Úvod

RÚVZ - rozhodnutie o zákaze prevádzky v triede Lienky MŠ, Obrancov mieru v Rajci od 26.10.2020 do 29.10.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71 Tel.: 041/7233843     FAX: 041/7235465   E-mail: za.hdm@uvzsr.sk    IČO: 17335876 Číslo: A/2020/03225/HDM/Mi         … viac informácii

Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na víkendové celoštátne testovanie Covid-19

Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na víkendové celoštátne testovanie Covid-19
Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na víkendové celoštátne testovanie Covid-19         Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov ochotných zapojiť sa a pomôcť pri testovaní na jednotlivých odberových miestach.… viac informácii

Mestský úrad od 27.10.2020 - zatvorený!

Mestský úrad od 27.10.2020 - zatvorený!
OZNAM   Mesto Rajec   oznamuje občanom, že v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku   bude MESTSKÝ ÚRAD  od utorka 27.10.2020 do odvolania ZATVORENÝ. V súrnych prípadoch je potrebné komunikovať mailom (podatelna@rajec.sk) alebo… viac informácii

Odd. dokladov MV SR v budove MsÚ v Rajci - zatvorené (mimo dohodnutých návštev)

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Režim na pracoviskách MV SR počas zákazu vychádzania  (Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na nedohodnuté návštevy pracovísk MV SR)   Ministerstvo vnútra upozorňuje verejnosť, že návštevy klientskych centier a oddelení dokladov… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Skupeň P., Poláček V.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Bratislava: 10. augusta 2020 Číslo: 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM… viac informácii

Inštruktážne video s priebehom celoplošného testovania - akcia Spoločná zodpovednosť

Inštruktážne video s priebehom celoplošného testovania - akcia Spoločná zodpovednosť
Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!   30. októbra – 1. novembra 2020 (piatok-nedeľa) prebehne prvé celoplošné testovanie Inštruktážne video má byť praktickou ilustračnou ukážkou priebehu testovania, proces aj priestory testovania schválili autority z oblasti… viac informácii

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu s účinnosťou od 24.10.2020

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky  č. 678  z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu s účinnosťou od 24.10.2020
 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020   k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších… viac informácii

Rajecké kompostovisko - 24.10. a 31.10.2020 ZATVORENÉ!

Mestský úrad Rajec oznamuje, že   v sobotu 24.10.2020   a v sobotu 31.10.2020   bude Rajecké kompostovisko v Krivíne   zatvorené!   Žiadame občanov,     aby odpad nenechávali pred areálom kompostoviska! viac informácii

Rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste

Rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste
Mestský úrad Rajec žiada občanov, aby z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste rešpektovali dočasné dopravné značenia na uvedených uliciach.   Práce sa budú realizovať v tých termínoch:   22.10. – 25.11.2020: ulice Nádražná (pri Dennom… viac informácii

Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19: akcia „Spoločná zodpovednosť"

Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19: akcia „Spoločná zodpovednosť"
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Okresný úrad Žilina Odbor krízového riadenia Vysokoškolákov S556/33B, 010 08 Žilina      Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)

Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   PETER SAGAN - ŽIJÚCA LEGENDA   exkluzívne len v Radnici v Rajci    19.10. - 23.10.2020   Výstava je inštalovaná v súvislosti s dokončením cyklochodníka Rajec - Šuja a cyklotrasy Rajeckou dolinou na dvoch kolesách. viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T. Wirgha)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020

Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020
Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020   Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, prijal krízový štáb mesta dňom 15. 10. 2020 nasledovné opatrenia:   Vstup a pobyt v … viac informácii

Mesto

Súhrnné správy o zákazkách za III. štvrťrok 2020
27.10.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v… viac informácii
RÚVZ - rozhodnutie o zákaze prevádzky v triede Lienky MŠ, Obrancov mieru v Rajci od 26.10.2020 do 29.10.2020
27.10.2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71 Tel.: 041/7233843     FAX: 041/7235465… viac informácii
Dokumenty
16.10.2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)   Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (word-subor) … viac informácii
Petíca rodičov žiakov a priaznivcov ZUŠ v Rajci
14.10.2020
Petícia rodičov žiakov a priaznivcov ZUŠ v Rajci. ...viac informácií   Štátna školská inšpekcia - Návrh na odvolanie riaditeľa ZUŠ… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2020 - súbory pdf na stiahnutie
20.10.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019… viac informácii
ZRUŠENÉ!!!     Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020 ZRUŠENÉ!!! Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020
14.10.2020
ZRUŠENÉ!!! KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec       Rajec 5.10.2020  … viac informácii
MsZ - Uznesenia komisií
12.10.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí komisií Mestského zastupiteľstva v Rajci    viac informácii
Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020 Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020
08.10.2020
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 8. októbra 2020 P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č.… viac informácii

Mestský úrad

Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na víkendové celoštátne testovanie Covid-19 Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na víkendové celoštátne testovanie Covid-19
27.10.2020
Mesto Rajec hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na víkendové celoštátne testovanie Covid-19        … viac informácii
Mestský úrad od 27.10.2020 - zatvorený! Mestský úrad od 27.10.2020 - zatvorený!
27.10.2020
OZNAM   Mesto Rajec   oznamuje občanom, že v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku   bude… viac informácii
Odd. dokladov MV SR v budove MsÚ v Rajci - zatvorené (mimo dohodnutých návštev)
27.10.2020
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Režim na pracoviskách MV SR počas zákazu vychádzania  (Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Skupeň P., Poláček V.)
26.10.2020
MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi… viac informácii

Životné prostredie

Správa bytového fondu
27.10.2020
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU       Žiadosť o… viac informácii
Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna
26.10.2020
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania… viac informácii
Hodnoty životného minima od 1.7.2019
22.10.2020
Hodnoty životného minima od 1.7.2020   € 3-nás. 3,5-nás. 4-nás. 4,5-nás. Jednočlenná - plnoletá FO 214,83 644,49 751,91 859,32 966… viac informácii
ROZHODNUTIE Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros
16.10.2020
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia … viac informácii

Kultúra

Výstava: Variácie v hline (28.10. - 30.11.2020) Výstava: Variácie v hline (28.10. - 30.11.2020)
27.10.2020
  Mesto Rajec   vás pozýva na výstavu ručne vyrábanej autorskej keramiky keramikárky Aleny Šimkovej VARIÁCIE V HLINE 28.10. – 30.11.2020… viac informácii
Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020) Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)
20.10.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   PETER SAGAN - ŽIJÚCA LEGENDA   exkluzívne len v Radnici v Rajci    19.10. - 23.10… viac informácii
Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020) Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020)
30.09.2020
  Mesto Rajec organizujú   DOBROČINNÚ ZBIERKU,   ktorá sa uskutoční od pondelka 5.10. do piatka 9.10.2020 denne 8.00 - 11.00 … viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC - ZRUŠENÉ! Divadelné predstavenie: MILENEC - ZRUŠENÉ!
30.09.2020
      Oznamujeme vám, že na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR sa plánované podujatie 20.11.2020 (náhradný… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 10/2020 Rajčan 10/2020
08.10.2020
 RAJČAN 10/2020, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; MsP -… viac informácii
Rajčan 9/2020 Rajčan 9/2020
08.09.2020
 RAJČAN 9/2020, súbor PDF  (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový… viac informácii
Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii
Rajčan 5-6/2020 Rajčan 5-6/2020
12.06.2020
 RAJČAN 5-6/2020, súbor PDF (7MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Záverečný účet… viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
18.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.09.2020
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
29.09.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa