Úvod

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fučikova, Nádrážná

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fučikova, Nádrážná
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      26.11.2019 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.   Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.   Cena bude udeľovaná v… viac informácii

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia - Cyklochodník Rajec – Šuja

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok   Nám. SNP 2/2 , 015 01  Rajec č.j.  01/2728/2019/ST/86-Ďu dňa  31.10.2019     ROZHODNUTIE O  PREDĹŽENÍ  PLATNOSTI  STAVEBNÉHO  POVOLENIA    Mesto Rajec, ako stavebný… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 6.november 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   P O Z V Á N K A   V Rajci dňa 31. októbra 2019     V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva     ktoré sa… viac informácii

Oznam pre rajeckých darcov krvi

  Oznam pre rajeckých darcov krvi Mesto Rajec pripravuje stretnutie bezpríspevkových darcov krvi, ktorí v roku 2019 získali plaketu MUDr. Jánského.   Prosíme darcov, ktorí v tomto roku boli ocenení, aby sa nahlásili:   - osobne na MsÚ Rajec v kancelárii č. 20 na 1. poschodí -… viac informácii

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  Informácie pre voliča     Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené… viac informácii

Výstava grafických diel A. Paulinyho (6.10.-4.11.2019)

Výstava grafických diel A. Paulinyho (6.10.-4.11.2019)
  Mesto Rajec v spolupráci s Farnosťou Rajecvás pozývajú na výstavu grafických diel rajeckého rodáka Andreja Paulinyho, SDBVýstavná sieň Radnice v Rajci 6. októbra - 4. novembra 2019   Vernisáž výstavy: nedeľa 6. októbra o 15. hodinehistorička umenia PhDr. Alena Piatrová, PhD.  … viac informácii

Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec

Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec
Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec Dňa 11.112019 sa o 17.00 hod. uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Rajec verejné stretnutie občanov s vedením mesta Program stretnutia: 1. Odprezentovanie aktuálnych informácií o dianí v meste 2. Oboznámenie občanov so zámermi na… viac informácii

ANKETA - „PREPRAVNÁ SLUŽBA“

ANKETA  -  „PREPRAVNÁ SLUŽBA“
M E S T O   R A J E C   A N K E T A k pripravovanej sociálnej službe „PREPRAVNÁ SLUŽBA“       V nadväznosti na zverejnený článok v mesačníku „RAJČAN“ 09/2019  Mesto Rajec dáva do povedomia občanom Rajca pripravovanú sociálnu… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - stavebné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponukyNázov zákazky: Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - stavebné úpravy   Identifikácia verejného obstarávateľa Názov:  Mesto Rajec IČO:  00321575 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 16.10.2019   POZVÁNKA       Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2019 (t.j. streda) o 17.00 hod vo veľkej zasadačke… viac informácii

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/2448/2019-Lő   dňa 3.10.2019   Č. záznamu: 04/2448/2019/ST/76-Lő         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu; Chovné haly - Charubina

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec   č.j.01/2708/2019  dňa  24.9.2019    VEREJNÁ  VYHLÁŠKA    OZNÁMENIE O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO  KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU… viac informácii

Krúžok: JOGA

Krúžok: JOGA
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci otvára kurz JOGA - cvičenie systémom Joga v dennom živote   cvičí sa každý utorok o 18.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Začíname 10. septembra 2019   Cvičí sa v pohodlnom, voľnom odeve. Prineste si podložku na… viac informácii

40. narodeniny materskej školy

40. narodeniny materskej  školy
  40. NARODENINY MATERSKEJ ŠKOLY        19. september 2019 bol pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci výnimočným. Pripomenuli sme si 40. výročie jej existencie v našom meste. Naše srdečné pozvanie na narodeninovú oslavu prijali bývalí i súčasní… viac informácii

Mesto

Prístup na Centrálnu Úradnú Elektronickú tabuľu
04.11.2019
Prístup na Centrálnu Úradnú Elektronickú tabuľu (CÚET) - ZVEREJŇOVANIE   Prístup na Centrálnu Úradnú Elektronickú tabuľu (CÚET) - PREHĽADÁVANIE viac informácii
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
30.10.2019
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  Informácie pre voliča     Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej… viac informácii
ANKETA  -  „PREPRAVNÁ SLUŽBA“ ANKETA - „PREPRAVNÁ SLUŽBA“
30.10.2019
M E S T O   R A J E C   A N K E T A k pripravovanej sociálnej službe „PREPRAVNÁ SLUŽBA“     … viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2019 - súbory pdf na stiahnutie
08.11.2019
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2019 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 6.november 2019
01.11.2019
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   P O Z V Á N K A   V Rajci dňa 31. októbra 2019     V zmysle §13 ods. 4 Zákona… viac informácii
Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport
28.10.2019
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 16.10.2019   POZVÁNKA      … viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24.október 2019
25.10.2019
PRIMÁTOR MESTA RAJEC     V Rajci dňa 21. októbra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fučikova, Nádrážná Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fučikova, Nádrážná
08.11.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji. Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
08.11.2019
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.   Rada mládeže Žilinského kraja v… viac informácii
Oznam pre rajeckých darcov krvi
31.10.2019
  Oznam pre rajeckých darcov krvi Mesto Rajec pripravuje stretnutie bezpríspevkových darcov krvi, ktorí v roku 2019 získali plaketu MUDr.… viac informácii
Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec
30.10.2019
Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec Dňa 11.112019 sa o 17.00 hod. uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Rajec verejné… viac informácii

Životné prostredie

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia - Cyklochodník Rajec – Šuja
06.11.2019
  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok   Nám. SNP 2/2 , 015 01  Rajec č.j.  01/2728/2019/ST/86-Ďu dňa … viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Kadurik Radoslav, Rajec
04.11.2019
Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov od 02.10.2019 - 21.10.2019
28.10.2019
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 02.10.2019 - 21.10.2019 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu
07.10.2019
Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/2448/2019-Lő   dňa 3… viac informácii

Kultúra

Mikuláš na námestí v Rajci 2019 Mikuláš na námestí v Rajci 2019
11.11.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na podujatie   MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ V RAJCI,   ktoré sa uskutoční v piatok 6.12.2019 od 15. hodiny.   … viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2019 Šachový kráľ Rajca 2019
11.11.2019
  Mesto Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 14. ročník šachového turnaja   ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA … viac informácii
Výstava: Točí sa, točí Zem (5.11.-2.12.2019) Výstava: Točí sa, točí Zem (5.11.-2.12.2019)
11.11.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na predajnú výstavu nevidiacej keramikárky Sone Zeliskovej   TOČÍ SA, TOČÍ ZEM5.11. - 2.12.2019Výstavná sieň… viac informácii
Rajecký lampiónový sprievod 2019 Rajecký lampiónový sprievod 2019
11.11.2019
  Materské školy v Rajci v spolupráci s Mestom Rajec pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku vás pozývajú na   RAJECKÝ… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 11/2019 Rajčan 11/2019
11.11.2019
  RAJČAN 11/2019, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Zomrela čestná občianka… viac informácii
Rajčan 10/2019 Rajčan 10/2019
11.11.2019
 RAJČAN 10/2019, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nové vybavenie učební v ZŠ… viac informácii
Rajčan 9/2019 Rajčan 9/2019
11.11.2019
 RAJČAN 9/2019, súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Vyhodnotenie: Športová hala;… viac informácii
Rajčan 7-8/2019 Rajčan 7-8/2019
11.11.2019
   RAJČAN 7-8/2019; súbor PDF (3,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Anketa:… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal -  20.10.2019 o 14:00 h  - FK Rajec  vs. OFK Teplička nad Váhom Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom
21.10.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 20.10.2019 o 14:00 h - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom … viac informácii
22.9.2019 FK Rajec - OŠK Rosina 0:3 22.9.2019 FK Rajec - OŠK Rosina 0:3
27.09.2019
22.9.2019 FK Rajec - OŠK Rosina 0:3 viac informácii
08.09.2019 FK Rajec - FK Slávia Staškov 0:2 08.09.2019 FK Rajec - FK Slávia Staškov 0:2
27.09.2019
08.09.2019 FK Rajec - FK Slávia Staškov 0:2 viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
18.08.2019
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
11.09.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
23.07.2019
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.07.2019
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
10.07.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa