Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec
  
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
Počet zapísaných voličov 4986 1471 1082 1149 1284
Počet zúčastnených voličov 2701 748 617 618 718
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do Mestského zastupiteľstva
2594 722 580
596
696
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora 2650 733
604
611
702
Percento účasti 54,17 %
50,80 %
57,02 %
53,79 %
55,92 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta
Ján Rybárik, Ing.  1638 481 336 387 434
Vladimír Baďura, Mgr. 951 237 257 213 244
Pekarík Peter 61 15 11 11 24
 

VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Ján Rybárik, Ing. Nezávislý kandidát 1638
2. Vladimír Baďura, Mgr. Nezávislý kandidát 951
3. Peter Pekarík Nezávislý kandidát 61


VOLEBNÝ OBVOD 1
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Peter Hanus. Mgr.
Nezávislý kandidát 453
2. Michal Šupka, Mgr.
Nezávislý kandidát 338
3. Bohuslav Gelatka, JUDr.
Nezávislý kandidát 213
4. Ján Pekara
Nezávislý kandidát 211

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Marián Jasenovec, Ing.
Nezávislý kandidát 179
2. Juraj Jasenovec, Ing.
Kresťanskodemokratické hnutie 150
3. Anna Kecerová Veselá, JUDr.
Nezávislý kandidát 139
4. Vladimír Dubec
SMER - sociálna demokracia 136
5. Roman Dolník
Slovenská národná strana 127
6. Igor Kmeť
Sloboda a Solidarita
124
7. Miroslav Mazák
Nezávislý kandidát 102
8. Jozef Vajcík
Nezávislý kandidát 84
9. Rastislav Gažúr
Nezávislý kandidát 74


VOLEBNÝ OBVOD 2
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Róbert Augustín, Mgr.
Kresťanskodemokratické hnutie 217
2. Peter Pekara, Ing.
Nezávislý kandidát 206

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Emil Zafka, Ing.
Nezávislý kandidát 191
2. Jaroslav Smieško
Nezávislý kandidát 170
3. Jozef Stupňan
Nezávislý kandidát 85
4. Tomáš Stránsky, Mgr.
Nezávislý kandidát 60
5. Miroslav Paulíny
SIEŤ 52
6. Peter Kardoš, Ing.
Nezávislý kandidát 51
7. Anna Šimková
SIEŤ 35
8. Jaroslav Pecho, RNDr.
Slovenská národná strana 30


VOLEBNÝ OBVOD 3
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Katarína Polačková, MVDr.
Nezávislý kandidát 282
2. Gustáv Mucha, Ing.
Nezávislý kandidát 269
3. Gabriel Špánik
SMER - sociálna demokracia 255

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Jozefa Blažeková, Ing.
Nezávislý kandidát 208
2. Ján Kavec
Nezávislý kandidát 140
3. Juraj Šimko, Ing.
Kresťanskodemokratické hnutie 110
4. Ján Mihalec, PaedDr.
Kresťanskodemokratické hnutie 108
5. Jozef Kavec
Nezávislý kandidát 74
6. Martin Dubec, Bc.
SIEŤ 72


VOLEBNÝ OBVOD 4
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Bohdan Jonek, Mgr.
NOVA 369
2. Martin Matejka
Nezávislý kandidát 322
3. Stanislav Albert
Nezávislý kandidát 227
4. Zuzana Žideková, Ing.
Nezávislý kandidát 202

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Jana Koledová Žideková
Nezávislý kandidát 197
2. Marta Repková, Bc.
Kresťanskodemokratické hnutie
146
3. Ľubor Žucha, Ing.
Nezávislý kandidát 142
4. Ján Zmrhala, Ing.
Nezávislý kandidát 122
5. Miloslav Jaroš, Ing.
SIEŤ 105
6. Branislav Michalec
Nezávislý kandidát 99
7. Anna Babulová
Nezávislý kandidát 93
8. Milan Kasman
SIEŤ 78
9. Ján Huliak, Ing.
SIEŤ 76
10. Hubert Grečnár
Nezávislý kandidát 75
11. Zuzana Mlynárová, JUDr.
SMER - sociálna demokracia
53
12. Vladimír Novosad
Nezávislý kandidát 47
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa