Úvod

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji
  Materská škola Obrancov mieru v Rajci Prírodná záhrada v Našom detskom raji   Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantového programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“. So svojím projektom… viac informácii

Verejná vyhláška - Obec Kľače; Začatie prerokovania Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2

VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače Čislo spisu: 103/2019 V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: .Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ...... Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke: www… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová, Rajec - malá telocvičňa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   Názov organizácie:   … viac informácii

Rajecké hody: Rajecké hodovanie

Rajecké hody: Rajecké hodovanie
  Mesto Rajec vás pozýva v rámci RAJECKÝCH HODOV na   RAJECKÉ HODOVANIE,   ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. júna na Námestí v RajciSväté omše (Kostol sv. Ladislava) 8.00; 9.30; 11.30 hod.RAJECKÁ RETROJAZDA (zraz od 9.00 hod.) 14.00 hod. tanečný a spevácky súbor CAROUSELL z… viac informácii

RAJROCKFEST 2019

RAJROCKFEST 2019
  OZ Znalosť v spolupráci s Mestom Rajec vás srdečne pozývajú na 11. ročník hudobného festivalu RAJROCKFESTktorý sa uskutoční v piatok 28.6.2019 o 19.00 hod. na Námestí v RajciÚčinkujú:AYA - Farizeo - Sektor 20,0 - Sanchez Amsterdam - Mr. Teddy and the SidekicksVstup voľný!Počas podujatia… viac informácii

Rajecké hody: PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI

Rajecké hody: PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI
    Mesto Rajec a Rímsko-katolícka farnosť Rajec vás pozývajú v rámci Rajeckých hodov na medzinárodný hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.6.2019 o 17.00 hod. v Kostole sv. Ladislava v Rajci.   Vystúpi Slovenský filharmonický zbor - zaznie… viac informácii

Crewo Street Style

Crewo Street Style
  Mesto Rajec vás pozývaCREWO STREET STYLE   freestyle na bicykloch, freestyle futbal exhibícia, predvádzanie kolobežiek a skateboardov sobota 15.6.2019 od 10. hodinyNámestie SNP v RajciPočas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich… viac informácii

15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek

15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek
vo väčšom rozlíšení tu alebo kliknutím na obrázok   Futbalový turnaj prípraviek, Rajec 15.6. 2019                               Účastníci turnaja:… viac informácii

Výzva - Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Rajec

MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Vážení občania,             uznesením MZ č.46/2019 zo dňa 23.mája 2019 bolo schválené začatie obstarania Zmien a doplnku č. 2 územného plánu mesta Rajec.   Touto cestou vyzývame občanov a… viac informácii

FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.2019

FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.2019
Pozvánka na futbal: FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek v sobotu 15.6. o 12:30 h; Program: 12:30 Začiatok turnaja - FK Rajec, OŠK Kamenná Poruba, TJ VTJ Rajecké Telice - Konská, FK Ďurčiná, TJ Zbyňov; 16:30 Futbalový zápas - FK Rajec-žiaci vs Rodičia; Vyžrebovanie tomboly.    … viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova, Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku,

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova,  Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      11.7.2019 od 7:30 hod. do 15:15 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      10.7.2019 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Verejná vyhláška - stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

O Z N A M   STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08… viac informácii

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, aktualizácia 2019-2025.

MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Vážení občania,             uznesením MZ č. 44/2019 zo dňa 23.mája 2019 bolo schválené doplnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta , aktualizácia 2019-2025.   Touto cestou… viac informácii

Mesto

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji
18.06.2019
  Materská škola Obrancov mieru v Rajci Prírodná záhrada v Našom detskom raji   Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci… viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová, Rajec - malá telocvičňa
17.06.2019
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a … viac informácii
Profil verejného obstrávateľa
17.06.2019
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov… viac informácii
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, aktualizácia 2019-2025.
04.06.2019
MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Vážení občania,             uznesením MZ č… viac informácii

Samospráva

Odborné stanoviská hlavnej kontrolórky mesta
12.06.2019
    • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2019 -… viac informácii
Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
12.06.2019
    • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2018 - krycí list. • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2019
05.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2019 viac informácii
Uznesenia č. 30 - 59 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 23. mája 2019
05.06.2019
Uznesenia č. 30 - 59 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 23. mája 2019 Uznesenie č. 030 Uznesenie č. 031… viac informácii

Mestský úrad

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
18.06.2019
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č.… viac informácii
Rajecký deň detí 2019 Rajecký deň detí 2019
17.06.2019
  RAJECKÝ DEŇ DETÍ  ukážky  mestskej polície a práce policajného zboru - jazdecká polícia foto: Richard Köhler viac informácii
Výluka Žilina - Rajec v dňoch 10. – 14. júna 2019
16.06.2019
  V dňoch 10. – 14. júna 2019   budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova,  Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku, Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova, Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku,
12.06.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Obec Kľače; Začatie prerokovania Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2
18.06.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače Čislo spisu: 103/2019 V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019Ukončenie… viac informácii
Výzva - Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Rajec
16.06.2019
MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Vážení občania,             uznesením MZ č… viac informácii
Verejná vyhláška - stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
04.06.2019
O Z N A M   STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   Okresný úrad Žilina, odbor… viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Jednoduché pozemkové úpravy v časti Záhumnie, k. ú. Rajec
01.06.2019
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých… viac informácii

Kultúra

Rajecké hody: Rajecké hodovanie Rajecké hody: Rajecké hodovanie
17.06.2019
  Mesto Rajec vás pozýva v rámci RAJECKÝCH HODOV na   RAJECKÉ HODOVANIE,   ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. júna na Námestí v… viac informácii
RAJROCKFEST 2019 RAJROCKFEST 2019
17.06.2019
  OZ Znalosť v spolupráci s Mestom Rajec vás srdečne pozývajú na 11. ročník hudobného festivalu RAJROCKFESTktorý sa uskutoční v piatok 28.6… viac informácii
Rajecké hody: Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajecké hody: Koncert populárnej hudby ZUŠ
17.06.2019
  Mesto Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV na   KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY,   ktorý sa… viac informácii
Rajecké hody: PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI Rajecké hody: PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI
17.06.2019
    Mesto Rajec a Rímsko-katolícka farnosť Rajec vás pozývajú v rámci Rajeckých hodov na medzinárodný hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 6/2019 Rajčan 6/2019
13.06.2019
  RAJČAN 6/2019; súbor PDF (9,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto zrekonštruuje malú… viac informácii
Rajčan 5/2019 Rajčan 5/2019
13.06.2019
 RAJČAN 5/2019, súbor PDF (8 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Víchricou poškodený náučný… viac informácii
Rajčan 4/2019 Rajčan 4/2019
13.06.2019
 RAJČAN 4/2019; súbor PDF (7,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Prvých 100 dní primátora… viac informácii
Mesačník Rajčan Mesačník Rajčan
13.06.2019
MESAČNÍK RAJČAN      Mesačník mestského úradu v Rajci vychádza od roku 1957. Každoročne sa vydá 11 čísiel z toho jedno… viac informácii

Šport

15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek
16.06.2019
vo väčšom rozlíšení tu alebo kliknutím na obrázok   Futbalový turnaj prípraviek, Rajec 15.6. 2019        … viac informácii
FK Rajec - Bulletin 25.kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 25.kolo 2018/2019
16.06.2019
    BULLETIN - 25. kolo 2018/2019    25. kolo IV. Liga SEVER 9.6.2019 o 17:30     25. kolo IV. Liga dorast U19… viac informácii
FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.2019 FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.2019
13.06.2019
Pozvánka na futbal: FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek v sobotu 15.6. o 12:30 h; Program: 12:30 Začiatok turnaja - FK Rajec, OŠK Kamenná Poruba,… viac informácii
FK Rajec - Bulletin 23. kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 23. kolo 2018/2019
10.06.2019
    BULLETIN - 23. kolo 2018/2019    23. kolo IV. Liga SEVER 26.5.2019 o 17:00     23. kolo III. Liga žiaci U15… viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa