Úvod

Oznam Mestského úradu Rajec

    Oznam Mestského úradu Rajec   Z technických príčin nie je možné používať veľkú zasadačku od 13.5.2019 predbežne do 31.5.2019.   viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 23. mája 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 16. mája 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva     ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2019 o 16.00 h v… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, aktualizácia 2019-2025

MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec O Z N A M PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJAMESTA RAJEC, aktualizácia 2019-2025 Mesto Rajec oznamuje verejnosti zverejnenie dokumentu: „PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA RAJEC, aktualizácia 2019-2025“ k pripomienkovaniu. Dokument je… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 06.05.2019

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb ...viac informácií   Návrh - Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch… viac informácii

Crewo Street Style

Crewo Street Style
  Mesto Rajec vás pozývaCREWO STREET STYLE   freestyle na bicykloch, freestyle futbal exhibícia, predvádzanie kolobežiek a skateboardov sobota 15.6.2019 od 10. hodinyNámestie SNP v RajciPočas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich… viac informácii

ZÁKAZ SYPANIA STAVEBNÉHO ODPADU

Mestská polícia Rajec vyzýva občanov,   aby nevyvážali stavebný odpad   ku krajnici cesty I/64 v úseku medzi mestom Rajec a obcou Šuja, nakoľko toto konanie je protiprávne. viac informácii

Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať)

Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať)
  Mestská knižnica Rajec Milí čitatelia, priatelia knižnice a milovníci čítania zapojte sa aj vy do projektu    JEDNU KNIHU ROČNE/ KÚPIŤ - PREČÍTAŤ - DAROVAŤ Ako na to? KÚPILI STE SI NOVÚ KNIHU? (vydanú v tomto, prípadne v minulom roku)DAROVAL VÁM NIEKTO NOVÚ KNIHU? … viac informácii

Rajecký deň detí 2019

Rajecký deň detí 2019
  Mesto Rajec pozýva všetky deti naRAJECKÝ DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční v piatok 31.5.2019 od 8.30 hod. na Námestí v Rajci- ukážka výzbroje, výstroje a techniky pozvaných zložiek, - komunálnej techniky mesta a mestskej polície,- dynamické ukážky hasenia požiaru, - ukážky práce policajného… viac informácii

Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018

Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie   NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC MESTA RAJEC ZA ROK 2018,   ktoré sa uskutoční v piatok 24. mája 2019 o 17. hod. v Kultúrnom dome v Rajci   Počas podujatia… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  10. august 2019 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

FK Rajec - Bulletin 21.kolo 2018/2019

FK Rajec - Bulletin 21.kolo 2018/2019
    BULLETIN - 21. kolo 2018/2019      21. kolo IV. Liga SEVER 12.5.2019 o 17:00     21. kolo IV. liga dorast U19 skupina A 11.5.2019 o 14:30     21. kolo III. Liga žiaci U15/U13 skupina A 11.5.2019 o 10:00/12:00     … viac informácii

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/1405/2017-Lő   dňa 10.5.2019   Č. záznamu: 01/1405/2017/1         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041/507 65 15, 0917… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/1691/2019-Lő   dňa 9.5.2019   Č. záznamu: 04/1691/2019/1         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041/507 65 15… viac informácii

Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky
Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré budú v dňoch 27.5. – 31.5. 2019 od 13:00 do 17:30 h do nasledujúcich odborov ZUŠ: hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického. kontakt: tel.041-5122075; www.mzusrajec.sk; e-mail: mzsusrajec@gmail.com viac informácii

Mesto

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, aktualizácia 2019-2025
17.05.2019
MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec O Z N A M PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJAMESTA RAJEC, aktualizácia 2019-2025 Mesto Rajec… viac informácii
Prístup na Centrálnu Úradnú Elektronickú tabuľu
07.05.2019
Prístup na Centrálnu Úradnú Elektronickú tabuľu (CÚET) - ZVEREJŇOVANIE   Prístup na Centrálnu Úradnú Elektronickú tabuľu (CÚET) - PREHĽADÁVANIE viac informácii
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - aktualizácia na obdobie 2015 - 2020
03.05.2019
Strategický dokument „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je spracovaný podľa zákona NR SR č.… viac informácii
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008-2018 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008-2018
03.05.2019
       Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec  na roky 2008-2018  bol  … viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 23. mája 2019
17.05.2019
PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 16. mája 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom… viac informácii
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019
17.05.2019
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 06.05.2019
17.05.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb ...viac informácií   … viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 07.05.2019
17.05.2019
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 03.05.2019   POZVÁNKA       … viac informácii

Mestský úrad

Oznam Mestského úradu Rajec
17.05.2019
    Oznam Mestského úradu Rajec   Z technických príčin nie je možné používať veľkú zasadačku od 13.5.2019 predbežne do 31.5.2019… viac informácii
Kontakty
15.05.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
ZÁKAZ SYPANIA STAVEBNÉHO ODPADU
15.05.2019
Mestská polícia Rajec vyzýva občanov,   aby nevyvážali stavebný odpad   ku krajnici cesty I/64 v úseku medzi mestom Rajec a … viac informácii
Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019 Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019
13.05.2019
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto… viac informácii

Životné prostredie

Nakladanie s odpadom - NATUR-PACK Nakladanie s odpadom - NATUR-PACK
15.05.2019
  O spoločnosti OZV Naturpack   Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou udelenou… viac informácii
Čistiareň odpadových vôd Čistiareň odpadových vôd
15.05.2019
Rajec má modernú čistiareň odpadových vôd         V súčasnosti veľmi často rezonuje vo verejnosti, či v médiách… viac informácii
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome
10.05.2019
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/1405/2017-Lő   dňa 10.5.2019 … viac informácii
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
10.05.2019
Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/1691/2019-Lő   dňa 9.5… viac informácii

Kultúra

Crewo Street Style Crewo Street Style
15.05.2019
  Mesto Rajec vás pozývaCREWO STREET STYLE   freestyle na bicykloch, freestyle futbal exhibícia, predvádzanie kolobežiek a skateboardov… viac informácii
Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať) Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať)
15.05.2019
  Mestská knižnica Rajec Milí čitatelia, priatelia knižnice a milovníci čítania zapojte sa aj vy do projektu    JEDNU KNIHU ROČNE/… viac informácii
Rajecký deň detí 2019 Rajecký deň detí 2019
15.05.2019
  Mesto Rajec pozýva všetky deti naRAJECKÝ DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční v piatok 31.5.2019 od 8.30 hod. na Námestí v Rajci- ukážka výzbroje,… viac informácii
Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018 Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018
15.05.2019
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie  … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 5/2019 Rajčan 5/2019
15.05.2019
 RAJČAN 5/2019, súbor PDF (8 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Víchricou poškodený náučný… viac informácii
Rajčan 4/2019 Rajčan 4/2019
15.05.2019
 RAJČAN 4/2019; súbor PDF (7,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Prvých 100 dní primátora… viac informácii
Rajčan 3/2019 Rajčan 3/2019
15.05.2019
 RAJČAN 3/2019, súbor PDF (8,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na konci roka odovzdá mesto… viac informácii
Rajčan 2/2019 Rajčan 2/2019
15.05.2019
  RAJČAN 2/2019; súbor PDF (7 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Budeme mať nabíjaciu stanicu pre… viac informácii

Šport

12.05.2019 FK Rajec - ŠK Javorník Makov 1:4 12.05.2019 FK Rajec - ŠK Javorník Makov 1:4
12.05.2019
12.05.2019 FK Rajec - ŠK Javorník Makov 1:4 viac informácii
FK Rajec - Bulletin 21.kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 21.kolo 2018/2019
12.05.2019
    BULLETIN - 21. kolo 2018/2019      21. kolo IV. Liga SEVER 12.5.2019 o 17:00     21. kolo IV. liga… viac informácii
FK Rajec vs. ŠK Javorník Makov v nedeľu 12.5. o 17:00 h FK Rajec vs. ŠK Javorník Makov v nedeľu 12.5. o 17:00 h
12.05.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. ŠK Javorník Makov v nedeľu 12.5. o 17:00 h; Dorastenci - FK Rajec vs. TJ Fatran… viac informácii
FK Rajec - Bulletin 19.kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 19.kolo 2018/2019
11.05.2019
    BULLETIN - 19. kolo 2018/2019      19. kolo IV. Liga SEVER 28.4.2019 o 16:00     19. kolo IV. liga… viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa