Úvod

Zmena využitia športovej haly – anketa

Zmena využitia športovej haly – anketa
Zmena využitia športovej haly – anketa   Vážení spoluobčania,   budova „športovej haly“ je dlhodobo nevyužitá, čo sa aj odrazilo na jej stave. Čiastočná úprava realizovaná v roku 2018 zabránila jej ďalšiemu znehodnocovaniu, avšak nevyriešila ďalšie zmysluplné využitie objektu. Po… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      10.7.2019 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Čiastočná uzávierka parkoviska na ulici Hollého - bytový dom 159 - 163

Čiastočná uzávierka parkoviska na ulici Hollého - bytový dom 159 - 163
O Z N A M   Vážení občania,    oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 do 30.9.2019 bude čiastočne uzavreté parkovisko na ulici Hollého (od BD s.č. 163 až po BD  s.č. 159) z dôvodu výmeny rozvodov ústredného kúrenia spoločnosti BINEKO s.r.o. Rajec.   Náhradné parkovanie… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od … viac informácii

Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

  Dodatočne schválenie dotácií z rozpočtu mesta pre OZ a športové kluby na rok 2019 na základe navýšenia rozpočtu mesta na MZ zo dňa 23.05.2019 a zasadnutia Komisie ŠKŠ dňa 27.06.2019.   Príspevky športovým klubom - 2019 Žiadali Odporúčanie komisie Rozhodnutie primátora mesta … viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru, Rajec

M E S T O  R A J E C Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec             Zriaďovateľ Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec vyhlasuje dňom 01.07.2019 podľa   § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Rajecké hody: Rajecké hodovanie

Rajecké hody: Rajecké hodovanie
  Mesto Rajec vás pozýva v rámci RAJECKÝCH HODOV na   RAJECKÉ HODOVANIE,   ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. júna na Námestí v RajciSväté omše (Kostol sv. Ladislava) 8.00; 9.30; 11.30 hod.RAJECKÁ RETROJAZDA (zraz od 9.00 hod.) 14.00 hod. tanečný a spevácky súbor CAROUSELL z… viac informácii

RAJROCKFEST 2019

RAJROCKFEST 2019
  OZ Znalosť v spolupráci s Mestom Rajec vás srdečne pozývajú na 11. ročník hudobného festivalu RAJROCKFESTktorý sa uskutoční v piatok 28.6.2019 o 19.00 hod. na Námestí v RajciÚčinkujú:AYA - Farizeo - Sektor 20,0 - Sanchez Amsterdam - Mr. Teddy and the SidekicksVstup voľný!Počas podujatia… viac informácii

Zákadná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov ponúka voľné kapacity vo svojich MŠ v Lietavskej Svinnej a Babkove

Zákadná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov ponúka voľné kapacity vo svojich MŠ v Lietavskej Svinnej a Babkove
  Zákadná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov ponúka voľné kapacity vo svojich MŠ v Lietavskej Svinnej a Babkove   Ponúkame :         - novo vybudované priestory Materskej školy         -  Základná… viac informácii

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji
  Materská škola Obrancov mieru v Rajci Prírodná záhrada v Našom detskom raji   Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantového programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“. So svojím projektom… viac informácii

Verejná vyhláška - Obec Kľače; Začatie prerokovania Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2

VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače Čislo spisu: 103/2019 V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: .Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ...... Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke: www… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová, Rajec - malá telocvičňa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   Názov organizácie:   … viac informácii

Crewo Street Style

Crewo Street Style
  Mesto Rajec vás pozývaCREWO STREET STYLE   freestyle na bicykloch, freestyle futbal exhibícia, predvádzanie kolobežiek a skateboardov sobota 15.6.2019 od 10. hodinyNámestie SNP v RajciPočas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich… viac informácii

Mesto

Dotácie z rozpočtu Mesta
17.07.2019
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Rajec - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec - Zúčtovanie dotácie… viac informácii
Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
17.07.2019
  Dodatočne schválenie dotácií z rozpočtu mesta pre OZ a športové kluby na rok 2019 na základe navýšenia rozpočtu mesta na MZ zo dňa 23.05.2019… viac informácii
Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa
08.07.2019
  Obec Czechowice-Dziedzice spolupracuje so slovenským mestom Rajec na projekte „Poľsko-slovenské pamiatkové trasy“, ktorý zahŕňa vypracovanie… viac informácii
Súkenka Súkenka
02.07.2019
  SÚKENKA                  Z kroniky Rajeckej továrne na… viac informácii

Samospráva

Zástupca primátora
19.07.2019
Zástupca primátora 1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí primátor zastupovaním do 60 dní… viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport 11.07.2019
17.07.2019
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 02.07.2019   POZVÁNKA     … viac informácii
Odborné stanoviská hlavnej kontrolórky mesta
17.07.2019
    • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2019 -… viac informácii
Hlavná kontrolórka mesta
17.07.2019
  HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA   Meno a priezvisko Hlavnej kontrolórky mesta Rajec Telefón e-mail   Ing. Bibiána Sekáčová… viac informácii

Mestský úrad

Zmena využitia športovej haly – anketa Zmena využitia športovej haly – anketa
17.07.2019
Zmena využitia športovej haly – anketa   Vážení spoluobčania,   budova „športovej haly“ je dlhodobo nevyužitá, čo sa aj odrazilo na jej… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska
17.07.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova,  Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku, Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova, Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku,
17.07.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Ako vybaviť:  Občiansky preukaz - vodičský preukaz - cestovný pas Ako vybaviť: Občiansky preukaz - vodičský preukaz - cestovný pas
17.07.2019
    Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline Oddelenie dokladov vysunuté pracovisko Rajec  Spracovanie a výdaj… viac informácii

Životné prostredie

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia.
17.07.2019
Žilinská župa spustila hlasovanie       Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po… viac informácii
Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia
11.07.2019
  Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia   Požiadavka na spracovanie zásad ochrany pamiatkového územia – Pamiatkovej… viac informácii
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja
28.06.2019
ŽiLINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Komenského 48, 011 09 Žilina 1 Naše číslo 04321/2019/ORR-10 Vybavuje - tel. kontakt Ing. Katarína Náhliková / 5032 310 … viac informácii
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba"
28.06.2019
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556… viac informácii

Kultúra

Rajecké letné kino pod hviezdami 2019 Rajecké letné kino pod hviezdami 2019
13.07.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na RAJECKÉ LETNÉ KINO POD HVIEZDAMINámestie SNP o 21.00 hod.piatok 12.7.2019 Čertova nevěsta sobota 13.7.2019 LOVEní… viac informácii
Výstup na Dubovú Výstup na Dubovú
12.07.2019
  Mesto Rajec, Obec Jasenové, Obec Malá Čierna a Obec Veľká Čierna vás pozývajú na   VÝSTUP NA DUBOVÚ,   ktorý sa uskutoční v… viac informácii
Pietna spomienka na SNP Pietna spomienka na SNP
12.07.2019
Mesto Rajec a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci vás pozývajú na   SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ pri… viac informácii
120. výročie založenia trate Rajec-Žilina 120. výročie založenia trate Rajec-Žilina
12.07.2019
  Mesto Rajec a Považské múzeum v Žiline vás pozývajú na   120. VÝROČIE ZALOŽENIA TRATE RAJEC-ŽILINA,   ktoré sa uskutoční v sobotu… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2019 Rajčan 7-8/2019
12.07.2019
   RAJČAN 7-8/2019; súbor PDF (3,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Anketa:… viac informácii
Rajčan 6/2019 Rajčan 6/2019
24.06.2019
  RAJČAN 6/2019; súbor PDF (9,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto zrekonštruuje malú… viac informácii
Rajčan 5/2019 Rajčan 5/2019
24.06.2019
 RAJČAN 5/2019, súbor PDF (8 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Víchricou poškodený náučný… viac informácii
Rajčan 4/2019 Rajčan 4/2019
24.06.2019
 RAJČAN 4/2019; súbor PDF (7,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Prvých 100 dní primátora… viac informácii

Šport

FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.2019 FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.2019
28.06.2019
Pozvánka na futbal: FK Rajec - Futbalový turnaj prípraviek v sobotu 15.6. o 12:30 h; Program: 12:30 Začiatok turnaja - FK Rajec, OŠK Kamenná Poruba,… viac informácii
15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek
16.06.2019
vo väčšom rozlíšení tu alebo kliknutím na obrázok   Futbalový turnaj prípraviek, Rajec 15.6. 2019        … viac informácii
FK Rajec - Bulletin 25.kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 25.kolo 2018/2019
16.06.2019
    BULLETIN - 25. kolo 2018/2019    25. kolo IV. Liga SEVER 9.6.2019 o 17:30     25. kolo IV. Liga dorast U19… viac informácii
FK Rajec - Bulletin 23. kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 23. kolo 2018/2019
10.06.2019
    BULLETIN - 23. kolo 2018/2019    23. kolo IV. Liga SEVER 26.5.2019 o 17:00     23. kolo III. Liga žiaci U15… viac informácii

Fotogaléria

Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
10.07.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
10.07.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa