Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2013 
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1290,89 Vývoz odpadu - obyvatelia - 8/2013 20.09.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 9/2013 13.09.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1233,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 9/2013 13.09.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2026,00 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 8/2013 20.09.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1212,79 VO za kostolom k cintorínu. 20.09.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1652,82 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 8/2013 11.09.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5409,01 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke - 8/2013 11.09.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2641,00 Plyn - záloha - 1.9.- 30.9.2013 13.09.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3300,00 Stravný lístok - 1100 ks 09.09.2013
36000477 Bros s.r.o. 1053,60 PC zostava s OS Windows 8, softvér OS Windows 7, klávenica, myš, čítačka 26.08.2013
31432484 FINAL - CD spol. s.r.o. 8000,00 Auto Peugeot BIPPER TEPEE MOTION PACK 1,4 75k 23.08.2013
31682731 VILLA PRO s.r.o. 2835,60 Parkovací automat - upgrade 22.08.2013
36427845 Lu-Vas, s.r.o. 8072,59 Rekonštrukcia - Denné centrum pre dôchodcov 30.08.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1610,10 Vývoz odpadu - obyvatelia - 7/2013 20.08.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1671,01 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 7/2013 20.08.2013
36009504 KC Multiplast s.r.o. 3029,76 Okná - rekonštrukcia Klubu dúchodcov 15.08.2013
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1485,62 Fabebné a čiernobiele výstupy z tlačiarne - vyúčtovanie - 5-7/2013 19.08.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6890,47 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke - 7/2013 13.08.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 8/2013 15.08.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2018,00 Plyn - záloha - 1.8.- 31.8.2013 13.08.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2850,00 Stravný lístok - 950 ks 05.08.2013
44479531 Tomáš Vanák 1500,00 Prelakovanie celého motorového vozidla Škoda Octávia 1,9 TDi 30.07.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1467,91 Rozšírenie vzdušného VO - ul. Bystrická 30.07.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1293,85 Vývoz odpadu - obyvatelia - 6/2013 19.07.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1824,17 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 6/2013 15.07.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1002,62 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 6/2013 15.07.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1414,87 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Lúčna 1132 - 27.3.2013-28.6.2013 17.07.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1097,70 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom 1. mája 430 - 25.3.2013-28.6.2013 17.07.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1228,83 Vodné, stočné, zrážková voda - MŠ a ŠJ Obr.mieru, S.Chalupku 1089, Kult.dom 17.07.2013
42058414 Ing. Marcel Tichý 2254,80 Detské dopravné ihrisko - dopravné značenie 17.07.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 7/2013 15.07.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4804,64 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke - 6/2013 11.07.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2018,00 Plyn - záloha - 1.7.- 31.7.2013 15.07.2013
36009504 KC Multiplast s.r.o. 1380,68 Rekonštrukcia Denného centra pre dôchodcov - plastové dvere a okno 08.07.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1290,64 Oprava mestského rozhlasu a verejného osvetlenia 11.07.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00 Stravné lístky - 1000 ks 08.07.2013
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 2608,98 Oprava cesty v Krivíne a v meste 01.07.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa