JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE
 

Publikácia Jednoduché úkryty budované svojpomocne je určená pre občanov, samosprávne orgány, orgány verejnej a štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú kolektívnu ochranu obyvateľstva, svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne.

Publikáciu spracoval a vydal Okresný úrad Banská Bystrica Odbor krízového riadenia Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica - 2014.
 
 označenie úkrytu CO (modrý trojuholník na oranžovom podklade)Označenie úkrytu CO (modrý trojuholník na oranžovom podklade)
 Označenie smeru príchodu osôb do úkrytu
                                                                                    Označenie smeru príchodu osôb do úkrytu
 
 
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa