Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.


Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácností
a odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň - štvrtok 10.05.2018.

  - elektrických a elektronických zariadení - chladničky, sporáky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice,

    televízory, práčky, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, hracie konzoly,
    elektrické náradie, mobily, a pod.,

  - použitých batérií a akumulátorov,
  - žiariviek a svietidiel.
  - opotrebovaných pneumatík,
  - odpadových olejov, chemikálií, farbív.

Uvedené druhy odpadu môžu občania vyložiť pred svoje domy alebo vchody bytových domov
vo štvrtok 10.05.2018 do 7.00 hod

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa