Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV - A,B,C MATERSKEJ ŠKOLY - ul. MUDROCHOVA č. 930, RAJEC

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV - A,B,C MATERSKEJ ŠKOLY - ul. MUDROCHOVA č. 930, RAJEC
Operačný program: Regionálny operačný program
Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy a zlepšenie podmienok procesu výchovy a vzdelávania
Začiatok realizácie: 01/2010
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 02/2011
Nenávratný finančný príspevok: 188 827,15 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ: Minol, s.r.o., Fatranská 679/16, 013 01 Teplička nad Váhom
Stavebné povolenie: č.j. 01/87/2008/ST/07-Ja zo dňa 04.04.2008, vydané Obcou Šuja
Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
Celkové náklady projektu: 264 359,37 EUR
     Prílohy:
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV - A,B,C MATERSKEJ ŠKOLY - ul. MUDROCHOVA č. 930, RAJEC
  Fotogaléria zo stavebných úprav objektov A, B, C MŠ Rajec – ul. Mudrochova
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa