Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2013 
IČO Obchodný názov Uhradená suma s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1295,05 Vývoz odpadu obyvatelia - 2/2013 12.03.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2340,98 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2013 14.03.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3313,14 Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 2/2013 11.03.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5894,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 3/2013 18.03.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3833,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 2/2013 18.03.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 3462,98 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 2/2013 14.03.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 8532,00 Plyn - záloha - 1.3.- 31.3.2013 11.03.2013
35289830 Ľubomír Záň 1164,60 Zimná údržba ciest - 2/2013 18.03.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3180,00 Stravné lístky - 1060 ks 14.03.2013
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 2187,36 Príspevok na činnosť prevádzky separovaného zberu - 3-5/2013 11.03.2013
45336580 EL-MA, s.r.o. 1224,56 Oprava na verejnom osvetlení a mestskom rozhlase 11.03.2013
35289830 Ľubomír Záň 1999,20 Zimná údržba - 2/2013 27.02.2013
37805533 Združenie obcí Rajecká dolina 1290,00 Údržba priestranstiev určených na separáciu odpadov. 04.03.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2063,74 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 1/2013 25.02.2013
36631124 Slovenská pošta a.s. 1028,00 Poštovné - 1/2013 08.02.2013
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1611,94 Vývoz odpadu - obyvatelia - 1/2013 19.02.2013
31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 1492,72 Vyúčtovanie výstupov kopírovania - 11/2012 - 1/2013 19.02.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2422,58 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 1/2013 13.02.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3701,71 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 1/2013 13.02.2013
31586163 HOUR, spol.s r.o. 1146,41 Systémová údržba Human Klasik - 2013 19.02.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4392,14 Uloženie odpadu na skládke - 1/2013 13.02.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 8543,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 2/2013 19.02.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3870,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,WC, trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 2/2013 19.02.2013
35289830 Ľubomír Záň 3612,60 Zimná údržba - 1/2013 19.02.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 8965,00 Plyn - záloha - 19.1.- 28.02.2013 13.02.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3060,00 Stravné lístky - 1020 ks 13.02.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1119,91 Nedoplatok - plyn - 1.1.2013 - 18.1.2013 04.02.2013
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 6603,04 Preplatok - plyn - 19.1.2012- 31.12.2012 29.01.2013
35289830 Ľubomír Záň 1468,80 Zimná údržba - 1/2013 29.01.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3870,00 El. energia - VO,Klub dôchodcov,WC, trhov,Kult. dom,parkov. automaty, dielne - 1/2013 21.01.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 8319,00 El. energia - MsÚ a Radnica - 1/2013 21.01.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1185,29 Vodné, stočné a zrážková voda - MŠ a ŠJ Obrancov mieru, byt. dom S.Chalupku, - 25.9. - 31.12.2012 24.01.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1663,19 Vodné, stočné a zrážková voda - byt. dom Lúčna - 24.9. - 31.12.2012 24.01.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1238,59 Vodné, stočné a zrážková voda - byt. dom 1.mája 430 - 25.9. - 31.12.2012 24.01.2013
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 7704,47 Nedoplatok - el. energia - VO, Denné centrum pre dôch., tržnica a WC, Kult. dom, dielne - 10.8.2012 - 31.12.2012 24.01.2013
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4372,03 Uloženie odpadu na skládke - 12/2012 14.01.2013
36400491 T+T, a.s. 2848,56 Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 12/2012 14.01.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3404,89 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 12/2012 14.01.2013
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2403,20 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 12/2012 10.01.2013
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2064,00 Stravný lístok - 12/2012 10.01.2013
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1771,15 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky - Kult. dom 10.01.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa