Čo robiť v prípade teroristického útoku?
 
ZACHOVAŤ ROZVAHU A POKOJ
NEŠÍRIŤ PANIKU
 
Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove.
Sledovať informácie v televízii, rádiu a mestskom rozhlase.
Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.
Utesniť okná, dvere, a iné vetracie otvory.
Zbytočne netelefonovať.
Poskytnúť pomoc susedom a spolupracovníkom (najmä deťom, starším, chorým a bezvládnym osobám).
Odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchranárov.
Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.
Sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a zaznamenávať ich telesnú teplotu.
 
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa