Si v tiesni?
Potrebuješ pomoc ? ....
Volaj číslo 112 ( Európske číslo tiesňového volania)
 
Čo je to TIESEŇ ?
Je to stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.
 
 
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
 
info 112
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Koordinačné stredisko
Hasiči 150 150 HASIČI
Zdravotná pomoc 155 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC
Horská záchranná služba 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Polícia 158 158 POLÍCIA
Mestská polícia 159 159 MESTSKÁ POLÍCIA
 

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112

Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky, snažte sa zachovať pokoj a vecne na ne odpovedať:

Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať,
Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej
Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých
Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

V byte, na pracovisku alebo inom uzavretom priestore: Adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu ako nájsť dom (hlavne na sídliskách ap.)
Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park,križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na dialnici, správne číslo dialnice ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď je už pomoc na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa