Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných v dňoch 6. a 7. decembra 2002 v meste Rajec
  

VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Ján Rybárik, Ing. HZDS - PSNS 1133
3. Štefan Židek, Ing. KDH 685
4. Emil Řepa
Nezávislý kandidát 70


VOLEBNÝ OBVOD 1
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Marta Pauková, Mgr. HZDS - PSNS
225
2. Daša Bajzíková KDH 203
3. Anna Huljaková, JUDr. HZDS - PSNS 197
4. Jaroslav Pecho, RNDr. HZDS - PSNS
176

VOLEBNÝ OBVOD 2
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Marian Paprskár, PaedDr. HZDS - PSNS
244
2. Emil Zafka, Ing. KDH
198
3. Ladislav Stehlík KDH 164

VOLEBNÝ OBVOD 3
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Ladislav Bohdal HZDS - PSNS
203
2. Jozefa Blažeková, Ing. KDH
181

VOLEBNÝ OBVOD 4
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Ján Rybárik, MUDr. HZDS - PSNS
318
2. Bohdan Jonek
KDH 248
3. Vladimír Laluha, Ing.
HZDS - PSNS
245
4. Ján Albert
HZDS - PSNS
194

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci pre voľby do orgánov samosprávy obci:
  
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát
Jozef Bielik Aliancia nového občana
Vladimír Dubec Aliancia nového občana
Branislav Janžo Aliancia nového občana
Ján Albert Koalícia HZDS a PSNS
Ladislav Bohdal Koalícia HZDS a PSNS
Ondrej Foltán Koalícia HZDS a PSNS
Jozef Huljak Koalícia HZDS a PSNS
Anna Huljaková, JUDr. Koalícia HZDS a PSNS
Vladimír Laluha, Ing. Koalícia HZDS a PSNS
Marian Paprskár, PaedDr. Koalícia HZDS a PSNS
Marta Pauková, Mgr. Koalícia HZDS a PSNS
Jaroslav Pecho, RNDr. Koalícia HZDS a PSNS
Ján Pekara Koalícia HZDS a PSNS
Jozef Podolan Koalícia HZDS a PSNS
Ján Rybárik, MUDr. Koalícia HZDS a PSNS
Ivan Vrtaňa Koalícia HZDS a PSNS
Daša Bajzíková KDH
Jozefa Blažeková, Ing. KDH
Anton Gamboš KDH
Karol Huljak, Ing. KDH
Jozef Jarina KDH
Bohdan Jonek, Mgr. KDH
František Kavec, Ing. KDH
Peter Krajčí, MVDr. KDH
Zuzana Stanková, Mgr.
KDH
Ladislav Stehlík KDH
Emil Zafka, Ing. KDH
Zafka Peter, Mgr. KDH
Peter Pekarík
Nezávislý kandidát
Pavol Ščibran, Ing.
Nezávislý kandidát
Ján Dolinay
SNS
Estera Uhláriková, Mgr.
SMER
Peter Petráš
SDĽ
Pavol Tužinčin
SĽS
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa