Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie II. štvrťrok 2014
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
34128344 CESTY NITRA, a.s. 9998,75 Stavebné úpravy miestnej komunikácie ku garážam na ul. Športovej
34128344 CESTY NITRA, a.s. 5001,08 Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Porubská
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravný lístok - 1 000 ks
45240841 ELARIN, s.r.o. 1207,14 Učebné pomôcky - MŠ Obrancov mieru
47009039 Marián Dubovec, s.r.o. 4987,00 Rekonštrukcia strechy na budove Denného centra pre dôchodcov
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1076,48 Vývoz odpadu - obyvatelia - 5/2014
10945024 Ing. Vladimír Čavojský - ADS dverové systémy 3745,00 Posuvné dvere - bezbariérový vchod
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 7979,00 Vyspravenie miestnych komunikácií a chodníkov 
36631124 Slovenská pošta a.s. 1092,75 Poštové služby - 5/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1856,65 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 5/2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4578,34 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 5/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -6/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 1523,33 Plyn - 1.6.- 30.6.2014
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravný lístok - 1 000 ks
00647811 EMIT, spol. s r.o. 1166,67 Ubytovanie pre 40 osôb - projekt Spoznajme sa cez skate
00647811 EMIT, spol. s r.o. 1560,00 Stravovanie - pre 80 osôb*2 dni - projekt Spoznajme sa cez skate
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 2111,04 Príspevok na činnosť prevádzky separovaného zberu - 7,8,9 / 2014
36631124 Slovenská pošta a.s. 1041,45 Poštové služby - 4/2014
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1612,42 Vývoz odpadu - obyvatelia - 4/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2215,29 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 4/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1244,97 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 4/2014
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1541,41 Čiernobiele a farebné výstupy - 2-4/2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5598,24 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 4/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 2075,83 Plyn - 1.5.- 31.5.2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1557,50 El.energia - MsÚ a Radnica - 5/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -5/2014
31577075 MEPURA spol. s r.o. 1580,00 Bezbariérový vchod - plošina
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2700,00 Stravný lístok - 900 ks
36763837 EmProject, s.r.o. 14200,00 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  pre inžinierske siete - byt.dom Hollého 202
46619933 URÍK s.r.o.  1005,64 Vývoz odpadu vo VOK - 4/2014
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1293,28 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 2.Q 2014
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1178,27 Vodné, stočné, zrážková voda - MŠ a ŠJ Obr.mieru, S.Chalupku 1089, Kult.dom - 1-3/2014
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1085,73 Vodné, stočné a zrážkové vody - Lúčna -  1.1.2014 - 31.3.2014
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1083,22 Vývoz odpadu - obyvatelia - 3/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1340,88 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2421,03 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 3/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -4/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3473,33 El.energia - MsÚ a Radnica - 4/2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 3710,68 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 3/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 3610,83 Plyn - 1.4.- 30.4.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa