Zadanie zákazky - Výmena strešnej krytiny
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Opis zákazky : Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Lehota na realizáciu zákazky : 15.9. – 15.10.2013
Dátum zverejnenia zákazky : 20.8.2013
Dátum zverejnenia : 14.8.2013

 

naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa