POĎAKOVANIE

  Riaditeľka Materskej školy v mene všetkých zamestnancov a rodičovskej rady ZRŠ ďakuje:
  Ing. Tiborovi P A P Š O V I, SKALKA ŠUJA s.r.o.
  za dodanie kvalitného nového piesku do pieskoviska pre deti,

  rodičom, ktorí pomáhali pri výmene piesku a natieraní preliezačiek na školskom dvore:
 p. Ladislav Veselý, p. Tatiana Veselá; p. Ľubomír Rybár; p. Roman Smieško, p. Slávka Smiešková;
 p. Jana Macáková; p. Eva Blunárová; p. Mária Dubcová; p. Martin Dubec; p. Jozef Jakubes;
 p. Andrea Gašpárková; p. Jozef Dubovec; p. Monika Martiníková; p. Branislav Krňan; p. Peter Dudák;
 p. Katarína Dudáková; p. Rastislav Špánik; p. Mário Harant; p. Bohdan Cinko; p. Katarína Hudeková;
 p. Zoltán Herda; p. Zuzana Herdová; p. Peter Furda; p. Zuzana Veselá; p. Katarína Stašová;
 p. Jozef Dorinský; p. Vladimír Vanák; p. Juraj Štepo,
 
 zamestnancovi materskej školy p. Marta Harantová
 
                                                                                                                        Demeterová Jana v.r.
                                                                                                                             riaditeľka MŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa