Zoznam bytov na ul. Hollého č. 202 podľa podlažia
 Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,02 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 4) + cena za služby (teplo, teplá a studená voda, zrážky, el. energia spoločných priestorov, výťah)
cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od plochy bytu
 
 Orientačné ceny služieb:
  Garsónka 1 osoba cena služieb 60 €; 2 osoby 80 €;
  2 - izbový byt 1 osoba cena služieb 65 €; 2 osoby 85 €; 3 osoby 105 €; 4 osoby 125 €
  3 - izbový byt 1 osoba cena služieb 75 €; 2 osoby 95 €; 3 osoby 115 €; 4 osoby 130 €; 5 osôb 140 €
 
 
 
I. POSCHODIE
Byt
číslo
Číslo miestn. Názov miestnosti
Plocha  m2
Plocha bytu m2
Výška nájomného
za mesiac
€ / m2
1.
2. izb.
1.01.  chodba 4,57 50,24 101,48 2,02
1.02.  kuchyňa + obývačka 23,45
1.03.  izba 17,16
1.04.  kúpeľňa + WC 5,06
2.
2. izb.
1.05.  chodba 4,20 48,75 98,48 2,02
1.06.  kuchyňa + obývačka 22,52
1.07.  izba 17,35
1.08.  kúpeľňa + WC 4,68
3.
2. izb.
1.09.  chodba 4,20 44,85 90,60 2,02
1.10.  kuchyňa + obývačka 22,52
1.11.  izba 13,45
1.12.  kúpeľňa + WC 4,68
4.
3. izb.
1.13.  chodba 5,13 54,07 109,22 2,02
1.14.  kuchyňa + obývačka 21,12
1.15.  izba 13,75
1.16.  izba 9,08
1.17.  kúpeľňa + WC 4,99
5.
3. izb.
1.18.  chodba 7,70 58,90 118,98 2,02
1.19.  kuchyňa + obývačka 24,54
1.20.  izba 8,82
1.21.  izba 12,86
1.22.  kúpeľňa + WC 4,98
6.
2. izb.
1.23.  chodba 4,67 52,67 106,39 2,02
1.24.  kuchyňa + obývačka 26,58
1.25.  izba 17,02
1.26.  kúpeľňa + WC 4,40
7.
3. izb.
1.27.  chodba 8,13 57,39 115,93 2,02
1.28.  kuchyňa + obývačka 22,35
1.29.  izba 9,84
1.30.  izba 12,86
1.31.  kúpeľňa + WC 4,21
8.
2. izb.
1.32.  chodba 5,07 48,31 97,59 2,02
1.33.  kuchyňa + obývačka 24,18
1.34.  izba 14,94
1.35.  kúpeľňa + WC 4,12
9.
2. izb.
1.36.  chodba 3,84 44,80 90,50 2,02
1.37.  kuchyňa + obývačka 24,49
1.38.  izba 12,32
1.39.  kúpeľňa + WC 4,15
10.
3. izb.
1.45.  chodba 8,32 57,80 116,76 2,02
1.46.  kuchyňa + obývačka 22,41
1.47.  izba 9,40
1.48.  izba 12,88
1.49.  kúpeľňa + WC 4,79
11.
3. izb.
1.50.  chodba 5,66 55,18 111,46 2,02
1.51.  kuchyňa + obývačka 20,90
1.52.  izba 9,60
1.53.  izba 13,82
1.54.  kúpeľňa + WC 5,20
12.
garsónka
1.55.  chodba 3,23 32,15 64,94 2,02
1.56.  kuchyňa + obývačka 24,39
1.57.  kúpeľňa + WC 4,53
13.
2. izb.
1.58.  chodba 3,34 43,76 88,40 2,02
1.59.  kuchyňa + obývačka 21,08
1.60.  izba 14,64
1.61.  kúpeľňa + WC 4,70
14.
2. izb.
1.62.  chodba 3,31 43,62 88,11 2,02
1.63.  kuchyňa + obývačka 21,14
1.64.  izba 14,60
1.65.  kúpeľňa + WC 4,57
15.
2. izb.
1.66.  chodba 3,65 37,88 76,52 2,02
1.67.  kuchyňa + obývačka 15,48
1.68.  izba 14,55
1.69.  kúpeľňa + WC 4,20
16.
2. izb.
1.70.  chodba 4,78 41,84 84,52 2,02
1.71.  kuchyňa + obývačka 16,50
1.72.  izba 15,70
1.73.  kúpeľňa + WC 4,86
 
II. POSCHODIE
Byt
číslo
Číslo miestn. Názov miestnosti
Plocha
m2
Plocha bytu m2
Výška nájomného
za mesiac
€ / m2
17.
2. izb.
2.01.  chodba 4,57 50,45 101,91 2,02
2.02.  kuchyňa + obývačka 23,45
2.03.  izba 17,16
2.04.  kúpeľňa + WC 5,27
18.
2. izb.
2.05.  chodba 4,20 48,75 98,48 2,02
2.06.  kuchyňa + obývačka 22,52
2.07.  izba 17,35
2.08.  kúpeľňa + WC 4,68
19.
2. izb.
2.09.  chodba 4,20 44,85 90,60 2,02
2.10.  kuchyňa + obývačka 22,52
2.11.  izba 13,45
2.12.  kúpeľňa + WC 4,68
20.
3. izb.
2.13.  chodba 5,23 54,19 109,46 2,02
2.14.  kuchyňa + obývačka 21,12
2.15.  izba 13,75
2.16.  izba 9,10
2.17.  kúpeľňa + WC 4,99
21.
3. izb.
2.18.  chodba 7,70 58,90 118,98 2,02
2.19.  kuchyňa + obývačka 24,54
2.20.  izba 8,82
2.21.  izba 12,86
2.22.  kúpeľňa + WC 4,98
22.

2. izb.
2.23.  chodba 4,68 52,71 106,47 2,02
2.24.  kuchyňa + obývačka 26,61
2.25.  izba 17,02
2.26.  kúpeľňa + WC 4,40
23.
3. izb.
2.27.  chodba 8,47 57,81 116,78 2,02
2.28.  kuchyňa + obývačka 22,43
2 29.  izba 9,84
2.30.  izba 12,86
2.31.  kúpeľňa + WC 4,21
24.
2. izb.
2.32.  chodba 5,07 48,40 97,77 2,02
2.33.  kuchyňa + obývačka 24,27
2.34.  izba 14,94
2.35.  kúpeľňa + WC 4,12
25.

2. izb.
2.36.  chodba 3,84 44,82 90,54 2,02
2.37.  kuchyňa + obývačka 24,51
2.38.  izba 12,32
2.39.  kúpeľňa + WC 4,15
26.
3. izb.
2.40.  chodba 8,34 59,42 120,03 2,02
2.41.  kuchyňa + obývačka 23,91
2.42.  izba 9,37
2.43.  izba 12,86
2.44.  kúpeľňa + WC 4,94
27.
3. izb.
2.45.  chodba 8,32 57,86 116,88 2,02
2.46.  kuchyňa + obývačka 22,37
2.47.  izba 9,37
2.48.  izba 12,86
2.49.  kúpeľňa + WC 4,94
28.
3. izb.
2.50.  chodba 5,66 55,18 111,46 2,02
2.51.  kuchyňa + obývačka 20,90
2.52.  izba 9,60
2.53.  izba 13,82
2.54.  kúpeľňa + WC 5,20
29.
garsónka
2.55.  chodba 3,23 32,15 64,94 2,02
2.56.  kuchyňa + obývačka 24,39
2.57.  kúpeľňa + WC 4,53
30.
2. izb.
2.58.  chodba 3,34 43,77 88,42 2,02
2.59.  kuchyňa + obývačka 21,08
2.60.  izba 14,64
2.61.  kúpeľňa + WC 4,71
31.
2. izb.
2.62.  chodba 3,31 43,62 88,11 2,02
2.63.  kuchyňa + obývačka 21,14
2.64.  izba 14,60
2.65.  kúpeľňa + WC 4,57
32.
2. izb.
2.66.  chodba 3,65 37,96 76,68 2,02
2.67.  kuchyňa + obývačka 15,48
2.68.  izba 14,55
2.69.  kúpeľňa + WC 4,28
33.
2. izb.
2.70.  chodba 4,80 41,83 84,50 2,02
2.71.  kuchyňa + obývačka 16,47
2.72.  izba 15,70
2.73.  kúpeľňa + WC 4,86
 
III. POSCHODIE
Byt
číslo
Číslo miestn. Názov miestnosti
Plocha
m2
Plocha bytu m2
Výška nájomného
za mesiac
€ / m2
34.
2. izb.
3.01.  chodba 4,57 50,24 101,48 2,02
3.02.  kuchyňa + obývačka 23,45
3.03.  izba 17,16
3.04.  kúpeľňa + WC 5,06
35.
2. izb.
3.05.  chodba 4,20 48,75 98,48 2,02
3.06.  kuchyňa + obývačka 22,52
3.07.  izba 17,35
3.08.  kúpeľňa + WC 4,68
36.
2. izb.
3.09.  chodba 4,20 44,85 90,60 2,02
3.10.  kuchyňa + obývačka 22,52
3.11.  izba 13,45
3.12.  kúpeľňa + WC 4,68
37.
3. izb.
3.13.  chodba 5,23 54,19 109,46 2,02
3.14.  kuchyňa + obývačka 21,12
3.15.  izba 13,75
3.16.  izba 9,10
3.17.  kúpeľňa + WC 4,99
38.
3. izb.
3.18.  chodba 7,70 58,90 118,98 2,02
3.19.  kuchyňa + obývačka 24,54
3.20.  izba 8,82
3.21.  izba 12,86
3.22.  kúpeľňa + WC 4,98
39.
2. izb.
3.23.  chodba 4,68 52,71 106,47 2,02
3.24.  kuchyňa + obývačka 26,61
3.25.  izba 17,02
3.26.  kúpeľňa + WC 4,40
40.
3. izb.
3.27.  chodba 7,49 56,93 115,00 2,02
3.28.  kuchyňa + obývačka 22,53
3.29.  izba 9,84
3.30.  izba 12,86
3.31.  kúpeľňa + WC 4,21
41.
2. izb.
3.32.  chodba 5,07 48,40 97,77 2,02
3.33.  kuchyňa + obývačka 24,27
3.34.  izba 14,94
3.35.  kúpeľňa + WC 4,12
42.
2. izb.
3.36.  chodba 3,84 44,80 90,50 2,02
3.37.  kuchyňa + obývačka 24,49
3.38.  izba 12,32
3.39.  kúpeľňa + WC 4,15
43.
3. izb.
3.40.  chodba 8,34 59,42 120,03 2,02
3.41.  kuchyňa + obývačka 23,91
3.42.  izba 9,37
3.43.  izba 12,86
3.44.  kúpeľňa + WC 4,94
44.
3. izb.
3.45.  chodba 8,32 57,86 116,88 2,02
3.46.  kuchyňa + obývačka 22,37
3.47.  izba 9,37
3.48.  izba 12,86
3.49.  kúpeľňa + WC 4,94
45.
3. izb.
3.50.  chodba 5,66 55,17 111,44 2,02
3.51.  kuchyňa + obývačka 20,90
3.52.  izba 9,59
3.53.  izba 13,82
3.54.  kúpeľňa + WC 5,20
46.
garsónka
3.55.  chodba 3,23 32,15 64,94 2,02
3.56.  kuchyňa + obývačka 24,39
3.57.  kúpeľňa + WC 4,53
47.
2. izb.
3.58.  chodba 3,34 43,73 88,33 2,02
3.59.  kuchyňa + obývačka 21,08
3.60.  izba 14,61
3.61.  kúpeľňa + WC 4,70
48.
2. izb.
3.62.  chodba 3,31 43,61 88,09 2,02
3.63.  kuchyňa + obývačka 21,13
3.64.  izba 14,60
3.65.  kúpeľňa + WC 4,57
49.
2. izb.
3.66.  chodba 3,65 37,88 76,52 2,02
3.67.  kuchyňa + obývačka 15,48
3.68.  izba 14,55
3.69.  kúpeľňa + WC 4,20
50.
2. izb.
3.70.  chodba 4,79 41,86 84,56 2,02
3.71.  kuchyňa + obývačka 16,51
3.72.  izba 15,70
3.73.  kúpeľňa + WC 4,86
 
IV. POSCHODIE
Byt
číslo
Číslo miestn. Názov miestnosti
Plocha  m2
Plocha bytu m2
Výška nájomného
za mesiac
€ / m2
51.
2. izb.
4.01.  chodba 4,73 50,40 101,81 2,02
4.02.  kuchyňa + obývačka 23,45
4.03.  izba 17,16
4.04.  kúpeľňa + WC 5,06
52.
2. izb.
4.05.  chodba 4,20 48,75 98,48 2,02
4.06.  kuchyňa + obývačka 22,52
4.07.  izba 17,35
4.08.  kúpeľňa + WC 4,68
53.
2. izb.
4.09.  chodba 4,20 44,85 90,60 2,02
4.10.  kuchyňa + obývačka 22,52
4.11.  izba 13,45
4.12.  kúpeľňa + WC 4,68
54.
3. izb.
4.13.  chodba 5,23 54,19 109,46 2,02
4.14.  kuchyňa + obývačka 21,12
4.15.  izba 13,75
4.16.  izba 9,10
4.17.  kúpeľňa + WC 4,99
55.
3. izb.
4.18.  chodba 7,70 58,90 118,98 2,02
4.19.  kuchyňa + obývačka 24,54
4.20.  izba 8,82
4.21.  izba 12,86
4.22.  kúpeľňa + WC 4,98
56.
2. izb.
4.23.  chodba 4,68 52,71 106,47 2,02
4.24.  kuchyňa + obývačka 26,61
4.25.  izba 17,02
4.26.  kúpeľňa + WC 4,40
57.
3. izb.
4.27.  chodba 7,49 56,93 115,00 2,02
4.28.  kuchyňa + obývačka 22,53
4.29.  izba 9,84
4.30.  izba 12,86
4.31.  kúpeľňa + WC 4,21
58.
2. izb.
4.32.  chodba 5,07 48,40 97,77 2,02
4.33.  kuchyňa + obývačka 24,27
4.34.  izba 14,94
4.35.  kúpeľňa + WC 4,12
59.
2. izb.
4.36.  chodba 3,84 44,82 90,54 2,02
4.37.  kuchyňa + obývačka 24,51
4.38.  izba 12,32
4.39.  kúpeľňa + WC 4,15
60.
3. izb.
4.40.  chodba 8,34 59,46 120,11 2,02
4.41.  kuchyňa + obývačka 23,91
4.42.  izba 9,40
4.43.  izba 12,87
4.44.  kúpeľňa + WC 4,94
61.
3. izb.
4.45.  chodba 8,32 57,86 116,88 2,02
4.46.  kuchyňa + obývačka 22,37
4.47.  izba 9,37
4.48.  izba 12,86
4.49.  kúpeľňa + WC 4,94
62.
3. izb.
4.50.  chodba 5,66 55,13 111,36 2,02
4.51.  kuchyňa + obývačka 20,85
4.52.  izba 9,60
4.53.  izba 13,82
4.54.  kúpeľňa + WC 5,20
63.
gasónka
4.55.  chodba 3,23 32,15 64,94 2,02
4.56.  kuchyňa + obývačka 24,39
4.57.  kúpeľňa + WC 4,53
64.
2. izb.
4.58.  chodba 3,34 43,73 88,33 2,02
4.59.  kuchyňa + obývačka 21,08
4.60.  izba 14,61
4.61.  kúpeľňa + WC 4,70
65.
2. izb.
4.62.  chodba 3,31 43,62 88,11 2,02
4.63.  kuchyňa + obývačka 21,13
4.64.  izba 14,61
4.65.  kúpeľňa + WC 4,57
66.
2. izb.
4.66.  chodba 3,65 37,88 76,52 2,02
4.67.  kuchyňa + obývačka 15,48
4.68.  izba 14,55
4.69.  kúpeľňa + WC 4,20
67.
2. izb.
4.70.  chodba 4,80 41,92 84,68 2,02
4.71.  kuchyňa + obývačka 16,51
4.72.  izba 15,75
4.73.  kúpeľňa + WC 4,86
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa