rieke a všade nájdete decká s cigaretami v rukách. A tak som v júli začala komunikáciu s týmto občianskym združením. Združenie podporujú viaceré známe osobnosti napr. Martin Valihora, Rytmus a iní.
Výsledkom bolo zorganizovanie besedy s protidrogovou tematikou s názvom: PRAVDA O DROGÁCH pre žiakov 5. až 9. ročníka.
Pravda o drogách Beseda bola vedená interaktívnou formou a viedol ju lektor Mgr. Peter Remper. Žiaci mali možnosť aktívne sa zapájať a krédom bolo, že keď chceš niečo povedať – prihlás sa a ak máš svoj názor, tak ho povedz nahlas všetkým a nie len susedovi. Prednášky mali „drive“, lektor obrovský dar reči a nemal problém uzemniť aj najväčšieho frajera. Cieľom prednášok nebolo rozdelenie drog a informácia, čo spôsobujú, to žiaci vedia. Ale najmä to, ako pôsobia na psychiku a čo urobia s človekom a jeho osobnosťou, taktiež to, že si žiaci majú dávať pozor na ľudí, s ktorými sa stretávajú a či sú to skutoční priatelia. Chceli sme poukázať predovšetkým na to, že každý problém má riešenie, ale drogy ním určite nie sú. Žiaci a aj učitelia reagovali pozitívne (poniektorí sme absolvovali aj dve besedy), každý z nich dostal na konci prednášky brožúru venujúcu sa tejto problematike a zároveň zložil „Sľub protidrogového šerifa“. Naša spolupráca s touto organizáciou bude pokračovať a už teraz mám informácie o pripravovanom dokumentárnom filme, ktorý sa natáča a k dispozícii bude v budúcom šk. roku . My budeme robiť všetko pre to, aby sme ho k nám dostali a našim žiakom premietli. Jediné, čo nám zostáva je ešte napísať spätnú väzbu a tešiť sa na ďalšiu spoluprácu.
Čo sa druhej akcie týka... Bol predposledný týždeň minulého šk. roka a náš riaditeľ si dal nás – „jazykárky“ zavolať a predložil nám došlú ponuku, aby sme si ju naštudovali a zvážili. My sme sa toho hneď chytili a skontaktovali sme sa s angličtinárkami z vedľajšieho gymnázia. Tam v tom čase akurát prebiehal kurz angličtiny s „native speakerom“. Zoznámili nás s pánom Grahamom Lastom, ktorý robí takéto intenzívne kurzy. A tak sme rodičom domov poslali návratku so záväznom prihláškou na intenzívny jazykový kurz anglického jazyka s tým, že kurz bude prebiehať koncom októbra 2014.
Kurz anglického jazykaNakoniec sa nám podarilo zorganizovať dva úspešné kurzy. Jeden pre ôsmakov a druhý pre deviatakov. V kurze bolo cca 16 žiakov. Žiaci počas jedného týždňa absolvovali 30 hodín angličtiny (6 h/deň). Ako niektorí z nich poznamenali, prvé dni boli ťažké, ale to je normálne. Väčšina z nich mala blok rozprávať, ale postupne sa to zlepšovalo. Kurz bol zameraný predovšetkým na komunikáciu, na ktorú nám počas bežného vyučovania až tak veľa času nezostáva. Výborné bolo najmä to, že mali možnosť hovoriť s rodeným Angličanom, ktorý vie po slovensky len veľmi málo a zároveň je tiež učiteľom.
Mr. G(dží), ako ho volajú, mal pre nich pripravené rôzne aktivity. Žiaci si to doslova užívali o čom svedčí aj spätná väzba, ktorú nám napísali a ktorú si môžete pozrieť na web stránke našej školy. Mr. G. sám povedal, že si užil kopec zábavy a smiechu. Na konci týždňa každý zo žiakov dostal certifikát o absolvovaní kurzu so svojím menom. Prišiel 24. október a my sme sa s Grahamom rozlúčili so slovami, že o rok sa vidíme opäť. Veríme, že ohlasy žiakov na tento kurz presvedčia aj tých rodičov, ktorí boli skeptickí a budúci rok prihlásia aj oni svoje deti, aby si preverili, čo všetko už z angličtiny vedia.
Na našej škole prízvukujeme žiakom dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a tomuto sme sa venovali aj počas Európskeho dňa cudzích jazykov – 26. septembra. Je dôležité, aby si uvedomili, že angličtina sa stáva lingua franca, čiže dorozumievací – kontaktný jazyk medzi ľuďmi, ktorí nemajú spoločný materinský jazyk. A keď zvládnu jeden jazyk, prečo nepokračovať ďalším? Posolstvom tohto dňa je podpora viacjazyčnosti, ale nechce ľudí vystrašiť, aby si mysleli, že sa musia naučiť jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho, veď mnohí z nás neovládajú dokonale ani materinský jazyk. Cieľom je jednoducho dohovoriť sa, a to aby nám druhí porozumeli. Schopnosť komunikovať v inom jazyku nám umožňuje byť otvorení voči druhým ľuďom, ich kultúram a postojom. Zároveň je dôležité uvedomiť si, že jednojazyčnosť z nás robí závislých na jazykových schopnostiach a dobrej vôli iných.
Všetky informácie ako aj fotodokumentáciu nájdete na: www.mzsrajec.edu.sk .
 
                                                                                                                         Mgr. D. Tordová, ZŠ Lipová 2
                                                                                                                                         3x foto: archív ZŠ
  
 ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ ULICI
 
Školský rok je v plnom prúde. Priniesol so sebou už veľa, veľa zaujímavých skúseností a noviniek.
Základná škola Lipova ul. - kuchyňaV prvom rade to boli prípravy na nový školský rok 2014/2015, ktoré sa začali už počas uplynulých prázdnin. Práve toto obdobie sme využili na rozsiahlu rekonštrukciu školskej kuchyne v hodnote približne 10 000 eur, keď sa zrealizovalo položenie novej dlažby a kanalizačných systémov s prihliadnutím na všetky požadované parametre z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia ale aj estetiky. Podľa slov kompetentných orgánov sa týmto posledným krokom rekonštrukcie dostala naša školská kuchyňa svojím celkovým vzhľadom, zariadením a vybavením na najvyššiu požadovanú úroveň.
Svoj nový šat dostali aj všetky schody do školskej budovy. Uskutočnili sa aj stavebné úpravy v kotolni a jej čiastočná oprava.
V októbri sme dali do užívania aj nové zrekonštruované priestory pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Túto triedu navštevuje z roka na rok viac a viac detí, nakoľko potrebujú individuálny prístup. Žiakom sa v nej venuje špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. Trieda poskytuje komfortnejšie priestory a tým aj kvalitnejšie podmienky na vzdelávanie.
V závere vám prinášame stručný prehľad o tom, čo sa nám už podarilo zrealizovať v tomto školskom roku so žiakmi.
AUGUST Prešporský pohár 2014 Bratislava – mažoretky. Medzinárodná nepostupová súťaž mažoretkových skupín v malých a veľkých formáciách baton, pom-pom a mix. Umiestnenie: 1x 1. miesto, 3x 2. miesto, 3x 3. miesto. Mgr. Z. Rizmanová.
SEPTEMBER Výstava projektov žiakov v mesiacoch september až október: prezentácia projektovej činnosti žiakov našej školy na Radnici v Rajci. Mgr. D. Tordová.
Exkurzia ôsmakov Budapešť: Tropicarium – Oceanarium + historická časť Budapešti so sprievodcom. Mgr. D. Gáperová.
Exkurzia šiestakov Bratislava: Múzeum dopravy, Incheba – Tutanchamon, ZOO, Dinopark. Mgr. M. Drdáková.
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov: prezentácia žiackych prác na výstave ovocia a zeleniny. Mgr. D. Ďurišová, Mgr. J. Paulinyová.
Exkurzia IX.A, B, C, D: Múzeum miniatúrnych stavieb sveta. Mgr. Ľ. Majerčiak, Mgr. F. Rojik, Ing. M. Fraštiová.
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu: 1. miesto v poradí družstiev, 2. miesto Vratko Šimek, 5. miesto Damián Cesnek. 4. miesto v poradí družstiev dievčat (Viktória. Hromadová, Tamara Husárová). Mgr. Ľ. Majerčiak.
Prešporský pohár: súťaž mažoretkových skupín Bratislava. Mgr. Z. Rizmanová.
OKTÓBER Deň európskych jazykov: ukážka cudzích jazykov – gymnázium Rajec.
Exkurzia VI.A, VII.C: ZOO Zlín. Mgr. D. Tordová, Mgr. J. Veselá.
Beseda Pravda o drogách: žiaci 2. stupňa. Lektor: Peter Remper. Mgr. D. Tordová.
Exkurzia VII.A, VII.B: Uhrovec, Košariská, Bradlo. PaedDr. M. Žuchová.
Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu: 4. miesto v poradí družstiev chlapcov.
Exkurzia V.A, B, C: Budatínsky zámok, Vychylovka (skanzen a železnička). Mgr. V. Hojová, Mgr. Lukaniaková, Mgr. M. Šupka.
Program pre starších občanov – Kytica dobrých slov: Klub dôchodcov v Rajci, recitačné pásmo dramatického krúžku. Mgr. J. Paulinyová.
Deň šedín a kvetín: Kultúrny dom Rajec, akcia MsKS Rajec, kultúrny program našich žiakov. Mgr. D. Ďurišová, Mgr. M. Orlinská.
Exkurzia VII.A, B: Uhrovec, Košariská – Bradlo, Trenčín. PaedDr. M. Žuchová, Mgr. V. Fraštiová.
Majstrovstvá obvodu v malom futbale Rajec: 1. miesto. Mgr. Ľ. Majerčiak.
Turnaj vo vybíjanej st. žiačky Lietavská Lúčka: 2. miesto. Mgr. Ľ. Majerčiak.
 
                                                                                                 PaedDr. M. Paprskár, riaditeľ ZŠ na Lipovej ul.
                                                                                                                                         2x foto: archív ZŠ
  
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – november 2014Spoločenská rubrika
  65 rokov Alena Gabliková;
               Jaroslav Fusko;
               Mária Vanáková;
  70 rokov Ing. Viktor Gardian;
  75 rokov Emília Stupňanová;
  86 rokov Emília Prokopovičová;
  95 rokov – október Anna Kantoráková
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodili sa v októbri Sára Dorinská;
                                Júlia Masárová;
 
Zosobášili sa Martin Holeš a Martina Lednická;
                     Michal Kubica a Katarína Hájková;
                     Radomír Zachar a Ivana Čelková;
                     Ľubomír Šesták a Ľudmila Veselá;
 
Opustili nás  Daniel Hnát 1974 – 5.9.2014;
                    Jozef Eloga 1939 – 16.9.2014;
                    Jozefa Hrehová 1924 – 3.10.2014;
                    Vendelín Pekný 1926 – 5.10.2014
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
SPOMIENKA
 
 
Milan Krajčoviech Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienku ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil náš otec Milan KRAJČOVIECH.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád nezabudne.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.
Za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.
 
 
 
 
Viem, ťažká chvíľa je, v posledných minútach navždy sa rozlúčiť s tým, kto nám blízky bol.
Deň po dni život svoj ku nášmu pripútal. Kus nášho života s ním kamsi unikol.
Mgr. Ernest Marco PapranecAko blesk z jasného neba, neúprosne udrela krutá správa, že náš spolupracovník, priateľ a dobrý človek
Mgr. ERNEST MARKO PAPRANEC
už nie je medzi nami. Jeho životná púť sa skončila 18. septembra 2014.
 Pán učiteľ Ernest Marco Papranec sa narodil 12.1.1945. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis. V roku 1965 sa so svojou manželkou Oľgou prisťahovali do Rajca, kde žili až do roku 2008. Stal sa otcom dvoch synov Ernesta a Norberta.
Všetci sme ho poznali ako človeka s hlbokou úctou k vzdelanosti a kultúre, zanieteného pedagóga, ktorý s neutíchajúcim zápalom, energiou, láskavosťou, dobrosrdečnosťou viac ako 40 rokov odkrýval stovkám svojich žiakov nenapodobiteľné pedagogické majstrovstvo.
Jeho poslaním bolo rozdávať múdrosť, cez ktorú učil ľudí byť slobodnými. Formoval bytosti, čo v jeho rukách ako hlina poddajná dostávala žiadané tvary ľudskosti. Svoj vzťah k materinskej reči prejavil aj účasťou v porotách literárnych súťaží a členstvom v redakčnej rade miestneho časopisu Rajčan.
Okrem toho bol zanietený športovec. Hrával a aj trénoval futbal, fandil volejbalu i tenisu. K týmto záľubám musíme pridať aj jeho všestrannosť a bravúrny prehľad zo všeobecných znalostí. 20 rokov bol „hlasom Rajeckého maratónu“, kde mu to ako komentátorovi úžasne sedelo. Jeho sýty hlboký hlas sa rozliehal široko ďaleko po celom meste, ba aj kus ďalej...
Od roku 1993 pôsobil vo funkcii riaditeľa Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci. Riaditeľom bol 12 rokov. Za jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa dosiahla škola výborné výsledky v súťažiach či už vedomostných, športových alebo kultúrnych.
V roku 2008 odišiel do dôchodku a s manželkou sa odsťahovali do Černíka na južnom Slovensku, aby si v láske a porozumení užili zaslúžený odpočinok.
Osud to však zariadil inak a pán Ernest Papranec zomrel vo veku 69 rokov. Odišiel človek, ktorý celý svoj plodný život až do posledných chvíľ rozdával. Rozdával vedomosti, nové poznatky, rozdával nádej a optimizmus.
                       
                                         Česť jeho pamiatke!
 
                                                                                 Kolektív pedagógov ZŠ Lipová
  
ÚCTA K STARŠÍM
 
Úcta k staršímKlub dôchodcov Denné centrum zorganizovalo 15. októbra stretnutie svojich členov a uskutočnilo slávnostnú schôdzu pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie bolo obohatené pekným programom, ktorý pripravili deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod vedením p. učiteliek Zuzky a Eriky. Z ďalším programom vystúpili žiaci zo Základnej školy na Lipovej ulici , ktorý uvádzala p. učiteľka Paulinyová.
Po kultúrnom programe predseda klubu Štefan Pecho privítal prítomného hosťa, primátora Ing. Jána Rybárika, ktorý sa prihovoril seniorom. Vyzdvihol ich odvedenú prácu a želal všetkým veľa zdravia a prežívanie pokojnej staroby. Ďalej hovoril o aktivitách mesta a realizácii plánovaných akcií. Už by sa malo začať s montážou lisov, ktoré sú dovezené v novom závode v priestoroch bývalých strojární. Vybraní zamestnanci majú ísť na zaučenie do Poľska a do konca marca 2015 by sa malo pracovať v 3 zmenách. Nasledovala živá diskusia, po ktorej sa podávalo občerstvenie. Ďalšia časť posedenia patrila hudobnej skupine Kvanto, ktorá hudbou a pesničkami uviedla seniorov do veselej nálady. Títo sa veľmi dobre bavili, niektorí si zatancovali i pospievali a vo večerných hodinách odchádzali domov po pekne strávenom stretnutí.
 
                                                                                            Štefan Pecho, Klub dôchodcov – denné centrum
                                                                                                                                          1x foto: P. Rýpal
  
ÚCTA K ŠEDINÁM
Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.
 
Úcta k šedinámV zmysle tejto myšlienky sme sa opäť stretli, aby sme si spoločne zaspomínali na prežité chvíle v kruhu svojich blízkych a oslávili Október – mesiac úcty k starším. Spoločne sme sa potešili z programu, ktorý nám pripravili deti z Materskej školy na ulici Obrancov mieru. Deti, ako vždy, boli úžasné, za čo im srdečne ďakujeme. Naše stretnutie prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. Rybárik. Prihovoril sa našim členom, poďakoval im za ich obetavú prácu počas aktívneho života, ale predovšetkým, pre ich rodiny. Po dobrom obede a zákusku nám do tanca zahrala hudobná skupina pod vedením p. Ďurčanského a nič nebránilo tomu, aby sme si dobre zatancovali a ukázali, že tie naše nohy nás až tak veľmi nebolia. Po príjemne strávených chvíľach sme sa rozišli do svojich domovov tešiac sa na nové stretnutie. Význam stretávania sa seniorov umocnila aj akcia Stretnutie troch generácií, ktorú organizovala Mgr. L. Hodasová, riaditeľka Domova vďaky. Opäť sme si zasúťažili, zaspievali a príjemne strávili ďalší deň v kruhu priateľov. Záverom chceme vysloviť presvedčenie, že spoločne strávené chvíle nám obohacujú náš život, upevňujú priateľstvá a spríjemňujú nám jeseň života.
                                                                                                         R. Mikolková, Jednota dôchodcov Rajec
                                                                                                                                             Foto: P. Rýpal
  
STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE VSTÚPILI DO NOVEJ SEZÓNY
 
Stolnotenisové súťaže vstúpili do novej sezónyStolnotenisový klub Rajec (STK Rajec) začal novú sezónu 2014/2015 36. ročníkom svojej existencie.
Odštartovali sme ju v predposlednom septembrovom týždni (25.-26.) v telocvični v Základnej škole na Lipovej ulici, kde sa predstavili naši 6-ligoví hráči s hosťujúcou Energodatou Žilina F, s ktorou úspešne zvíťazili 11:7. Nasledujúci deň absolvovali naši hráči 4. ligy 1. kolo na pôde Vrútok, odkiaľ odchádzali s prehrou 12:6.
O body budú bojovať počas celej sezóny títo aktívni hráči: Radoslav Macák, Ivan Dávidik, Róbert Augustín, Branislav Fučík, Jozef Smieško ml., Ján Knapec, Ján Šejnoha, Vladimír Vavrík, Jozef Kavec, Jozef Smieško st., Peter Kavec, Tomáš Smieško a Marián Macák.
Všetci naši hráči sú rebríčkovo postavení tak, aby sme si splnili naše predsavzatie hrať o stred tabuľky v oboch ligách. Podľa našich informácií sa najviac posilnila Valča B, Žilina C a Kláštor pod Znievom A (4. liga, Západ – KSST Žilina) a stabilne má dobrý tím Krásno B, Strečno B, Stará Bystrica B a Nedzedza A (6. liga – OSST Žilina). Preto bude veľa závisieť od našej povesti bojovať za zelenými stolmi. Držíme im palce a prajeme im vzornú reprezentáciu mesta Rajec. V každom prípade sa naši celuloidoví fanúšikovia môžu tešiť na veľmi pekné súboje a s tým spojené športové zážitky.
Prinášame výsledky jednotlivých kôl 4. a 6. ligy, ktoré sa odohrali do zverejnenia novembrového čísla Rajčana:
 
 
KSST ŽILINA – 4. LIGA MUŽI ZÁPAD
2. kolo (2.10.): Rajec A – Medokýš Martin B 13:5. Body domácich hráčov: J. Kavec 4,5; P. Kavec 3,5; J. Smieško ml. 3; I. Dávidik 2.
3. kolo (10.10.): Čadca D – Rajec A 9:9. Body: J. Kavec 3; J. Smieško ml. 3; P. Kavec 2; I. Dávidik 1.
4. kolo (18.10.): Rajec A – Kysucký Lieskovec A 9:9. Body: J. Kavec 4; P. Kavec 3; J. Smieško ml. 1,5; I. Dávidik 0,5.
5. kolo (24.10.): MSTK Martin B – Rajec A 12:6. Body: J. Kavec 3; J. Smieško ml. 1,5; P. Kavec 1; I. Dávidik 0,5.
 
Výsledková tabuľka 4. ligy
 
Ďalšie kolá sa odohrajú nasledovne:
8.11. Rajec A – Valča B, 14.11. Kysucké Nové Mesto B – Rajec A, 22.11. Rajec A – Kláštor pod Znievom A, 28.11. Žilina C – Rajec A, 6.12. Rajec A – Strečno A, 12.12. Bytča B – Rajec A. Hracia hodina je o 18. s výnimkou Kláštora pod Znievom (17.30 hod.) a Rajca (10.00 hod.).
 
OSST ŽILINA – 6. LIGA MUŽI
2. kolo (29.9.): Nededza A – Rajec B 15:3. Body domácich hráčov: I. Dávidik 3; R. Macák 0, J. Knapec 0.
3. kolo (9.10.): Rajec B – Stará Bystrica B 12:6. Body: I. Dávidik 4,5; B. Fučík 2,5; J. Smieško ml. 2,5; R. Augustín 2,5; J. Knapec 0.
4. kolo (16.10.): Čadca F – Rajec B 9:9. Body: R. Augustín 4,5; I. Dávidík 3,5; J. Smieško ml. 1.
5. kolo (23.10.): Rajec B – Strečno B 6:12 Body: R. Augustín 3,5; I. Dávidík 2,5; B. Fučík 0; R. Macák 0.
 
Výsledková tabuľka 6. ligy
 
Rozpis súťaže do konca roka 2014:
4.11. Žilina Tepláreň A – Rajec B (18.00 hod.), 13.11. Rajec B – Kotešová A (18.00), 19.11. Stará Bystrica A – Rajec B (17.30), 27.11. Rajec B – Divina-Lúky A (18.00), 1.12. Rosina B – Rajec B (17.00), 11.12. Rajec B – Krásno B (18.00).                                                    
                                        Športu zdar!
                                                                                                                                Jozef Kavec, STK Rajec
                                                                                                                                       1x foto: archív STK
  
RAJECKÁ TENISOVÁ SEZÓNA
 
Rajecká tenisová sezónaS príchodom prvých mrazov skončila ďalšia tenisová sezóna. Pre tenisový klub v Rajci (TK Rajec) bola v niečom rovnaká ako tie predchádzajúce, no predsa sa výrazne líšila.
Ostatné roky boli naše kurty čoraz prázdnejšie a prázdnejšie, hráčov postupne ubúdalo. Tento rok, keď ste išli okolo kurtov, ste si mohli všimnúť množstvo detí, ktoré začali hrávať v Rajci tenis. Na tréningy v lete chodilo takmer 30 detí, pričom najmladšia mala len 5 rokov. Dúfame, že tento trend bude v ďalších rokoch pokračovať a k družstvu mužov sa v budúcnosti pridajú aj ďalšie v mládežníckych kategóriách.
Začiatkom septembra sa uskutočnil turnaj pre všetky trénujúce deti, kde mali možnosť rodičom predviesť, čo sa počas leta naučili. Keď boli všetky deti unavené a posilňovali sa grilovanou kuracinou, zahrali si aj dospelí, ktorí mali záujem. Nášmu momentálne jedinému družstvu mužov v zložení: Juraj Veselý, Jaroslav Jarina, Tomáš Valach, Michal Tománek, Juraj Jarina, Jozef Prchlík, Emil Kočudák, Martin Pakanec, Jaroslav Vríčan už niekoľkýkrát len tesne unikol postup do II. ligy, keď obsadili v najvyššej súťaži Stredoslovenského tenisového zväzu druhé miesto. Na turnajoch jednotlivcov sa z klubu zúčastňovali len Jaroslav a Juraj Jarinovci.Rajecká tenisová sezóna
 
Konečné poradie súťaže družstiev:
                        1. TK Kysucké Nové Mesto
                        2. TK Rajec
                        3. TK ZZO Čadca
                        4. TK Podbrezová
                        5. TK Púchov
                        6. TK Ladomerská Vieska
 
Počas zimných mesiacov prebieha na oboch školách tenisový krúžok, kde sa budú zdokonaľovať tí, čo už trénovali a tí čo ešte nie, budú mať možnosť naučiť sa základy tenisu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu tenisovú sezónu, ktorá začne hneď, ako sa roztopí sneh a prestane mrznúť.
                                                                  
                                                                                                                          Jaroslav Jarina, TK Rajec
                                                                                                                                      2x foto: archív TK
  
BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
Október je pre väčšinu bežcov na Slovensku veľmi dôležitým mesiacom. S týmto jesenným časom sa totiž už 91 rokov spája najstarší maratón v Európe – Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.Bežecké zvesti maratón klubu
Aj tento rok si viacerí pretekári ladili svoju formu tak, aby bol 5. október pre nich vrcholom sezóny. Samozrejme, ako každý rok, ani tento farby Maratón klubu Rajec na tomto prestížnom podujatí nechýbali. Partia 35 žlto modrých a ich povzbudzovačov nasadla v sobotu doobeda na vlak, ktorý nás zviezol až do metropoly východu. Po príchode sme sa ubytovali a išli na prezentáciu. Potom samozrejme cestoviny ako dobrá príprava na ďalší deň a omša v chráme sv. Alžbety, aby sme na trati cítili aj podporu „Zhora“. Prišla nedeľa a s ňou príjemné napätie pred pretekmi. Na štart sa podľa štatistík opäť postavil rekordný počet pretekárov a mesto zaplnilo okolo 10 000 športových nadšencov. Košice sú miestom, kam sa vždy radi vraciame, pretože atmosféru, ktorú zažije bežec tu, by hľadal inde len veľmi ťažko. Vďaka mnohoročnej tradícii, ktorú si tento maratón vypestoval, je toto podujatie atraktívne aj pre divákov, ktorých boli popri trati tisícky. Takouto alejou ľudí, ktorí vám prajú úspech, sa beží skutočne príjemne. Skvelý pocit z víťaztva v cieliSpolu s rovinatým povrchom sa tak pre pretekárov vytvára ideálna predispozícia na dobrý výkon, či dokonca „osobák“. Maratón klub Rajec opäť nesklamal a jeho farby bolo vidno aj na popredných miestach. Maratón bežalo päť našich zástupcov. Fantasticky sa darilo Mišovi Tabakovi, ktorý s časom 03:06:34 dobehol na celkovom 126. mieste a svoj osobný rekord vylepšil až o neuveriteľných 22 minút. Dobre sa darilo aj Peťovi Prokopovičovi. Čas 03:16:06 mu stačil na 187. miesto v celkovom poradí. Pekne nás reprezentovali v tejto disciplíne aj Palo Uhlárik a Jožko Očko. Piatym maratóncom bol Ondro Veselovský, ten však musel po dobre „našliapnutej“ polke kvôli problémom s nohami z pretekov odstúpiť.
Opäť najsilnejšie zastúpenie sme mali v disciplíne polmaratónu. Svoju formu potvrdil najlepšie Janko Piala a s časom 1:22:43 obsadil skvelé 31. miesto v celkovom poradí. O necelé tri minúty prišiel do cieľa Janči Stehlík, čas 1:25:29 mu vyniesol 52. priečku. Hlboko pod stovku najrýchlejších sa dostal Lukáš Pekný. Skončil 75. a polmaratón zabehol za 1:28:26. Výborným výkonom oslávil vrchol sezóny aj Dávid Zafka, 94. miesto si vybojoval s časom 1:30:14. Veľmi dobre si počínali aj ďalší naši polmaratónci: Mišo Hulinko, Miro Drlička, Branto Michalec či Lukáš Janík a v konkurencii viac ako 1900 bežcov sa rozhodne nestratili. Na výlet na východ sa vybrali aj Vanákovci – Dominika išla opäť výborne a s časom 1:39:48 obsadila vo svojej kategórii krásne 19. miesto.
Košice sú známe aj inline polmaratónom. Maratón klub Rajec má hneď dvoch výborných korčuliaristov. Mišo Pekný väčšinu trate odjazdil na prvom mieste, no aj vďaka taktizovaniu súperov nedokázal toto vedenie udržať a napokon skončil na stále úžasnom 12. mieste. Peťo Uhlárik skončil o minútu a pol neskôr na 15. priečke.
Jeden z najkrajších slovenských maratónov máme opäť za nami, no trénovať a zbierať úspechy sme neskončili. Už o týždeň neskôr sa Behu od pamätníku k pamätníku v Stráňavách zúčastnili Janko Piala, Zdeno Koleda a Vratko Šimek. Janko tentokrát Zdena porazil, keď prišiel do cieľa s časom 0:43:28 a celkovo si vybojoval druhé miesto. Zdeno pribehol tesne za ním, v absolútnom poradí tretí, no vo svojej kategórii opäť neohrozený víťaz, jeho cieľový čas bol 0:43:44. Vratko bežal tiež výborne a v Stráňavách ovládol svoju juniorskú kategóriu.
18.10. sa Vlado Rybár vybral na Liptov, odbehol polmaratón a s výborným časom 1:31:49 obsadil vo svojej kategórii 15. miesto. V ten istý deň Janko Piala bežal do neba. Tak sa totiž volá podujatie behu po 365 schodoch. Skončil tam na výbornom 7. mieste.
V nedeľu 19.10. na 44. ročníku Behu okolo Dulova opäť exceloval Zdeno Koleda, ktorý v kategórii nad 40 rokov s druhým miestom skončil ako zvyčajne na „bedni“.
                                                                                                                                -jr- 2x foto: Maratón klub
  
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ďakuje Materskej škole na Mudrochovej ul. za výstavu prác žiakov.
  
Mestské noviny Rajčan, mesačník, 57. ročník.
Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci.
Tlač: MsKS Rajec.
Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Upozornenie:
Bez predchádajúceho súhlasu Mestského kultúrneho strediska nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa