Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie I. štvrťrok 2014
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
45368309 Agentúra Európa, s.r.o. 2240,00 Implementácia projektu : Spoznajme sa cez skate
45368309 Agentúra Európa, s.r.o. 1200,00 Verejné obstarávanie - projekt : Spoznajme sa cez skate
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2700,00 Stravný lístok - 900 ks
36376981 GAJOS s.r.o. 1702,96 Revízie el. zariadení a rozvodov  - Radnica a MsÚ
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 2111,04 Príspevok na činnosť prevádzky separovaného zberu - 4,5,6 / 2014
11906022 Marián Šupa 3214,75 Žací stroj STARJET AJ102 21HP VANGUARD 
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1086,14 Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1474,31 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2498,41 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 2/2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 3460,25 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 2/2014
37430599 ZÁŇ JOZEF  /VODO-ÚK-PLYN/ 1596,23 Rekonštrukcia v bytovom dome S.Chalupku 1088
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -3/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5549,17 El.energia - MsÚ a Radnica - 3/2014
36000477 Bros s.r.o. 1023,33 Tonery do tlačiarní (9 ks), valec Brother
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1470,65 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - vyúčtovanie 2013
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 5665,83 Plyn - 1.3.- 31.3.2014
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravný lístok - 1000 ks
37430599 ZÁŇ JOZEF  /VODO-ÚK-PLYN/ 1146,60 Elektrokotol RAJA 24 kW, montáž - Radnica
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1340,52 Vývoz odpadu - obyvatelia - 1/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -2/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5667,50 El.energia - MsÚ a Radnica - 2/2014
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 1407,36 Príspevok na činnosť prevádzky separovaného zberu - 2,3/2014
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1045,90 Vyúčtovanie čiernobielych a farebných výstupov 
45336580 EL-MA, s.r.o. 1393,52 Modernizácia verejného osvetlenia - ul. Športová
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1666,62 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 1/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2952,63 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 1/2014
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4089,66 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 1/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 10911,66 Plyn - 19.1.- 28.2.2014
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3600,00 Stravný lístok - 1200 ks
45336580 EL-MA, s.r.o. 1012,39 Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1293,28 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 1.Q 2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6696,67 El.energia - MsÚ a Radnica - 1/2014
31586163 HOUR, spol.s r.o. 1097,20 Systémová údržba Human Klasik, Časový mamažér  - 2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa