naspäť
 
SÚKENKA
                 Z kroniky Rajeckej továrne na súkno "Tá fabrika stojí za tri poldeci pálenky !"

      V roku 1909 predstavitelia riaditeľstva Žilinskej súkennej továrne prišli do Rajca s ponukou postaviť tu fabriku. Nestretli sa so záujmom obecného zastupiteľstva pre takéto podnikanie. Ponuka fabriky v obecnom zastupiteľstve dva krát prepadla.
     "Tá fabrika stojí za tri poldeci pálenky !" To richtár Imrich Rybárik zaplatil po tri poldeci pálenky tým dvom "virilistom", ktorých hlasy v obecnom zastupiteľstve rozhodli, že fabrika má byť v Rajci vybudovaná. Stalo sa tak v Hostinci u Holzmana, kde Rybárik presvedčil svojich obecných spoluotcov, že zle rozmýšľajú, keď tvrdia, že fabriku v Rajci nepotrebujú."
27.8.1891 Hornouhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky, Karol Löw v Žiline.
30.5.1897 Účastinná spoločnosť.
1904 Hornouhorská továreň na vlnené látky, úč. spol. v Čadci.
15.1.1910 Rajecká továreň na súkno úč. spol. v Rajci; (Rajeczi posztó – gyár reszvény, tarsaság, Rajeczen).
1.8.1910 Začiatok výroby Rajeckej súkenky
1918 Žilinská súkenná továreň, úč. spol. v Žiline;
Čadčianska súkenná továreň, úč. spol. v Čadci;
Rajecká súkenná továreň, úč. spol. v Rajci;
14.12.1919 Prvý slovensky písaný zápis v podnikovom registre, podľa ktorého sa názov podniku mení na Rajecká súkenná továreň, úč. spol. v Rajci.
5.9.1945 Prvý zápis po oslobodení a obsahuje: "Rozhodnutím povereníctva SNR pre priemysel a obchod z 11.X.1945 čís. 503-3035/DR.K/B bola na uvalená Národná správa".
25.2.1947 Zápis v podnikovom registre: "Dňom 1. januára 1946 bola majetková podstata prenesená na "SLOVENA", slovenské vlnárske závody, národný podnik v Žiline."
Zdroj - Kronika Slovena Rajec; Žilina, 9.mája 1960;

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa