Mesto Rajec za účelom ďalšieho využitia ponúka na prenájom alebo odpredaj rozostavanú športovú halu v centre mesta.
  Rozostavanú športovú halu v centre Rajca ponúka Mesto s cieľom ďalšieho využitia na odpredaj alebo dlhodobý prenájom. Stavba, ktorá sa začala realizovať v deväťdesiatych rokoch mala slúžiť prevažne na športové účely. Ukončená bola s tým, že objekt sa zakryl, urobili sa okná a stavba sa zakonzervovala. Stavba mala slúžiť širokej verejnosti. Podľa pôdorysu je tam na projektovaná reštaurácia, priestory na športové hry a v suteréne prezliekarne. Hala disponuje výhodnou polohu  v centre mesta. (viac informácií video záznam - typ súboru swf. Uverejnené so súhlasom autora TV Patriot Žilina.)
 
 
  Prílohy:
  Snímka z mapy.
  Geometrický plán - zameranie budovy.
  Pôdorys budovy.
  Fotosnímky objektu.
 
Informácie:
  Bc. Júlia Tomčíková
  vedúca odd. výstavby a životného prostredia
   
Adresa: Mestský úrad Rajec
  Oddelenie výstavby a životného prostredia
  Námestie SNP 2/2
  015 22 Rajec
   
Telefón: 041-5076522;  041-5076519
FAX: 041-5422224
email: julia.tomcikova@rajec.sk
na späť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa