Úvod

Pozvánka na futbal FK Rajec vs. ŠK Belá

Pozvánka na futbal FK Rajec vs. ŠK Belá
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga skupina A–SsFZ - FK Rajec vs. ŠK Belá - nedeľa 22.10. o 14:00 h; Dorastenci - FK Rajec vs. TJ Tatran Oščadnica - sobota 21.10. o 14:00 h; Žiaci - FK Rajec vs. FK Slávia Staškov - sobota 21.10. o 10:00 h;       viac informácii

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok Výmera bytov na ul. Štúrova BYT č. 1   BYT č. 2   BYT č. 3 číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha 2.01 spálňa 11.25 2.07 spálňa 11.25 2.13 spálňa 11.22 2.02… viac informácii

Kamenný chodníček v podaní Kožkára

Kamenný chodníček v podaní Kožkára
  Mesto Rajec vás pozýva na divadelné predstavenieFerko Urbánek: KAMENNÝ CHODNÍČEK, veselohra v troch dejstvách v podaní ochotníckeho súboru pri odd. kultúry KOŽKÁR,ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. novembra o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Vstupné dobrovoľné!Osoby a obsadenie: Pavel… viac informácii

Dobročinná zbierka - Podajme pomocnú ruku

Dobročinná zbierka - Podajme pomocnú ruku
    Mesto Rajec v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov organizuje dobročinnú zbierku PODAJME POMOCNÚ RUKU, ktorá sa uskutoční od pondelka 16.10. do piatka 20.10.2017 denne v čase od 8.00 do 17.00 hod. v KLUBOVNI oddelenia kultúry MESTSKÉHO ÚRADU RAJEC - letné a zimné… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Fučíkova - Moyzesova - Nádražna - Obrancov mieru - Záhradnicka…

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      24.10.2017 od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej… viac informácii

Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby bez ústneho jednania – opakované prejednanie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/1405/2017-2 dňa 4.10.2017 OZNÁMENIE ZAČATIA KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA – OPAKOVANÉ PREJEDNANIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Miroslav Patúš Jabloňova… viac informácii

Strelby 10/2017

Strelby 10/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   2. 10. 08:00 15:00 3. 10. 08:00 15:00 4. 10. 08:00 15:00 5. 10. 08:00 15:00 6. 10. 08:00 14:00 9. 10. 08:00 15:00 11. 10. 08:00 15:00 12. 10. 08:00 15:00 16. 10.… viac informácii

Projekt dopravného ihriska pre deti Materská škola, ul. Obrancov mieru, Rajec

Projekt dopravného ihriska pre deti    Materská škola, ul. Obrancov mieru, Rajec
Bezpečne a hravo cestou – necestou Projekt dopravného ihriska pre deti Materská škola, ul. Obrancov mieru, Rajec Cieľom a nosnou myšlienkou projektu je   - vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám, - rozvíjanie fyzickej kondície, rozvoj aktívneho a… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - 9675 Rajec - Hollého - Zahustenie DTS

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec č.j.01/2576/2017 dňa 2.10.2017   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom,… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 26.9.2017

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ...viac informácií Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s… viac informácii

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Andreja Kmeťa 17, 011 39 Žilina c.: OU-ZA-PLO 2017/005182/Št/PK-Vv V Žiline, dna 22. 09. 2017   V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A NARIADENIE KONANIA O ZACATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV   Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín -pozemok parc. č. 114/1 registra E v k.ú. Rajec

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.08.2017 začalo na základe žiadosti od Radoslava Kadurika konanie o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín… viac informácii

Zber novín a časopisov

Zber novín a časopisov
OZNAM Mestský úrad v Rajci v spolupráci s firmou Juraj Krajčí organizuje zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika. Podmienky výkupu :Noviny a časopisy musia byť zviazané do balíkov. Cenové podmienky :-    1 kg starého… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 9.10. - 27.10.2017

Zber nadrozmerných odpadov od 9.10. - 27.10.2017
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 9.10. - 27.10. 2017 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 09.10. - do 13.10. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri… viac informácii

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja - 4. novembra 2017

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja - 4. novembra 2017
Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.   Právo voliť      Právo voliť do… viac informácii

Mesto

Archeologický workshop na Rajeckom hrade Archeologický workshop na Rajeckom hrade
16.10.2017
    Archeologický workshop na Rajeckom hrade   V dňoch 11. až 24. septembra 2017 sa uskutočnil archeologický workshop na historickom… viac informácii
Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016
15.10.2017
Rozpočet Mesta Rajec k 30.06.2016; Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016; Monitorovacia správa o plnení programového… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12. október 2017
14.10.2017
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 09. októbra 2017 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení… viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
09.10.2017
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 26.9.2017
27.09.2017
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ..… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Poláček
15.10.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 12.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Balcer
15.10.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 12.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martin… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Rusnák
15.10.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 12.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Dušan… viac informácii
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Ján Stranianek
15.10.2017
M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu… viac informácii

Mestská polícia

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
20.06.2017
PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast… viac informácii
Kontakty
12.04.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
01.03.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii

Životné prostredie

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
15.10.2017
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok Výmera bytov na ul. Štúrova BYT č. 1   BYT č. 2   BYT č. 3 číslo… viac informácii
Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby bez ústneho jednania – opakované prejednanie
10.10.2017
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/1405/2017-2 dňa 4.10.2017 OZNÁMENIE ZAČATIA… viac informácii
Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
04.10.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R.… viac informácii

Kultúra

Snow Film Fest 2017 Snow Film Fest 2017
13.10.2017
Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival SNOW FILM FEST 2017, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 16.11.2017 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke… viac informácii
Kamenný chodníček v podaní Kožkára Kamenný chodníček v podaní Kožkára
13.10.2017
  Mesto Rajec vás pozýva na divadelné predstavenieFerko Urbánek: KAMENNÝ CHODNÍČEK, veselohra v troch dejstvách v podaní ochotníckeho súboru… viac informácii
Rajecký lampiónový sprievod Rajecký lampiónový sprievod
13.10.2017
    Materské školy v Rajci v spolupráci s mestom Rajec pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku vás pozývajú na RAJECKÝ… viac informácii
Deň šedín a kvetín Deň šedín a kvetín
13.10.2017
  Mesto Rajec organizujepri príležitosti Október – mesiac úcty k starším stretnutie 70, 75, 80 a viac ročných jubilantov DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN, … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 10/2017 Rajčan 10/2017
12.10.2017
RAJČAN 10/2017; súbor PDF; 7,05 MB Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto postaví ďalšie nájomné byty – na otázky odpovedá primátor… viac informácii
Rajčan 9/2017 Rajčan 9/2017
08.09.2017
RAJČAN 9/2017, súbor PDF; 4 MB   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Kompostéry do rodinných domov zdarma… viac informácii
Rajčan 7-8/2017 Rajčan 7-8/2017
14.07.2017
RAJČAN 7-8/2017; súbor PDF; 8,70 MB   V tomto čísle si prečitate:Na Javorovej ul. je už chodník rozšírený – na otázky odpovedá primátor mesta;… viac informácii
Rajčan 6/2017 Rajčan 6/2017
09.06.2017
RAJČAN 6/2017; súbor PDF; 6,75 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Materská škola bude otvorená aj… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal FK Rajec vs. ŠK Belá Pozvánka na futbal FK Rajec vs. ŠK Belá
17.10.2017
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga skupina A–SsFZ - FK Rajec vs. ŠK Belá - nedeľa 22.10. o 14:00 h; Dorastenci - FK Rajec… viac informácii
15.10.2017 TJ Fatran Varín - FK Rajec 2:2 15.10.2017 TJ Fatran Varín - FK Rajec 2:2
16.10.2017
15.10.2017 TJ Fatran Varín - FK Rajec 2:2 viac informácii
14.10.2017 TJ Fatran Varín - FK Rajec 1:3 14.10.2017 TJ Fatran Varín - FK Rajec 1:3
14.10.2017
14.10.2017 TJ Fatran Varín - FK Rajec 1:3 viac informácii
8.10.2017 FK Rajec - FK Tatran Turzovka 2:1 8.10.2017 FK Rajec - FK Tatran Turzovka 2:1
09.10.2017
8.10.2017 FK Rajec - FK Tatran Turzovka 2:1 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
17.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
17.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
16.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
21.08.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
09.05.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa