Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2013 
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
36396222 AutoCont SK a.s. 1798,80 Migrácia emailovej pošty na vlastný Exchange systém 30.12.2013
31598536 ZTS Elektronika SKS, s.r.o. 4184,82 Radary na meranie rýchlostí 30.12.2013
0 Doprastav, a.s. záv. Pozemné stavby 1000,00 Zrovnanie komunikácie - ul. Športová 30.12.2013
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 1195,03 Revízie plynových kotolní - Kult. dom, MŠ Mudrochova, bytové domy 30.12.2013
46656111 Redston, s.r.o. 35952,36 Modernizácia skate parku 27.12.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1300,91 Vývoz odpadu - obyvatelia - 11/2013 18.12.2013
00586374 Ekoprogres v.d. 2736,00 Kontajner na zber plastov, papiera a kovových odpadov 18.12.2013
31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. 1000,00 Interaktívna tabuľaQomo KIDZboarb a softvér 19.12.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2948,52 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 11/2013 12.12.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1608,41 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 11/2013 06.12.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 7808,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 12/2013 13.12.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4689,92 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 11/2013 10.12.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 8723,00 Plyn - záloha - 1.12.2013 - 18.1.2014 10.12.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 2479,63 Modernizácia rozvádzača pre VO - ul. Lipová 17.12.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2910,00 Stravný lístok - 970 ks 06.12.2013
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 7996,34 Rekonštrukcia rozvodov studenej vody - bytový dom 1.mája 430 03.12.2013
37283308 Ing. Roman Hájek 1000,00 Odborná skúška plynových a tlakových zariadení - MŠ Obr. mieru, Kult. dom. byt. domy 12.12.2013
36430617 SEIDL, s.r.o. 1127,00 Rez stromov - topole 03.12.2013
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1538,63 Farebné a čiernobiele výstupy z tlačiarne - vyúčtovanie - 8-10/2013 03.12.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1596,55 Vývoz odpadu - obyvatelia - 10/2013 18.11.2013
34128344 CESTY NITRA, a.s. 34701,10 Stavebné úpravy - cesta ul. Lipová 29.11.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1146,04 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 10/2013 12.11.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2507,69 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 10/2013 12.11.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -11/2013 14.11.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6508,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 11/2013 14.11.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 8917,28 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke - 10/2013 12.11.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 7621,00 Plyn - záloha - 1.11.- 30.11.2013 12.11.2013
44261004 DREVODOMY RAJEC s.r.o. 35353,67 Výmena strešnej krytiny - Radnica 05.11.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1171,13 Oprava verejného osvetlenia, údržba el.pútačov s logom 07.11.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3330,00 Stravné lístky - 1110 ks 05.11.2013
44072058 WOYKOFF s.r.o. 2285,00 Projekt :Spoznajme sa cez skate - plagáty, tričká, tašky, čiapky 28.10.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 5729,99 Modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu - ul. Lipová 28.10.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1292,65 Vývoz odpadu - obyvatelia - 9/2013 18.10.2013
46619933 URÍK s.r.o. 1148,83 Vývoz odpadu vo VOK - 9/2013 18.10.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1111,76 Vodné, stočné, zrážková voda - MŠ a ŠJ Obr.mieru, S.Chalupku 1089, Kult.dom - 21.6.-30.9.2013 21.10.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1104,49 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom 1. mája 430 - 21.6.2013-30.9.2013 21.10.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1574,88 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Lúčna 1132 - 20.6.2013-30.9.2013 21.10.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1110,58 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 9/2013 14.10.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2071,66 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 9/2013 14.10.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 4331,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 10/2013 16.10.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne -10/2013 16.10.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5831,51 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke - 9/2013 14.10.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5180,00 Plyn - záloha - 10/2013 14.10.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2940,00 Stravné lístky pre zamestnancov - 980 ks 14.10.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1062,28 Modernizácia VO - časť Vojtová 03.10.2013

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa