Úvod

Pozvánka na futbal FK Rajec vs. OŠK Baník Stráňavy, 24.3. o 15:00 h

Pozvánka na futbal FK Rajec vs. OŠK Baník Stráňavy, 24.3. o 15:00 h
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. OŠK Baník Stráňavy v nedeľu 24.3. o 15:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom 23.3. o 14:00 h; Žiaci - FK Rajec vs. FK Slávia Staškov v sobotu 23.3. o 10:00 h; V prestávke – vyžrebovanie tomboly    … viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      15.4.2019 od 7:30 hod. do 15:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      11.4.2019 od 8:30 hod. do 12:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 26.03.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 19.03.2019   POZVÁNKA               Pozývam Vás na zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 26.03… viac informácii

Výsledky volieb prezidenta SR - I. kolo - 16. marec 2019

Výsledky volieb prezidenta SR - I. kolo - 16. marec 2019
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REUBLIKY ZA MESTO RAJEC I. kolo - 16. marec 2019 SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4  Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4902 1463 1073 1189 1177  Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty plasty papier kovy, VKM NO+EO sklo I. 1 streda piatok piatok         2 streda     piatok 3 streda   4 streda II. 5 streda piatok piatok utorok     streda … viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 25.03.2019 - 12.04.2019

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 25.03.2019 - 12.04.2019 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 25.03. - do 29.03. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova … viac informácii

Kniha Horného Považia 2018

Kniha Horného Považia 2018
Kniha Horného Považia 2018     Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s partnermi vyhlasuje 13. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2018. Cieľom súťaže je predstaviť verejnosti tvorbu a osobnosti autorov žijúcich a pôsobiacich v regióne Horné Považie.   Nominovať knihy… viac informácii

V krízových situáciách života pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK

V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK
V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK   Od 15. februára 2019 pracuje Rodinné centrum pomoci  a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina. Priestory sú klientom… viac informácii

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania… viac informácii

Nová skládka odpadov, Rajec – Šuja oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Rajec   O Z N A M   NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV , RAJEC – ŠUJA oznámenie o začatí správneho konania               Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť

  Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť        Forma pomoci pri starostlivosti o odkázaného člena rodiny môže byť formou opatrovateľskej služby prostredníctvom profesionálnych opatrovateliek v domácom prostredí, alebo ak sa opatrovaný alebo rodina… viac informácii

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 % mKO ÚVKO = ( 508156 : 2218856 ) x 100 = 22,90 %     m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov… viac informácii

Mesto

Rada školy - dokumenty
22.03.2019
  Rada školy: predseda: Stanislava Slotová členovia: Pedagogickí zamestnanci: Soňa Pialová Ostatní zamestnanci: Marta Lednická Za rodičov: Mgr… viac informácii
Výsledky volieb prezidenta SR - I. kolo - 16. marec 2019 Výsledky volieb prezidenta SR - I. kolo - 16. marec 2019
17.03.2019
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REUBLIKY ZA MESTO RAJEC I. kolo - 16. marec 2019 SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1… viac informácii
V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK V krízových situáciách života pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK
14.03.2019
V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK   Od 15. februára 2019 pracuje Rodinné centrum pomoci … viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
06.03.2019
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a §… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 26.03.2019
19.03.2019
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 19.03.2019   POZVÁNKA     … viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2019
15.03.2019
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2019 viac informácii
Uznesenia č. 001-028 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019
14.03.2019
Uznesenia č. 1 - 28 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019 Uznesenie č. 1 Uznesenie č. 2 Uznesenie… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
14.03.2019
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.       Dátum … viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná
22.03.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul. Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.
22.03.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Kniha Horného Považia 2018 Kniha Horného Považia 2018
14.03.2019
Kniha Horného Považia 2018     Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s partnermi vyhlasuje 13. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného… viac informácii
Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách
03.03.2019
 NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH          Spoločnosť… viac informácii

Mestská polícia

Kontakty
07.02.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
HORIACE KONTAJNERY HORIACE KONTAJNERY
31.12.2018
  HORIACE KONTAJNERY   Mestská polícia Rajec v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom   vyzývajú občanov mesta… viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019
31.12.2018
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2019.     Dňom 3.1.2019 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Jednoduché pozemkové úpravy Rajec Jednoduché pozemkové úpravy Rajec
21.03.2019
väčšie rozlíšenie - kliknutím na obrázok alebo (tu)   JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY RAJEC   Dôvody na začatie jednoduchých pozemkových úprav… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec
14.03.2019
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty plasty papier kovy, VKM NO+EO sklo I. 1 streda piatok… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov od 25.03.2019 - 12.04.2019
14.03.2019
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 25.03.2019 - 12.04.2019 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
06.03.2019
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii

Kultúra

Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať) Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať)
20.03.2019
  MESTSKÁ KNIŽNICA RAJEC Milí čitatelia, priatelia knižnice a milovníci čítania zapojte sa aj vy do projektu    JEDNU KNIHU… viac informácii
Beseda: Slovensko - krajina plná tajomstiev Beseda: Slovensko - krajina plná tajomstiev
20.03.2019
    Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajecorganizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihyorganizované podujatie pre žiakov 3. a… viac informácii
Beseda: Dejiny statočného národa slovenského Beseda: Dejiny statočného národa slovenského
20.03.2019
    Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajecorganizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihyorganizované podujatie pre žiakov 5.… viac informácii
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
20.03.2019
    Mestská knižnica Rajec organizuje pre žiakov prvého ročníka podujatie   PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE,   ktoré… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 3/2019 Rajčan 3/2019
20.03.2019
 RAJČAN 3/2019, súbor PDF (8,5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na konci roka odovzdá mesto… viac informácii
Rajčan 2/2019 Rajčan 2/2019
18.02.2019
  RAJČAN 2/2019; súbor PDF (7 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Budeme mať nabíjaciu stanicu pre… viac informácii
Rajčan 1/2019 Rajčan 1/2019
15.01.2019
  RAJČAN 1/2019; súbor PDF (7,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Ustanovujúce zasadnutie… viac informácii
Rajčan 12/2018 Rajčan 12/2018
17.12.2018
RAJČAN 12/2018, súbor PDF (9MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Knihu RAJECká dolina slávnostne… viac informácii

Šport

23.3.2019 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom 4:1 23.3.2019 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom 4:1
24.03.2019
23.3.2019 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom 4:1 viac informácii
17.3.2019 FK Rajec - TJ Fatran Krasňany 5:4 17.3.2019 FK Rajec - TJ Fatran Krasňany 5:4
24.03.2019
17.3.2019 FK Rajec - TJ Fatran Krasňany 5:4 viac informácii
Pozvánka na futbal FK Rajec vs. OŠK Baník Stráňavy, 24.3. o 15:00 h Pozvánka na futbal FK Rajec vs. OŠK Baník Stráňavy, 24.3. o 15:00 h
22.03.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. OŠK Baník Stráňavy v nedeľu 24.3. o 15:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. OFK Teplička… viac informácii
23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1 23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1
19.10.2018
23.09.2018 Šk Javorník Makov - FK Rajec 3:1 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa