Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2013
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
36000477 Bros s.r.o. 1255,20 PC zostava,mechanika FDD externá, HDD WD 500GB, softvér 13.06.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1614,76 Vývoz odpadu - obyvatelia - 5/2013 13.06.2013
31628541 SATES a.s. 3095,40 Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia 17.06.2013
36427845 Lu-Vas, s.r.o. 12399,40 Stavebné práce - rekonštrukcia Denného centra pre dôchodcov 19.06.2013
31628541 SATES a.s. 5183,98 Vodorovné dopravné značenie v meste 17.06.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1966,87 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 5/2013 13.06.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1121,89 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 5/2013 10.06.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 6/2013 13.06.2013
36688053 PROFIM s.r.o. Žilina 1150,20 Stavebné úpravy - ul. Lipová 10.06.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2066,00 Plyn - záloha - 1.6.- 30.6.2013 13.06.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6556,10 Uloženie a zneškodnenie odpadu -5/2013 13.06.2013
31432484 FINAL - CD spol. s.r.o. 1000,00 Auto Peugeot BIPPER TEPEE MOTION PACK 1,4 75k 05.06.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2700,00 Stravné lístky - 900 ks 13.06.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1235,26 Oprava verejného osvetlenia a mestského rozhlasu 30.05.2013
31564682 CHUDOVSKÝ a.s. 1380,00 Objednávame si u Vás plastové kontajnery 1 100 l na komunálny odpad. 21.05.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1287,92 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 4/2013. 24.05.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1208,18 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 4/2013 21.05.2013
36631124 Slovenská pošta a.s. 1248,70 Poštové služby - úver - 4/2013 09.05.2013
36427845 Lu-Vas, s.r.o. 9240,04 Stavebné práce - rekonštrukcia Denného centra pre dôchodcov 24.05.2013
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 6161,08 Vysprávka miestnych komunikácii v meste 13.05.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2488,03 Teplo, TÚV a SÚV - byt. do Lúčna - 4/2013 13.05.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1498,19 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 4/2013 09.05.2013
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1390,64 Vyúčtovanie - čiernobiele a farebné výstupy zo zariadenia - 2/2013 - 4/2013 15.05.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1144,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 5/2013 15.05.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 5/2013 15.05.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6064,46 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke v Šuji - 4/2013 13.05.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2926,00 Plyn - záloha - 1.5.- 31.5.2013 13.05.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2880,00 Stravné lístky - 960 ks 13.05.2013
0 Ing. Cibulová Daniela 1416,00 Audítorské overenie ročnej účt. zavierky za rok 2012 a overenie RO a PO pre účely konsolidácie 26.04.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1193,47 Oprava stožiara verejného osvetlenia - ul. Nádražná 19.04.2013
36174319 NOMILAND, s.r.o. 1420,06 Interiérové vybavenie - nábytok - MŠ Obrancov mieru 19.04.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2507,03 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 3/2013 24.04.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1602,41 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 3/2013 19.04.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 4/2013 15.04.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3280,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 4/2013 15.04.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1323,28 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Lúčna 1132 - 1.1.2013-31.3.2013 19.04.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1103,70 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ Obrancov mieru, byt. dom S.Chalupku, Kult. dom - 1.1.2013-31.3.2013 19.04.2013
35289830 Ľubomír Záň 1072,80 Zimná údržba ciest - 3/2013 11.04.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2530,32 Teplo, TÚV a SÚV - 3/2013 - MŠ Mudrochova 11.04.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3442,52 Teplo, TÚV a SÚV - 3/2013 - byt. dom Lúčna 11.04.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4548,79 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke v Šuji - 3/2013 11.04.2013
36007561 Info consult s.r.o. 1152,00 Licencia ESET EndPoint na ďalšie 2 roky pre 36 PC 08.04.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5324,00 Plyn - záloha - 1.4.- 30.4.2013 17.04.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2700,00 Stravný lístok - 900 ks 08.04.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1183,82 Oprava verejného osvetlenia, oprava mestského rozhlasu 02.04.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa