Úvod

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
   Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 vyhlásil   voľby do Európskeho parlamentu   a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019   voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h   Voľby do… viac informácii

ZÁKAZ SYPANIA STAVEBNÉHO ODPADU

Mestská polícia Rajec vyzýva občanov,   aby nevyvážali stavebný odpad   ku krajnici cesty I/64 v úseku medzi mestom Rajec a obcou Šuja, nakoľko toto konanie je protiprávne. viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tvorba a distribúcia mestských novín

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) na predmet zákazky (ďalej len Výzva): „Tvorba a distribúcia mestských novín“   1) Identifikácia… viac informácii

Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu

Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu
Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme. Cieľ programu: V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja ŽSK pre roky 2014 – 2020, strategický… viac informácii

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch
OZNAM Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude vo štvrtok  25.04. 2019. viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019/2020. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC   MIESTO VYDÁVANIA… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019/2020. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY,MUDROCHOVA 930/10, RAJEC MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI: - Materská škola… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova ( k Domu smútku), ulica Partizánska (vedľajšia pri ihrisku), Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie:     … viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty plasty papier kovy, VKM NO+EO sklo I. 1 streda piatok piatok         2 streda     piatok 3 streda   4 streda II. 5 streda piatok piatok utorok     streda … viac informácii

V krízových situáciách života pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK

V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK
V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK   Od 15. februára 2019 pracuje Rodinné centrum pomoci  a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina. Priestory sú klientom… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 % mKO ÚVKO = ( 508156 : 2218856 ) x 100 = 22,90 %     m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov… viac informácii

Mesto

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Voľby do Európskeho parlamentu 2019
20.04.2019
   Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 vyhlásil  … viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tvorba a distribúcia mestských novín
20.04.2019
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a… viac informácii
Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo - 30. marec 2019 Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo - 30. marec 2019
15.04.2019
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC II. kolo - 30. marec 2019 SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1… viac informácii
Výsledky volieb prezidenta SR - I. kolo - 16. marec 2019 Výsledky volieb prezidenta SR - I. kolo - 16. marec 2019
15.04.2019
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC I. kolo - 16. marec 2019 SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1… viac informácii

Samospráva

Uznesenia č. 001-028 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019
09.04.2019
Uznesenia č. 1 - 28 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019 Uznesenie č. 1 Uznesenie č. 2 Uznesenie… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2019 - súbory pdf na stiahnutie
09.04.2019
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2019 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 08. apríl 2019
08.04.2019
PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 03. apríla 2019   P O Z V Á N K A   V zmysle § 12 ods. 1 a v zmysle §13 ods. 4 Zákona… viac informácii

Mestský úrad

Kniha Horného Považia 2018 Kniha Horného Považia 2018
20.04.2019
Kniha Horného Považia 2018     Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s partnermi vyhlasuje 13. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul. Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.
20.04.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná
20.04.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu
20.04.2019
Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili… viac informácii

Mestská polícia

ZÁKAZ SYPANIA STAVEBNÉHO ODPADU
20.04.2019
Mestská polícia Rajec vyzýva občanov,   aby nevyvážali stavebný odpad   ku krajnici cesty I/64 v úseku medzi mestom Rajec a … viac informácii
Kontakty
07.02.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
HORIACE KONTAJNERY HORIACE KONTAJNERY
31.12.2018
  HORIACE KONTAJNERY   Mestská polícia Rajec v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom   vyzývajú občanov mesta… viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019
31.12.2018
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2019.     Dňom 3.1.2019 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii

Výstavba

Zber nadrozmerných odpadov od 25.03.2019 - 12.04.2019
20.04.2019
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 25.03.2019 - 12.04.2019 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Hodnoty životného minima od 1.7.2018
16.04.2019
Hodnoty životného minima od 1.7.2018   € 3-nás. 3,5-nás. 4-nás.  Jednočlenná - plnoletá FO 205,07 615,21 717,75 820,28  … viac informácii
Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch
15.04.2019
OZNAM Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude vo štvrtok  25.04. 2019. viac informácii
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
04.04.2019
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii

Kultúra

Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať) Projekt: Jednu knihu ročne (kúpiť-prečítať-darovať)
10.04.2019
  MESTSKÁ KNIŽNICA RAJEC Milí čitatelia, priatelia knižnice a milovníci čítania zapojte sa aj vy do projektu    JEDNU KNIHU… viac informácii
Rajecký Deň Zeme 2019 - beseda o ekológii a separovaní Rajecký Deň Zeme 2019 - beseda o ekológii a separovaní
10.04.2019
    Mesto Rajec – RAJECKÝ DEŇ ZEME 2019 organizované podujatie pre žiakov 2. a 3. ročníka rajeckých základných škôl v   NEZÁBUDKA A… viac informácii
Rajecký Deň Zeme 2019 Rajecký Deň Zeme 2019
10.04.2019
  Mesto Rajec v spolupráci s rajeckými školami:ZŠ na Lipovej ul. v Rajci,Katolíckou spojenou školou Rajec,Gymnázium na Javorovej ul. v… viac informácii
Výstava prác žiakov 4. ročníka ZŠ na Lipovej ul. (9.4.-7.5.2019) Výstava prác žiakov 4. ročníka ZŠ na Lipovej ul. (9.4.-7.5.2019)
10.04.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu Základnej školy na Lipovej ulici   PRÁCE ŽIAKOV 4. ROČNÍKAna hodinách pracovného vyučovania, … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2019 Rajčan 4/2019
15.04.2019
 RAJČAN 4/2019; súbor PDF (7,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Prvých 100 dní primátora… viac informácii
Rajčan 3/2019 Rajčan 3/2019
20.03.2019
 RAJČAN 3/2019, súbor PDF (8,5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na konci roka odovzdá mesto… viac informácii
Rajčan 2/2019 Rajčan 2/2019
18.02.2019
  RAJČAN 2/2019; súbor PDF (7 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Budeme mať nabíjaciu stanicu pre… viac informácii
Rajčan 1/2019 Rajčan 1/2019
15.01.2019
  RAJČAN 1/2019; súbor PDF (7,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Ustanovujúce zasadnutie… viac informácii

Šport

13.4.2019 FK Rajec - MFK Bytča 13.4.2019 FK Rajec - MFK Bytča
19.04.2019
13.4.2019 FK Rajec - MFK Bytča viac informácii
13.4.2019 FK Rajec - OŠK Baník Stráňavy 2:2 13.4.2019 FK Rajec - OŠK Baník Stráňavy 2:2
17.04.2019
13.4.2019 FK Rajec - OŠK Baník Stráňavy 2:2 viac informácii
FK Rajec - Bulletin 17.kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 17.kolo 2018/2019
17.04.2019
    BULLETIN - 17. kolo 2018/2019      17. kolo IV. Liga SEVER 14.4.2019 o 15:30     17. kolo IV. liga… viac informácii
FK Rajec - Bulletin 14.kolo 2018/2019 FK Rajec - Bulletin 14.kolo 2018/2019
17.04.2019
    BULLETIN - 14. kolo 2018/2019      14. kolo IV. Liga SEVER 24.3.2019 o 15:00     14. kolo IV. liga… viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa