Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie III. štvrťrok 2014

 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie  III .štvrťrok 2014
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravné lístky - 9/2014
45336580 EL-MA, s.r.o. 1172,52 Oprava verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1091,98 Vývoz odpadu - obyvatelia - 8/2014
45336580 EL-MA, s.r.o. 1580,79 Modernizácia mestského rozhlasu - sídlisko Sever
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4985,46 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1432,99 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 8/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia-VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. autom., dielne -9/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1255,83 El.energia - MsÚ a Radnica - 9/2014
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 2111,04 Príspevok na činnosť prevádzky separovaného zberu - 10,11,12 / 2014
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1891,66 Plyn - 1.9.- 30.9.2014
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravné lístky - 8/2014
44098391 Ostrochovský Anton 2497,65 Stavebné úpravy chodníka pri hlavnom vstupe do Domu smútku
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1353,66 Vývoz odpadu - obyvatelia - 7/2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5429,07 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 7/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1465,22 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 7/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -8/2014
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1493,33 Plyn - 1.8.- 31.8.2014
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravné lístky - 7/2014
31628541 SATES a.s. 4647,92 Obnova vodorovného značenia
46091262 REDOX SERVICES, s.r.o. 1221,62 Servisná prehliadka FAUN VIAJET
36525685 SABRINA MODELLE, s.r.o. 1001,85 Pracovné odevy - MsP
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1091,29 Vodné, stočné, zrážková voda - MŠ a ŠJ Obr.mieru, S.Chalupku 1089, Kult.dom - 4-6/2014
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1418,85 Vodné, stočné a zrážkové vody - Lúčna - 26.3.2014 - 30.6.2014
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1293,28 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 3.Q 2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4255,18 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -7/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1497,21 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 6/2014
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1493,33 Plyn - 1.7.- 31.7.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa