Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec

Mestské kultúrne stredisko Rajec otvára pre všetky deti bez rozdielu veku Divadelný krúžok - Čili divadlo - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; pre deti a dospelých Krúžok paličkovania - jedna z najkrajších remeselných techník - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; cvičenie systémom Joga v dennom živote-začíname 9. septembra 2014
Divadelny krúžok deti  
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
otvára pre všetky deti bez rozdielu veku
DIVADELNÝ KRÚŽOK,
ak sa aj ty chceš stať členom ČILI DIVADLA, ktoré pôsobí pri MsKS Rajec, môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014: v Mestskej knižnici pri MsKS Rajec, na tel. č. 041/ 542 47 03, 0910 923 575 alebo na kniznicarajec@rajec.net
 
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC  otvára
pre VŠETKY DETI KRÚŽOK PALIČKOVANIA,
ak sa aj ty chceš naučiť jednu z najkrajších remeselných  techník – paličkovanú čipku, môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014v Mestskej knižnici pri MsKS Rajec, na tel. č. 041/ 542 47 03, 0910 923 575 alebo na kniznicarajec@rajec.net 
Krúžok paličkovania detí
 
 
 Krúžok JOGA
JOGA (cvičenie systémom Joga v dennom živote)
začíname 9. septembra 2014 každý utorok o 18.30 hod.
veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci.
Prineste si podložku na cvičenie.
Informácie: Mestské kultúrne stredisko Rajec
tel.: 041/ 542 4703, mobil: 0910 923 575
kniznicarajec@rajec.net
 
Mestské kultúrne stredisko Rajec pripravuje
KRÚŽOK PALIČKOVANIA PRE DOSPELÝCH
každú stredu o 18.00 hod. klubová miestnosť Mestského kultúrneho strediska Rajec.

Prvé stretnutie záujemcov o krúžok
bude 1.10.2014 o 18.00 hod. v klubovni MsKS Rajec.
Prihlásiť sa môžete pondelok – piatok do 16.00 hod. v Mestkom kultúrnom stredisku Rajec alebo telefonicky 041/ 542 4703, 0910 923 575, e-mail: kniznicarajec@rajec.net
Krúžok paličkovania dospelí 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa