Úvod

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 15.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 15.4.2021
Primátor Mesta Rajec       V Rajci dňa 08. apríla 2021     P O Z V Á N K A     V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v… viac informácii

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 13.4.2021 (Partizánska ul.)

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 13.4.2021 (Partizánska ul.)
Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina   oznamujú, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí   bude v utorok 13.4.2021 od 9.00 hod. až do odstránenia poruchy   prerušená dodávky pitnej vody … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Balcerová M., Skupeň P., Náležinský K., Piala L.)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o… viac informácii

Wings for Life World Run 2021 na Slovensku

Wings for Life World Run 2021 na Slovensku
  Ahoj bežec a bežkyňa! Verím, že 9. mája 2021 o 13:00 máš čas. Konajú sa jedinečné online bežecké preteky, ktoré ti aj v lockdowne dovolia súťažiť. Súťažíš totiž s virtuálnym… viac informácii

Oznámenie o prerušení elektriny - 15.4.2021 (ul. Bystrická, Hollého, Kostolná, Lúčna, Námestie SNP)

Oznámenie o prerušení elektriny - 15.4.2021 (ul. Bystrická, Hollého, Kostolná, Lúčna, Námestie SNP)
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny   v… viac informácii

MAS Rajecká dolina - Komunitné sociálne služby

MAS Rajecká dolina - Komunitné sociálne služby
  MAS Rajecká dolina     Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku  kód výzvy: IROP-CLLD- X347-512-002 Komunitné sociálne služby   … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Wirgha R., Lednický R., Kordiš T. - 2x)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o… viac informácii

MAS Rajecká dolina - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

MAS Rajecká dolina - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
  MAS Rajecká dolina   Výzva MAS-037/4.2/2   Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov     Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zast… viac informácii

Oznámenie o doručovaní rozhodnutí na úhradu komunálneho odpadu za rok 2021

Oznámenie o doručovaní rozhodnutí na úhradu komunálneho odpadu za rok 2021
OZNAM Oznamujeme občanom a právnickým osobám, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku, že v týchto dňoch Mesto Rajec začína doručovať do elektronických schránok rozhodnutia na úhradu miestneho… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kašjak, Špánik, Brundza, Surová)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o… viac informácii

Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2021/2022

 Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2021/2022             Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej… viac informácii

Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec v školskom roku 2021/2022

Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec v školskom roku 2021/2022             Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti z… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rýpal, Hricko, Piala, Rýpal, Linetová, Rusnák, Mičech)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rýpal Peter, Hricko J., Piala L., Rýpal Pavol, Linetová L., Rusnák D., Mičech F.)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie… viac informácii

Mesto

Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2021/2022
06.04.2021
 Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2021/2022 … viac informácii
Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec v školskom roku 2021/2022
06.04.2021
Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec v školskom roku 2021/2022    … viac informácii
Povinné zverejňovanie dokumentov
30.03.2021
Povinne zverejňované dokumenty       Mesto Rajec zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle, a to www.rajec.sk… viac informácii
Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019
30.03.2021
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k… viac informácii

Samospráva

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 15.4.2021 Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 15.4.2021
13.04.2021
Primátor Mesta Rajec       V Rajci dňa 08. apríla 2021     P O Z V Á N K A   … viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2021 - súbory pdf na stiahnutie
01.04.2021
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.3.2021 Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.3.2021
24.03.2021
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 18. marca 2021     P O Z V Á N K A          V zmysle … viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zatupiteľstve v Rajci - 17.3.2021 Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zatupiteľstve v Rajci - 17.3.2021
23.03.2021
MESTO RAJECNám. SNP 2/2, 015 22 Rajec   Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK,… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 13.4.2021 (Partizánska ul.) Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 13.4.2021 (Partizánska ul.)
13.04.2021
Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina   oznamujú, že z dôvodu poruchy na vodovodnom… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Balcerová M., Skupeň P., Náležinský K., Piala L.)
13.04.2021
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje… viac informácii
Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 12.4.2021 (ul. Jánošikova) Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 12.4.2021 (ul. Jánošikova)
13.04.2021
Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina   oznamujú, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrub… viac informácii
Oznámenie o prerušení elektriny - 15.4.2021 (ul. Bystrická, Hollého, Kostolná, Lúčna, Námestie SNP) Oznámenie o prerušení elektriny - 15.4.2021 (ul. Bystrická, Hollého, Kostolná, Lúčna, Námestie SNP)
09.04.2021
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu… viac informácii

Životné prostredie

Kolaudačné rozhodnutie, Záhradná chatka, Špánik, Špániková
06.04.2021
                                          … viac informácii
Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
31.03.2021
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
29.03.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa §… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
19.03.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3… viac informácii

Kultúra

Wings for Life World Run 2021 na Slovensku Wings for Life World Run 2021 na Slovensku
12.04.2021
  Ahoj bežec a bežkyňa! Verím, že 9. mája 2021 o 13:00 máš čas. Konajú sa jedinečné… viac informácii
Ako vybaviť - PODUJATIE Ako vybaviť - PODUJATIE
09.04.2021
 Ako vybaviť kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie na území mesta Rajec      … viac informácii
Mestská knižnica Rajec Mestská knižnica Rajec
24.03.2021
  OZNAM   MESTSKÁ KNIŽNICA RAJEC OZNAMUJE, ŽE Z DÔVODU STAVEBNÝCH ÚPRAV NA KLIENTSKOM CENTRE A PRESTAVBY… viac informácii
Výstava: Svet v drôte (16.3. - 3.5.2021) Výstava: Svet v drôte (16.3. - 3.5.2021)
16.03.2021
    Mesto Rajec vás pozýva na autorskú výstavu Márie Porubčanskej zo Žiliny SVET V DRÔTE 16.3. -… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2021 Rajčan 4/2021
08.04.2021
  RAJČAN 4/2021; súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a … viac informácii
Rajčan 3/2021 Rajčan 3/2021
08.04.2021
  RAJČAN 3/2021, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a… viac informácii
Rajčan 2/2021 Rajčan 2/2021
08.04.2021
 RAJČAN 2/2021, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a … viac informácii
Rajčan 1/2021 Rajčan 1/2021
08.04.2021
 RAJČAN 1/2021, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a … viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
15.03.2021
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec … viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
26.02.2021
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa