Úvod

OZNAM - Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám

  OZNAM   Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.    Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti, s trvalým pobytom v meste Rajec. … viac informácii

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 14. – 15. novembra 2018

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 14. – 15. novembra 2018
  V dňoch 14. – 15. novembra 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v úsekoch:     Os 3506 Žilina 8.47 h - Rajec 9.30 h Os 3515 Rajec 14.28 h - Žilina 15.11 h   Os 3509 Rajec… viac informácii

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec

  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4 Počet zapísaných voličov 4931 1470 1070 1203 1188 Počet zúčastnených voličov 2973 831 723 668 751 … viac informácii

Kompostér do každého rodinného domu

Kompostér do každého rodinného domu
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku… viac informácii

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na kalendárny rok 2019

  VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019 ...viac informácií              VZN Mesta… viac informácii

Oznámenie o streľbách - november/2018

Oznámenie o streľbách - november/2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   5. 11. 08:00 15:00 6. 11. 08:00 24:00 7. 11. 08:00 24:00 8. 11. 08:00 24:00 9. 11. 08:00 14:00 12. 11. 08:00 15:00 13. 11. 08:00 24:00 14. 11. 08:00 15:00 16.… viac informácii

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 20.11.2018 od 8:00 do 11:00 hod. Tešíme sa na Vás. … viac informácii

Voľné pracovné miesto - vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom a čistiace vozidlo údržby komunikácií Mesta Rajec.   Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné… viac informácii

Rozhľadňa – vyhliadková veža na Dubovej

Rozhľadňa – vyhliadková veža na Dubovej
Wieża widokowa - wieża widokowa na Dubovie   Od września na horyzoncie masywu Dubová znajduje się wieża widokowa, która została zrealizowana w ramach polsko-słowackiego projektu podróży dziedzictwa realizowanego za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VII. 27 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou… viac informácii

Rajecká stonožka

Rajecká stonožka
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, mládeže, ale aj dospelých a viesť ich k športovej… viac informácii

Mesto

Tvorivé remeselné dielne pokračovali Tvorivé remeselné dielne pokračovali
13.11.2018
   KONTYNUOWANO TWÓRCZE WARSZTATYe       Dwa kolejne wspólne spotkania słowackich i polskich dzieci w ramach… viac informácii
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 18. - 19. decembra 1998 v meste Rajec
12.11.2018
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíkonaných dňa 18. - 19. decembra 1998 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC … viac informácii
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec
12.11.2018
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR… viac informácii
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec
12.11.2018
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR… viac informácii

Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
14.11.2018
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2018
05.11.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Plán kontrolnej činnosti
31.10.2018
  Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017. viac informácii
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na kalendárny rok 2019
31.10.2018
  VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií VZN Mesta Rajec o… viac informácii

Mestský úrad

OZNAM - Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám
14.11.2018
  OZNAM   Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.  … viac informácii
Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 14. – 15. novembra 2018 Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 14. – 15. novembra 2018
12.11.2018
  V dňoch 14. – 15. novembra 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Katarína Čatlóšová
08.11.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 08.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Katarína… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Anton Brezáni
08.11.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 08.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Anton… viac informácii

Mestská polícia

Našiel sa detský bicykel. Našiel sa detský bicykel.
29.09.2018
Našiel sa detský bicykel.     Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
09.11.2018
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul.… viac informácii
Informácie o možnosti separovaného zberu v meste Rajec
09.11.2018
TRIEDENIE ODPADU Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec vykonávame viacerými spôsobmi:   Vrecový systém zberu (vrecia) je… viac informácii
Mesto Rajec oznamuje občanom, že odovzdáva kompostéry
08.11.2018
 Mesto Rajec oznamuje občanom, že odovzdáva kompostéry.  Občania, ktorí dostali oznámenie, si môžu komposter prevziať v dňoch… viac informácii
Kompostér do každého rodinného domu Kompostér do každého rodinného domu
31.10.2018
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt… viac informácii

Kultúra

Anjelské husle - vianočný koncert Anjelské husle - vianočný koncert
09.11.2018
  Marco Rajt & Band vás pozýva na koncert ANJELSKÉ HUSLE - vianočné tour nedeľa 16.12.2018 o 17.00 hod. Kultúrny dom Rajec Cena vstupenky:… viac informácii
Mikuláš na námestí v Rajci Mikuláš na námestí v Rajci
09.11.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na podujatie MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ V RAJCI, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.12.2018 od 15. hodiny.   - zábavný… viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2018 Šachový kráľ Rajca 2018
09.11.2018
  Mesto Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 13. ročník šachového turnaja ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA  v… viac informácii
Detské adventné remeselné dielne Detské adventné remeselné dielne
09.11.2018
  Mesto Rajec organizuje podujatie pre 1. ročník základných škôl DETSKÉ ADVENTNÉ REMESELNÉ DIELNE piatok 30. novembra od 8.00 hod. veľká… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 11/2018 Rajčan 11/2018
12.11.2018
RAJČAN 11/2018; súbor PDf (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Kompostéry v každom rodinnom dome… viac informácii
Rajčan 10/2018 Rajčan 10/2018
15.10.2018
RAJČAN 10/2018; súbor PDF (5,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto Rajec vydáva novú knihu o… viac informácii
Rajčan 9/2018 Rajčan 9/2018
10.09.2018
RAJČAN 9/2019; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Športová hala sa začala… viac informácii
Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii

Šport

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
28.10.2018
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na… viac informácii
Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu
28.10.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. FK Slávia Staškov v sobotu 27.10. o 14:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Višňové v… viac informácii
23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1 23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1
19.10.2018
23.09.2018 Šk Javorník Makov - FK Rajec 3:1 viac informácii
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1
19.10.2018
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
24.09.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa