Informačné merače rýchlosti už aj v Rajci
     Okresný dopravný inšpektorát v Žiline oslovil v apríli Mesto Rajec s ponukou na spoluprácu s firmou ZTS Elektronika SKS s.r.o. z Novej Dubnice na projekte Pokojné mesto a obec. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky s dôrazom na:
-  prevenciu vzniku dopravných nehôd a ich následkov spôsobených neprimeranou rýchlosťou,
- zníženie rýchlosti jazdy, predchádzanie vzniku dopravných nehôd a ich následkov spôsobených nedaním prednosti v jazde,
-  zníženie rýchlosti motorových vozidiel, zvýšenie ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky najmä chodcov a cyklistov,
- vytváranie bezpečného dopravného priestoru,
- zvýšenie rešpektu účastníkov cestnej premávky k dodržiavaniu právnej úpravy.
   Dodávateľská firma ZTS Elektronika SKS s.r.o. je slovenským výrobcom meračov rýchlosti a systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy. Táto firma ponúkla, v rámci uvedeného projektu, vybraným mestám a obciam v Žilinskom kraji, bezplatnú inštaláciu a užívanie informačných meračov rýchlosti a ďalších systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy na skúšobnú dobu.
   V meste Rajec budeme môcť užívať informačné merače rýchlosti (radary) typ GEM CDU 2605 Light a GEM CDU 2605 Štatistika bezplatne počas 5 mesiacov. Mesto Rajec uvažuje, že po ukončení skúšobnej doby tieto merače zakúpi do trvalého užívania.
   Tak, ako takéto zariadenia poznáme z iných miest, aj tieto radary snímajú rýchlosť prichádzajúcich vozidiel a v prípade prekročenia povolenej rýchlosti, začne na svetelnej tabuli prerušovane svietiť číselný údaj okamžitej rýchlosti. Je nutné povedať, že do rýchlosti 50 km/hod. merač nereaguje, až po prekročení rýchlosti nad 51 km/hod. zobrazuje zistenú rýchlosť (poznámka: tento spôsob zobrazovania je v súlade so súčasnou platnou legislatívnou normou). Tieto zariadenia dokážu štatisticky vyhodnocovať koľko vozidiel a akou rýchlosťou daným úsekom obojsmerne prechádza (merače je možné doplniť aj o ďalšie doplnkové funkcie). Získané informácie budú pravidelne poskytované MsP Rajec – prenos dát je možné vykonávať napríklad po 24 hod. alebo v iných časových úsekoch. Po vyhodnotení zistených informácií bude MsP Rajec v spolupráci s Policajným zborom SR vykonávať adekvátne dopravno-bezpečnostné opatrenia.
   Analýzou rizikových miest v našom meste bolo osadenie informačných meračov rýchlosti vykonané na vstupe do Rajca v smere zo Žiliny na Hollého ulici pri Poliklinike a druhý merač je umiestnený na vstupe do mesta v smere z Prievidze na Partizánskej ulici.
   Ak dôjde k zakúpeniu týchto meračov, predpokladáme ich alternatívne využívanie aj v iných častiach mesta. Počas skúšobnej doby sa zameriame na overovanie očakávaných cieľov prostredníctvom získaných štatistických údajov a celkovej dopravnej situácie v meste, o čom vás budeme priebežne informovať.

    Pracujeme pre vašu bezpečnosť.

                                                                                       Ing. Ján Jasenovec, PhD.
                                                                                          náčelník MsP Rajec
                                                                                           (pozn. kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší)
Analýzou rizikových miest v našom meste bolo osadenie informačných meračov rýchlosti vykonané na vstupe do Rajca v smere zo Žiliny na Hollého ulici pri Poliklinike a druhý merač je umiestnený na vstupe do mesta v smere z Prievidze na Partizánskej ulici. Analýzou rizikových miest v našom meste bolo osadenie informačných meračov rýchlosti vykonané na vstupe do Rajca v smere zo Žiliny na Hollého ulici pri Poliklinike a druhý merač je umiestnený na vstupe do mesta v smere z Prievidze na Partizánskej ulici.  
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa