Úvod

X. RAJROCKFEST 2018

X. RAJROCKFEST 2018
  Mesto Rajec v spolupráci s kapelou Farizeo vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník hudobného festivalu RAJROCKFEST Miesto: Námestie v Rajci Dátum: 29. jún 2018 o 18.00 hod.   Účinkujú: Bijouterrier; Farizeo; Old Modem; Baking Bread Vstup voľný! Počas podujatia budú zhotovované… viac informácii

Rajecké hodovanie

Rajecké hodovanie
  MESTO RAJEC, VETERÁNISTI RAJECKEJ DOLINY A RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ RAJEC VÁS POZÝVAJÚ v rámci Rajeckých hodov 2018 na RAJECKÉ HODOVANIE, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24. júna na Námestí v RajciSväté omše (Kostol sv. Ladislava) 8.00; 9.30; 11.00 hod.RAJECKÁ RETROJAZDA (o 11.00 hod. štart… viac informácii

Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec

Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec
  Mesto Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2018 na KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční v piatok 22. júna o 15. hodine na Námestí v Rajci.Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím… viac informácii

17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ

17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ ...vo väčšom rozlíšení (tu) viac informácii

PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR

PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR
          PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR              Mesto Rajec po dohode s Farským úradom Rajec a obidvomi základnými školami v Rajci organizujú počas letných prázdnin pre školopovinné deti z Rajca denný tábor. … viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Fučíkova - Jánošíkova - Nádražná - Obrancov mieru

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Fučíkova - Jánošíkova - Nádražná - Obrancov mieru
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      2.7.2018 od 8:00 hod. do 15:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Bezpečne a hravo cestou - necestou

Bezpečne a hravo cestou - necestou
Bezpečne a hravo cestou - necestou Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci úspešne zrealizovaný!   Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantovej výzvy Nadácie Tesco v rámci… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Oznámenie o streľbách - jún/2018

Oznámenie o streľbách - jún/2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   30. 5. 8:00 15:00 1.6. 8:00 14:00 2.6.   3.6. 4.6. 8:00 24:00 5.6. 8:00 24:00 6.6. 8:00 24:00 7.6. 8:00 15:00 8.6. 8:00 14:00 9.6.   10.6. 11.6. … viac informácii

Voľné pracovné miesto - ekonóm

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Ekonóm   Kvalifikačné predpoklady: - minimálne stredoškolské vzdelanie zo zameraním na ekonomiku   Iné kritériá a požiadavky: - podvojné účtovníctvo s… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  11. august 2018 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci

Nadácia COOP Jednota podporila   Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
  Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci   Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec,… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch

Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE         Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie… viac informácii

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina     Žilina 06.04.2018   Vec: Žiadost' o stanovisko k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste 1/64      … viac informácii

Mesto

Prenájom nebytových priestorov - Správa bytového fondu Prenájom nebytových priestorov - Správa bytového fondu
22.06.2018
                PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV     KULTÚRNY… viac informácii
Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2017 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2017
14.06.2018
Monitorovacia správa Mesta Rajec k 30.6.2017 Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta… viac informácii
Projekt výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec – financovanie v splátkach
11.06.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len… viac informácii
Dokumenty
08.06.2018
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor) viac informácii

Samospráva

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. júna 2018
19.06.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 15. júna 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24. mája 2018
15.06.2018
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 21. mája 2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 24.05.2018
03.06.2018
Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017  ...viac informácií   Hodnotiaca správa k 31.12.2017 ..… viac informácii
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018
03.06.2018
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018. ...viac informácií   viac informácii

Mestský úrad

PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR
19.06.2018
          PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR              Mesto Rajec… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Fučíkova - Jánošíkova - Nádražná - Obrancov mieru Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Fučíkova - Jánošíkova - Nádražná - Obrancov mieru
14.06.2018
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Richard Wirgha
14.06.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 01.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Richard… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Čmelo
14.06.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 01.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Michal… viac informácii

Mestská polícia

Nájdený bicykel Nájdený bicykel
14.05.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii
Kontakty
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii

Výstavba

Správa bytového fondu
22.06.2018
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU   Všeobecne záväzné nariadenie… viac informácii
Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
13.06.2018
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok   Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
08.06.2018
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii
Operačný plán zimnej údržby Operačný plán zimnej údržby
14.05.2018
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov,… viac informácii

Kultúra

X. RAJROCKFEST 2018 X. RAJROCKFEST 2018
22.06.2018
  Mesto Rajec v spolupráci s kapelou Farizeo vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník hudobného festivalu RAJROCKFEST Miesto: Námestie v… viac informácii
Rajecké hodovanie Rajecké hodovanie
22.06.2018
  MESTO RAJEC, VETERÁNISTI RAJECKEJ DOLINY A RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ RAJEC VÁS POZÝVAJÚ v rámci Rajeckých hodov 2018 na RAJECKÉ HODOVANIE, … viac informácii
Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec
22.06.2018
  Mesto Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2018 na KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční v… viac informácii
Hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA Hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA
22.06.2018
Medzinárodný hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA,   ktorý sa uskutoční 17. – 24. 6. 2018 v Žilinskom kraji, vznikol z myšlienky založiť… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 6/2018 Rajčan 6/2018
19.06.2018
RAJČAN 6/2018, súbor PDF (9,50 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový bytový dom sa už začne stavať – na… viac informácii
Rajčan 5/2018 Rajčan 5/2018
21.05.2018
RAJČAN 5/2018; súbor PDF (6,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Rodinné domy dostanú vlastné… viac informácii
Rajčan 4/2018 Rajčan 4/2018
09.04.2018
RAJČAN 4/2018; súbor PDF (8 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Medzi Rajcom a Šujou sa vybuduje… viac informácii
Rajčan 3/2018 Rajčan 3/2018
09.03.2018
RAJČAN 3/2018; súbor PDF (7,2 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Petícia za obnovenej rýchlej… viac informácii

Šport

17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ 17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ
19.06.2018
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ ...vo väčšom rozlíšení (tu) viac informácii
15.04.2018 FK Strečno - FK Rajec 4:1 15.04.2018 FK Strečno - FK Rajec 4:1
18.06.2018
15.04.2018 FK Strečno - FK Rajec 4:1 viac informácii
Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
18.06.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská v nedeľu 17.6. o 17:30 h; Cez polčas TOMBOLA -… viac informácii
03.06.2018 FK Rajec - TJ Fatran Varín 3:1 03.06.2018 FK Rajec - TJ Fatran Varín 3:1
13.06.2018
03.06.2018 FK Rajec - TJ Fatran Varín 3:1 viac informácii

Fotogaléria

Rajec na starých fotografiách Rajec na starých fotografiách
30.04.2018
Rajec na starých fotografiách; Rajčianka - mlyny - mosty - povodne - regulácia toku; Telocvičné jednoty OROL a SOKOL; Športový klub Rajec - ISKRA -… viac informácii
Aprílová detská improliga - 2017 Aprílová detská improliga - 2017
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2016 jeseň - 2016
17.02.2018
Rajec žil improvizáciou. Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline usporiadali v piatok 11. novembra… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
24.05.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa