Úvod

Našiel sa detský bicykel.

Našiel sa detský bicykel.
Našiel sa detský bicykel.     Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené s nálezom, nech sa osobne prihlási na Mestskej polície mesta Rajec, viac informácii

Dobročinná zbierka

Dobročinná zbierka
  Mesto Rajec organizuje DOBROČINNÚ ZBIERKU, ktorá sa uskutoční od pondelka 15.10. do piatka 19.10.2018 denne od 8.00 do 17.00 hod. v klubovni oddelenia kultúry Mestského úradu Rajec - letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)- nepoškodená obuv všetkých druhov- deky, uteráky,… viac informácii

Deň šedín a kvetín

Deň šedín a kvetín
  Mesto Rajec organizuje pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším stretnutie jubilantov DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN koncert speváčky JADRANKA utorok 9. októbra 2018 o 15.00 hod. Kultúrny dom v Rajci Vstup voľný! Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí… viac informácii

Kurz - JOGA

Kurz - JOGA
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajciotvára kurz   JOGA - cvičenie systémom Joga v dennom živote cvičí sa každý utorok o 18.30 hod.vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci. začíname 9. októbra 2018 Cvičí sa v pohodlnom, voľnom odeve. Prineste si podložku na cvičenie,… viac informácii

Krúžok - Paličkovania pre dospelých

Krúžok - Paličkovania pre dospelých
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci pripravujeKRÚŽOK PALIČKOVANIA PRE DOSPELÝCHkaždý pondelok o 18.00 hod. v klubovej miestnosti oddelenia kultúry.Prvé stretnutie bude 8.10.2018.Prihlásiť sa môžete do 1.10.2018 v mestskej knižnici, na tel. čísle 041/ 542 4703, 0910 923 575, e-mail:… viac informácii

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. ŠK Olympia Bobrov v nedeľu 30.9. o 15:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. ŠK Javorník Makov v sobotu 29.9. o 14:30 h; Žiaci - FK Rajec vs. TJ Snaha Zborov nad Bystricou v sobotu 29.9. o 10:00 h;     viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci    Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania   v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.     Právo voliť Právo voliť do orgánov… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 08.10. - 26.10.2018

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 08.10. - 26.10.2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 08.10. - do 12.10. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri… viac informácii

Divadelný krúžok pre deti

Divadelný krúžok pre deti
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci otvára pre deti od 6 rokov   DIVADELNÝ KRÚŽOK. Ak sa aj ty chceš stať členom ČILI DIVADLA,môžeš sa prihlásiť do 1.10.2018: v Mestskej knižnici Rajec,na tel. č. 041/ 542 47 03, 0910 923 575 alebo na kniznicarajec@rajec.net  ZAČÍNAME: pondelok 8.10… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektromobil pre mesto Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Elektromobil pre mesto Rajec 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: Mesto Rajec Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      15.10.2018 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Voľné pracovné miesto - vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom a čistiace vozidlo údržby komunikácií Mesta Rajec.   Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné… viac informácii

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na svete. Tréningy prípravky sú každú stredu a piatok o 16:30 h. na futbalovom štadióne.       viac informácii

Mesto

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
25.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180… viac informácii
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci
25.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci    Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 173… viac informácii
Informačná povinnosť v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
24.09.2018
Informačná povinnosť     Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zodpovedná osoba   Meno / Názov   Mesto Rajec… viac informácii
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
22.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2018
17.09.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
25.08.2018
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2018
23.08.2018
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2018 viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018
22.08.2018
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018 viac informácii

Mestský úrad

Kontakty na zamestnancov Mestského úradu Kontakty na zamestnancov Mestského úradu
24.09.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec
17.09.2018
V Rajci, 6.8.2018     Z R U Š E N I E výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec   … viac informácii
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017
17.09.2018
Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k… viac informácii
Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch
17.09.2018
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE         Každoročne po zimnom období dochádza… viac informácii

Mestská polícia

Našiel sa detský bicykel. Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.     Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Zber nadrozmerných odpadov od 08.10. - 26.10.2018
22.09.2018
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 08.10. - 26.10.2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače
17.09.2018
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01… viac informácii
Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec
17.09.2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii
Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN
17.09.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu dňa 10.8.2018  … viac informácii

Kultúra

Dobročinná zbierka Dobročinná zbierka
25.09.2018
  Mesto Rajec organizuje DOBROČINNÚ ZBIERKU, ktorá sa uskutoční od pondelka 15.10. do piatka 19.10.2018 denne od 8.00 do 17.00 hod. v… viac informácii
Deň šedín a kvetín Deň šedín a kvetín
25.09.2018
  Mesto Rajec organizuje pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším stretnutie jubilantov DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN koncert speváčky JADRANKA… viac informácii
Kurz - JOGA Kurz - JOGA
25.09.2018
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajciotvára kurz   JOGA - cvičenie systémom Joga v dennom živote cvičí sa každý utorok o 18.30 hod.vo… viac informácii
Krúžok - Paličkovania pre dospelých Krúžok - Paličkovania pre dospelých
25.09.2018
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci pripravujeKRÚŽOK PALIČKOVANIA PRE DOSPELÝCHkaždý pondelok o 18.00 hod. v klubovej miestnosti oddelenia… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 9/2018 Rajčan 9/2018
10.09.2018
RAJČAN 9/2019; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Športová hala sa začala… viac informácii
Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii
Rajčan 6/2018 Rajčan 6/2018
19.06.2018
RAJČAN 6/2018, súbor PDF (9,50 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový bytový dom sa už začne stavať – na… viac informácii
Rajčan 5/2018 Rajčan 5/2018
21.05.2018
RAJČAN 5/2018; súbor PDF (6,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Rodinné domy dostanú vlastné… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
25.09.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. ŠK Olympia Bobrov v nedeľu 30.9. o 15:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. ŠK Javorník… viac informácii
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ 17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ
17.09.2018
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ ...vo väčšom rozlíšení (tu) viac informácii
Memoriál Louisa Crosa - 10. ročník  Malá Čierna - 16. september 2018 Memoriál Louisa Crosa - 10. ročník Malá Čierna - 16. september 2018
17.09.2018
MEMORIÁL LOUISA CROSA - 10. ROČNÍK Malá Čierna - 16. september 2018   Obec Malá Čierna, KTH Javorník, KST Sokol, KST Horec Bodiná, TJ… viac informácii
12.9.2018 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 7:0 12.9.2018 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 7:0
15.09.2018
12.9.2018 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 7:0 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA
17.09.2018
Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
RAJROCKFEST - 2018 RAJROCKFEST - 2018
17.09.2018
10. ročník hudobného festivalu RAJROCKFEST Miesto: Námestie v Rajci Dátum: 29. jún 2018  Účinkovali: BIJOUTERRIER; FARIZEO; OLD MODEM; BAKING… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 11.08.2018 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 11.08.2018
14.08.2018
  Veľký rajecký deň, -  11. augusta 2018. - mažoretky KORDOVÁNKY 9.00 hod. ŠTART Rajeckého maratónu - MAROŠ BANGO - folklórny súbor… viac informácii
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
09.07.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
24.09.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa